Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Region na webu knihovny

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/3/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 4, v sekci Webové stránky knihoven

Ohlédnutí za osudy našich rodáků a připomenutí lokálních historických událostí je pro letošní rok aktuální téma nejen pro knihovny, které se účastní propagační kampaně Regionální osobnosti. Nejistota člověku nesvědčí a ve chvíli, kdy se na nás valí životní problémy, hledáme ochranu před mimořádnou událostí doma, ať už fyzicky, nebo jen v mysli. Fenomén domova a rodného kraje často zmiňují filozofové, slavní básníci i méně známí rodáci z našeho okolí. Každý po svém připomíná myšlenky, které František Halas vyjádřil ve svém básnickém textu Já se tam vrátím. Domov je místo jistoty, tradic a bezpečí.
Knihovny patří mezi instituce, které se zaměřují na opatrování povědomí o minulosti kraje a snaží se připomínat slavné, ale i hodně zapomenuté události či osudy pro poučení a inspiraci. V souvislosti s tím budují regionální databáze, sestavují kalendária, publikují informace v tisku i na svých webových stránkách, pořádají literární vycházky nebo také vyzývají své uživatele k aktivní spoluúčasti na doplňování znalostí o regionu. Právě takovou cestou se vydali zakladatelé databáze Osobnosti Valašska. S touto databází i dalšími elektronickými službami Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně se seznámíme v následujícím článku. Příklady z okresu Hradec Králové pak dokazují, že místní historie a významní rodáci patří na knihovnické weby i v malých obcích.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
 

verze pro tisk · PDF verze