Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Rodáci a lokální historie na webech knihoven okresu Hradec Králové

Autor: Kateřina Hubertová
Vyšlo 12/3/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 4, v sekci Webové stránky knihoven

Královéhradecká krajská knihovnická kampaň roku 2020 je zaměřena na regionální osobnosti. Knihovnických akcí na téma rodáků a lokální historie je opravdu mnoho a knihovny je pořádají často a rády, protože se těší zájmu místních obyvatel. Jak se ale knihovny věnují tomuto tématu ve svých webových prezentacích? Všechny profesionalizované knihovny mají na webu samostatný oddíl pro připomenutí rodáků, lokální historie a významných osobností se vztahem k místu. Neprofesionalizované knihovny, které mají vlastní webovou prezentaci, většinou rovněž mají zpracovanou a zveřejněnou i vlastní historii knihovny ve vztahu ke konkrétní obci.
Knihovna města Hradce Králové na webu v oddíle Hradecké zajímavosti[1] představuje knihy, které má v unikátním fondu regionální literatury, který buduje desítky let. Jedná se často o velice vzácné publikace, které pojednávají o Hradci Králové a jeho okolí. V sekci uveřejňuje i zajímavé informace ze života osobností města. Údaje i dobové fotografie jsou čerpány z knih Literární průvodce Hradcem Králové a Hradecká čítanka, které napsal emeritní ředitel knihovny Mgr. Jan Pěta a které vydala Knihovna města Hradce Králové.
Historii knihoven v Hradci Králové lze nalézt mimo webové stránky[2] i v samostatné publikaci Kulturní Hradec Králové[3]. Publikaci lze v knihovně i získat[4]. Hradecká knihovna vytváří a spravuje dvě vlastní regionální databáze: Databáze regionálních osobností a Databáze regionálních událostí[5] .
Profesionální knihovny okresu Hradec Králové většinou významné rodáky a historii ve svých webových prezentacích zmiňují v samostatných zvláštních oddílech. Někde nalezneme prolink na web zřizovatele, který téma řeší obsáhleji. Též jsou běžné třeba odkazy na Wikipedii. Součástí některých profesionálních knihoven jsou informační centra (Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov), kde lze nalézt o lokální historii a tipech na výlety po místních zajímavostech mnoho, další knihovny jako informační centra fungují neoficiálně. Tyto knihovny místní historii znají, nabízejí a předávají vědomosti dále.
Na webech se lze dozvědět, že knihovny čerpají z lokální historie i v nabídce vzdělávacích aktivit pro školy.  Např. profesionální knihovna Třebechovice pod Orebem nabízí pro ZŠ besedy[6]: Významní rodáci našeho města; Jan Theobald Held; Místní pověsti –  seznámení s pověstmi spojenými s místními názvy a historickými událostmi. V Obecní knihovně Předměřice nad Labem[7] vznikají ve spolupráci se ZŠ různé projekty, které mimo jiné podporují vztah k regionu a jsou zaměřeny na historii a místa v nejbližším okolí. Také hořiněvský rodák Václav Hanka má na webu místní knihovny stále místo a besedy o něm jsou stálou součástí nabídky knihovny nejen pro školy. Na webu knihovny Hořiněves se navíc dozvíte, že nabízí i speciální fond – knihy s rukopisnou tématikou.
Drobnější aktivity zaměřené na rodáky a lokální historii lze nalézt jako nabídku na webu i u mnoha menších knihoven: Barchov nabízí v knihovně nahlédnutí do kronik obce, fotografickou procházku po obci nabízí knihovna v Kosičkách, informace o turistických cílech regionu a turistické vizitky poskytuje knihovna v Nepolisech. Web knihovny v Žiželevsi lehce supluje neexistující web obecní[8] - uveřejňuje historii obce a akce pro občany. Odkazy na všechny zmiňované knihovny lze nalézt na webu Knihovny města Hradce Králové v adresáři knihoven.[9]
Příkladů, jak knihovny pracují s lokální historií, lze nalézt mnoho. Na druhou stranu je vidět, že dělat by se mohlo daleko více. Téma lokální historie je prakticky nevyčerpatelné a dá se uchopit mnoha způsoby. Stačí se inspirovat. Třeba v dalších knihovnách.
 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

 
[3] LANDSMANNOVÁ, Petra. KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. Kulturní Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové 1894-2012. Hradec Králové]: Knihovna města Hradce Králové, 2013, 157 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 x 22 cm. ISBN 978-80-85059-47-2.
[8] Žiželeves je místní částí obce Hořiněves, která svůj web má a obě knihovny na něm uvádí.

verze pro tisk · PDF verze