Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Příměstský tábor spisovatelů v KMHK 2020

Autor: Jitka Pokorná, Theo Falta
Vyšlo 12/3/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 4, v sekci Zaujalo nás

 Často s kolegyněmi řešíme, co ještě do knihovny patří, co je hraniční a co už do knihovny rozhodně nepatří. Mnohdy se i neshodneme. Ovšem v tomto případě byla shoda jednomyslná. Jednalo se o tvůrčí psaní, a to do knihovny přeci patří! Někdo by mohl namítnout, že je to procházka po druhé straně řeky, ale bez břehů není tok. Bez spisovatelů nejsou knihy. Proč se nepokusit přivést někoho ke psaní? Nemusí být hned spisovatelem, vždyť bohatě stačí, když si dokáže, že má fantazii a že ji může rozvíjet. Zájemců o takový nápad bylo dostatek a vše mohlo vypuknout. Mezi 3. a 7. srpnem se u nás na dětském oddělení U Velryby Knihovny města Hradce Králové konal Příměstský tábor spisovatelů.
Od technických zádrhelů otevírací doby, pojišťoven pro potřebu připojištění dětí a 14denní nervozity jsme se přesunuli ke dni D, tábor začíná.  Jak víme, je dobré, když je kolektiv koedukovaný. To se povedlo téměř „fifty fifty“, věkové rozhraní od 10 do 14 let. Celkový počet 14 účastníků a dva průvodci – knihovníci.
Po úvodních informacích ohledně průběhu tábora, kdy se mladí tvůrci dozvěděli, co se na ně chystá za témata, hry, tvoření i závěrečné vystoupení, vyšlo hned ze seznamovací hry několik inspirativních námětů k tvorbě a začátku psaní. Startovalo se zlehka krátkým příběhem, který musel obsahovat slova použitá v seznamovačce. Kdo chtěl, mohl svůj výtvor prezentovat. Z vlastní praxe víme, že ne všem je příjemné veřejné čtení. K našemu úžasu však chtěli svůj příběh přečíst téměř všichni! A nutno podotknout, že to bylo potěšující poslouchání. Obrovská fantazie dětí a chuť tvořit rozpustila naše počáteční obavy o dostatek výstupů a celý tábor jsme se potýkali spíše s opačným „problémem“.
Během tábora mohl kdokoliv napsat jakýkoliv námět na malý papírek a připíchnout ho na táborovou nástěnku. Byly to pro nás nové nápady, ze kterých jsme v další tvorbě vycházeli. Za zmínku jistě stojí téma „uškrcena toaleťákem“. V hororovém duchu jsme celé jedno dopoledne psali a četli povídky o různých zločinech a vraždách, ke kterým došlo za pomoci toaletního papíru. Hororový toaleťákový duch se promítl i do oblíbené hry, kterou jsme hráli během tábora hned několikrát – Městečko Palermo (klasika podporující vypravěčské a fantazijní schopnosti neomrzí). Další významná zmínka patří zdánlivě bezvýznamné příhodě. Obědové menu a setkání dětí se slovem švej žužu. Pro dospělého běžné jídlo se v hlavách mladých tvůrců proměnilo v celé náboženství. Plyšová opice jmenována do role krále Švejžužu, táborový pozdrav, modlitby a příběhy, báje i oslavné ódy se nesly po celý zbytek týdne.
Pestrost programu jsme řešili rozhodnutím vždy jednu polovinu dne psát a tvořit a druhou vyzkoušet či zažít „něco jiného“. Velký dík tak patří kolegyním Báře Herčíkové z referenčního oddělení a Markétě Dubnové z dětského oddělení pobočky v Kuklenách. S Bárou jsme spolupracovali v duchu tématu cestopisů a vyrazili na výlet „do Chorvatska“. Krom cestovatelské tvorby jsme vytvářeli i pestré (původně chorvatské) kravaty. S Markétou jsme se další den přenesli do pohádek Boženy Němcové a pátrali po ztracených postavách. Zajímavé aktivity a hravost účastníků tábora rozpustily poslední zbytky studu a každý se ponořil do své tvorby, nutno dodat že mnohdy velkolepých rozměrů. Navíc, po cestě z Kuklen nás děti provázely největším množstvím vtipů, jaké jsme kdy slyšeli.
Středeční program patřil cestě do historie. Za pomoci mnoha kolegů celé knihovny se podařilo sehnat pět klasických psacích strojů a zájem tvůrců o psaní na nich byl nakonec obrovský. Knihovnou se rozléhalo cvakání a děti jen nerady pouštěly ke střídání další písaře. Historická výprava byla završena přenesením zpět do přítomnosti excelentním bonusem v podobě návštěvy a besedy reálné spisovatelky paní Ilony Fišerové. Představila dětem skutečnou práci spisovatele a mladí psavci nadšeně poslouchali a vyprávění doplňovali řadou otázek o tvorbě a námětech na knihy. Ten den nás odtrhlo a vyhnalo z knihovny až podvečerní zavírání budovy. Obohacení a spokojenost byla vzájemná a touha účastníků psát ještě větší.
Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet do České Skalice s pěší túrou do Ratibořic a dále až k Viktorčinu splavu. Na čas u splavu vzpomínáme asi nejraději. Kdo chtěl, pokračoval ve psaní svých rozepsaných prací, někdo skládal básně, někdo jen tak ležel v trávě, někdo se koupal či sbíral kameny, ale všichni jsme si v klidu užívali krásného počasí. Po celém dni stráveném na vzduchu jsme dorazili do knihovny, připraveni na noc spojenou s přespáváním v knihovně. Večer nechyběly hry a někdo i přes únavu stále pokračoval v psaní. Přeci jen se blížila velká prezentace. Ťukání psacích strojů znělo ještě dlouho do noci.
Rozlámaně a nervózně jsme přivítali závěrečný den a od rána procházeli to, na čem jsme přes týden pracovali. Někdo to vzal opravdu vážně a celý den věnoval opravám, přepisům, někdo dokonce začal něco docela nového. Večer přednesu stvořených prací – autorské čtení se rychle blížil.
V Lodivadle na Kavčím plácku nás čekalo slavnostní ukončení celého tábora. Za přítomnosti rodičů, prarodičů, sourozenců, přátel a dalších příbuzných přišlo pět minut slávy pro každého. A že bylo opravdu co poslouchat! Povídky reálné i fantazijní, příběhy válečné i kouzelné, báseň i beatbox, tvorba čtená i improvizovaná. Bylo plno a byl to úspěch! Všichni se bavili a na tvářích rodičů bylo vidět příjemné překvapení. Účastníci byli šerpou pasováni do stavu Tvůrců a vypuštěni do svých domovů s heslem: Fantazie je důležitější než vědění!
Ale tím táborový příběh nekončí, má pokračování. Vzhledem k nadšení všech zúčastněných, dětí i organizátorů, jsme se rozhodli pokračovat formou kroužku tvůrčího psaní, který se nově od října 2020 koná na dětském oddělení U Velryby vždy první čtvrtek v měsíci. Všichni jsou srdečně zváni. Jíťa, Theo a král Švej-žužou se na vás těší!
 
Kontakt na autory: detske@knihovnahk.cz
 

verze pro tisk · PDF verze