Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Soutěž Městská knihovna roku 2020 a co by se vám k soutěžení mohlo hodit a zatím vám to nikdo neřekl

Autor: Kateřina Hubertová
Vyšlo 12/3/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 4, v sekci Jak na to?

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR je již 11 let organizátorem a hlavní hybnou silou soutěže o nejlepší městskou knihovnu roku. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. V letošním podivném kovidovém roce probíhalo dlouhé zvažování, zda soutěž Městská knihovna roku vůbec uskutečnit. Nakonec soutěž dostala zelenou, záštitu nad ní převzal Svaz měst a obcí ČR a knihovny se musely popasovat s novými pravidly[1].
Na rozdíl od předchozích let nebyl rozhodující počet obyvatel, knihovny pouze musely být z místa se statutem města. Při základním výběru se do dalšího posuzování dostala vždy jedna nejlepší knihovna v kraji. Všechny krajské knihovny pak prošly benchmarkingovým srovnáním a osm nejlepších knihoven pak bylo osobně navštíveno celostátní komisí. Ta všechny knihovny během návštěvy obodovala podle předem známých 37 kritérií. Například dostupnost knihovny, služeb i informací o knihovně, přístup pro různé znevýhodněné skupiny, služby pro různé kategorie uživatelů, provozní dobu, sociální zázemí, estetiku prostor, osvětlení, prostory pro děti a mládež, možnosti občerstvení a další. Kritéria byla seskupena do několika hlavních oblastí hodnocení s různou procentuální vahou:
1.         Informace o knihovně (váha 5 %)
2.         Umístění knihovny, její viditelnost a dostupnost (váha 15 %)
3.         Služby knihovny, nabídka (váha 45 %)
4.         Vnitřní vybavení knihovny (váha 45 %)
Kritéria hodnocení byla součástí vyhlášení podmínek soutěže, tzn. že knihovny se mohly na posouzení předem připravit. Bylo tedy opravdu v možnostech každé knihovny dobře se na návštěvu komise nachystat. Je jasné, že některé věci změnit nelze. Budovu nenafouknete a neposunete blíž k náměstí či autobusové zastávce. Lze pracovat jen s tím, co je k dispozici.
Dovolte mi s mírným nadhledem pár postřehů a rad z pozice letité celostátní komisařky.
Do soutěže se knihovny nominují i výběrem svých dvou nejpovedenějších akcí v daném časovém úseku. Jak tyto akce vybrat?
Každá knihovna by měla mít nějakou svou koncepci, vizi, ideální stav, kam se snaží směřovat. Vybírejte akce, které jsou s touto koncepcí v souladu. Akce, které jsou součástí nějakých větších cyklů – lokální historie, komunitní aktivity, čtenářská gramotnost, spolupráce s dalšími subjekty v místě. Akce, které mají dopad na místní komunitu. Akce, ve kterých se odráží nějaké aktuální téma, které hýbe společností. Akce s přesahem – týkají se celého regionu, může se zapojit kdokoliv. Akce pro různé cílové/věkové/zájmové skupiny. Akce ověřené tradicí i akce netradiční, originální. Akce, ze kterých je nějaký tiskový výstup – ať už publikace, nebo jen články v tisku.
Nevybírejte jednorázové akce jako výstava/přednáška/soutěž k tématu bez dalších souvislostí k činnosti knihovny či lokálnímu umístění. Nechlubte se akcemi, které běžně probíhají v každé knihovně. Ani akcemi, které pro knihovnu připravil někdo jiný.
Komise se na návštěvu soutěžící knihovny připravuje i PŘEDEM.  Připravte se i vy na návštěvu komise též PŘEDEM. Přípravu nepodceňujte. Vodítkem mohou být i zde kritéria hodnocení.
Příprava v době, kdy je ještě na ledacos čas:

 • Důkladně prověřte webovou prezentaci své knihovny. Máte k tomu i metodické příručky[2], tak je prostudujte a vytěžte maximum.
 • Informujte všechny zaměstnance, co se chystá. Udělejte si takový malý brainstorming nápadů, naplánujte
 • a načasujte přípravu.
 • Vyčistěte vstupní prostor knihovny. Opravdu musí být hned u dveří burza vyřazených knih a hromádka letáků spřízněných organizací?
 • Prosvětlete prostor – pryč se zbytečným mobiliářem, balíky sběru apod.
 • Kvalita knihovního fondu nespočívá v jeho velikosti. Proberte knihovní fond, vyřaďte staré, opotřebované
 • a zbytečné knihy a časopisy. Police v regálech nesmí být přecpané, knihy na sobě či ve dvou řadách nebo až do stropu. Pomůže vám Standard pro dobrý knihovní fond[3].
 • Komise nehodnotí, jak je kde uklizeno a kde se víc blýskají okna. Ale ten pocit čistoty, pořádku a řádu dělá dobrý a silný dojem.
 • Nezahlťte prostor půjčoven cedulemi s příkazy uživatelům – návštěvník chce být vítán, ne vystrašen
 • a vychováván.
 • Výzdoba ano, ale i tady podle přísloví, že méně je někdy více. Dětské kresby a výrobky na oživení do dětského oddělení určitě patří. Ale jen do té míry, kdy ještě nepřekáží, nepadají, už na nich nesedí prach, nežloutnou a nekroutí se jim stářím rohy.
 • Květiny do knihoven rovněž ano, ale také s citem a mírou. Nesmíte pochybovat, zda jste ještě v knihovně či v botanické zahradě. A raději investujte do jednotných květináčů.
 • Nástěnky či výlepová plocha mohou být dobrým pomocníkem, pokud jsou udržované. Odstraňte nepotřebné, vše s prošlým termínem a oslími rohy.
 • Barvy v knihovnách jsou vítané. Zvlášť když se povede sladit celý interiér a grafický styl tištěných dokumentů.[4]
 • Nezapomeňte, že komise bude mít na prohlídku knihovny omezený čas. Promyslete, jak ho využijete. Co komisi ukážete? Čím je knihovna výjimečná, jiná? V čem je knihovna dobrá? Co je její nejsilnější stránka? Netradiční služby? Nachystejte si zpracovanou dokumentaci akcí/kroniku knihovny, výroční zprávy, mediální výstupy apod.
 • Zvažte, zda knihovna nemá nějaký mimořádný/neotřelý/netypický prostor, který stojí za ukázání a nevidí se všude. Připravte na návštěvu komise i ten, společně s legendou, jak knihovně slouží.
 • Zamykáte WC? Je k tomu důvod?
 • Pozvěte si na návštěvu nezávislou osobu – kamaráda. Proveďte ho knihovnou a nechte ho komentovat vše, co uvidí… A zamyslete se nad tím. Má pravdu? A nešlo by s tím něco udělat?
 
Ve chvíli, kdy knihovna zná hodinu a den, kdy ji navštíví komise:
 • To je chvíle, kdy zajistit u zřizovatele, aby si udělal čas a návštěvu komise absolvoval společně se svými knihovníky. Je dobré ukázat, že zřizovateli na knihovně záleží, zajímá se o její aktivity a řeší s ní její problémy.
 • Projděte s kolegy znovu plánovanou strategii návštěvy.
 • Členové komise jsou taky lidi. Vžijte se do jejich situace – několik dnů tráví spolu v autě a objíždějí republiku. Jsou unavení, často hladoví a potřebují na toaletu… Budou vděční, když jim nalejete vodu nebo uvaříte kávu. Pokud budete chystat i něco víc, přečtěte si tento bod znovu. Chlebíček a zákusek je báječná záležitost, ale nesmíte se pouze jimi stravovat několik dnů po sobě.
 
A když už je komise za dveřmi?
 • To už jen letmo přehlédněte knihovnu, nadechněte se a jděte ty dveře otevřít.
 
Pokud jste se alespoň částečně inspirovali výše uvedenými radami, určitě neuděláte ostudu. Jedna věc je jasná – vyhrát opravdu může jen jedna knihovna. Komise má velmi těžkou pozici. Během krátké doby několika dnů vidí v těsném závěsu za sebou ty nejlepší knihovny republiky. Vybírá nejlepší knihovnu z těch nejlepších knihoven. Pro knihovnu v soutěži je velký úspěch už to, že byla vybrána do posledního kola posuzování. A takto to i prezentujte ostatním.
Mám na závěr ještě malou vzpomínku z jedné takové kuriózní jízdy komise. Některé knihovny mají pro členy komise připravené i dárečky. Což o to, dárky dostává každý rád… Ale představte si situaci, kdy se po třech dnech vracíte večer z cest s kufrem špinavého prádla, máte před sebou ještě i stovku kilometrů po tom, co jste opustili služební auto v Národní knihovně v Praze… A na té cestě vám dělá společnost … vydlabaná dýně! 😊 Nezapomenutelný zážitek! 
Z pozice komisařky jsem zmínila náročnost, únavu, strádání a těžké rozhodování… To je pravda. Na druhou stranu je třeba přiznat, že jsem nesmírně potěšena možností návštěv top knihoven republiky. Poznat ty nejkrásnější, nejzajímavější, nejpracovitější a nej… a nej… knihovny a jejich knihovníky. A tak, i když se vždy obávám komisní jízdy, vždy je pro mě velkou inspirací. Přivážím si spoustu nápadů, postřehů, tipů a v neposlední řadě poznávám další a další báječné lidi. Vás, knihovníky.
Přeji všem knihovnám hodně odvahy do soutěže. Bát se rozhodně nemusíte. Může to být pro vás odrazový můstek k dalším metám.
 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
 
 
 

verze pro tisk · PDF verze