Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Proč byly Zachrašťany za hvězdu

Autor: Kateřina Hubertová
Vyšlo 12/3/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 4, v sekci Jak na to?

S každým koncem roku před knihovníky velkých i malých knihoven stojí stejný úkol. Je potřeba vypracovat statistiku… S každým koncem roku se my, metodici, kteří máme na starost vypracovat statistické sumáře a jejich komentář za celou obsluhovanou oblast, hrozíme, jaké výkazy nám dorazí[1]. A s každým výkazem bychom rádi dostali i komentář, který nám trochu přiblíží, co za čísly výkazu vidět. Takovou zprávu o tom, jak se Vaší knihovně daří. O tom, jak si rozumíte se starostou, kolik Vám přibylo/ubylo čtenářů a proč se tak asi stalo, co se v knihovně za rok změnilo, která akce se Vám povedla nebo na kterou nepřišli lidi, co se u Vás nejvíce čte, jak to máte s penězi na knihovnu, co Vás trápí a jaké problémy musíte řešit…
Komentářů z malých neprofesionalizovaných knihoven, i když si o ně říkáme, k naší lítosti dostáváme málo (cca třetina výkazů má i komentář). S koncem roku 2019 mi na stole ale jeden zajímavý komentář přistál. Komentář, který sice není dokonalý, ale který je ze života. Ze života jedné malé obce (240 obyvatel) a její knihovny u Nového Bydžova. Starostkou a knihovnicí v jedné osobě je v Zachrašťanech paní Monika Nováková. S jejím souhlasem Vám komentář bez dalších úprav předkládáme. Vzpomeňte si na tento příspěvek, až Vám s koncem roku přistane na stole formulář statistického výkazu. A zkuste nám napsat o Vaší knihovně takovou zprávu o tom, jak se daří…
A teď už komentář ze Zachrašťan:
 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

 
[1] neúplné, špatně vyplněné, bez návaznosti na předchozí roky apod.

verze pro tisk · PDF verze