Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Jak jsem chystala celostátní setkání knihovnických seniorů na Náchodsku

Autor: Věra Škraňková
Vyšlo 12/3/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 4, v sekci Stalo se

Na loňském setkání v Příbrami mne oslovily jihočeské kolegyně, zda bych neuspořádala podobnou akci u nás. Protože jsem člověk družný, nebránila jsem se. Vím, že u nás je krásně, máme i dobré knihovny, tak proč ne. Na valné hromadě SKIP v červnu 2019 jsem tuto otázku projednala s předsedkyní regionálního výboru i předsedou SKIPu a oba mi řekli, ať to uspořádám, že mne podpoří. Termín jsme stanovili na 2. - 4. června 2020. Na regionálním výboru jsem přednesla svou vizi a začali jsme pracovat na rozpočtu a grantu. V září jsem si se správcem kláštera v Broumově prohlédla cely, ve kterých jsem plánovala ubytování, dojednala exkurze v knihovnách, později zajistila autobus i stravování. A v únoru jsme spustili přihlašování účastníků. Za tři dny jsem měla seznam plný a škemrala jsem v klášteře o alespoň další dva pokoje. Ty mi byly přislíbeny. I tak jsem ještě evidovala několik náhradníků. A potom to přišlo. Vyhlášení nouzového stavu, zákazy, roušky, uzavřené knihovny i restaurace. Znovu jednání v klášteře o změně termínu. Že už bude na podzim klid, o tom nikdo nepochyboval. Domluvili jsme nový termín na 29. září až 1. října. Napsala jsem všem účastníkům o změně termínu. Všichni se těší, s termínem souhlasí. Následovalo opětovné jednání s knihovnami, které byly v našem programu, s dopravcem, restauracemi, zámkem. Vše se podařilo dohodnout na nový termín. V květnu jsem rozeslala informace k platbě s provedením do konce srpna. Začátkem září jsem začínala jednat s náhradníky za některé odhlášené. Pořád jsme ještě byli na čísle 44 účastníků. Rozeslala jsem informace o dopravě do Broumova, sjednala auto náchodské knihovny na odvoz z nádraží, zajistila a rozeslala jídelníček, aby si každý mohl vybrat ze tří jídel to svoje. Jak se blížil termín a zvyšoval se počet pozitivních případů nákazy koronavirem, tak se také začali odhlašovat někteří z účastníků. Tak jsem zase kontaktovala všechny zúčastněné v organizaci, že nás nebude 40, ale pouze 30. Poslední dny jsem s obavami otvírala počítač a bála se, co se zase dozvím o opatřeních vlády a kdo se ještě odhlásí. Ale teď přijde ta radostnější část mého článku. Přesně podle plánu se sešlo do 14 hodin v Městské knihovně v Broumově 30 účastníků našeho vysněného setkání. Po občerstvení po cestě jsme se vydali na ubytování do kláštera. Každá dvojice nalezla svou celu. Odložili jsme zavazadla a šli na prohlídku kláštera se zasvěceným výkladem a návštěvou klášterní knihovny, ve které se svého času nacházel i Codex gigas čili Ďáblova bible a ve které se (kromě jiného) filmoval i F. L. Věk. Poté následovala exkurze do městské knihovny, kde nás přivítal místostarosta města Kamil Slezák a provedla vedoucí Marta Lelková. Po večeři v klášterní restauraci U Tří růží jsme v klášteře přivítali polického fotografa Oldřicha Jenku, autora několika fotografických publikací z regionu. Ten nám ve svých filmech představil přírodní krásy Broumovských a Polických stěn ve všech ročních obdobích, za slunce i za mlhy. Aby všichni věděli, v jakém krásném kraji se nacházejí, protože na přírodu už v programu nezbyl čas. Nechyběla ani připomínka loňského setkání v Příbrami formou videa knihovnického kameramana Mirka Bláhy. Ráno nás čekal autobus a přesunuli jsme se do Náchoda, kde nás v knihovně uvítala její ředitelka Ivana Votavová. Po prohlídce a občerstvení jsme se ještě stihli podívat na náměstí, jak tam na lavičce sedí Josef Škvorecký. Na obědě jsme už obdivovali restauraci v Pekle, kterou upravil Dušan Jurkovič pro majitele zámku v Novém Městě nad Metují. Na tom zámku také zanechal svou typickou stopu. Zámkem, jeho historií i zásluhami rodu Bartoňů nás provedl správce Ondřej Daněk. (Na Bartoně jsme už narazili i v náchodské knihovně.) Zajímavě hovořil i o zámecké zahradě, která postupně prochází rekonstrukcí. Následovala procházka po náměstí a cesta do knihovny. Ředitelka Lada Všetičková nám byla dokonalou průvodkyní. Zhlédli jsme i video o historii a stěhování knihovny a prezentaci o činnosti i o vydavatelských aktivitách knihovny. Účastníkům byly nabídnuty různé publikace, nejen o Dušanu Jurkovičovi. Jen se po nich zaprášilo, to víte, knihovníci. Pak v tom útulném sálku následovala večeře formou rautu, který pro nás připravili restauratéři z Pekla. A v nejlepším jsme museli přestat a odjet zpět do cel. V klášterní chodbě jsme si ještě neodpustili společnou fotku v županech, které jsme měli všichni k dispozici ve svých celách. Další den ráno jsme absolvovali ještě prohlídku klášterního kostela, protože v úterý nás tam nepustili kvůli bohoslužbě. Provázel nás vystudovaný knihovník, který si stěžoval, že se po studiích do knihovny nedostal, protože všude požadovali pět let praxe. Jako průvodce věděl o kostele všechno. Potom už se zavazadly jsme odjeli do Ratibořic. Prošli jsme Babiččino údolí od zámku až po Viktorčin splav. Cestou jsem si neodpustila čtené ukázky z Babičky. Po obědě v hotelu Holzbecher jsme odjeli na nádraží do České Skalice na vlak, který odvezl účastníky směr domov. Měla jsem z celého setkání dobrý pocit. Sešli se lidé, kteří si měli co říct, byli rádi spolu a všechny zážitky se ještě umocňovaly přítomností spřízněných duší. Odměnou za všechnu starost pro mne byla spokojenost účastníků, kterou mi dávali najevo osobně i potom e-maily. Neskromně cituji jeden za všechny.
 
Vážení a milí kolegové,
děkuji manželům Bláhovým z Kostomlat pod Milešovkou za hezké dokumentární fotografie z naší seniorské spanilé jízdy do Broumova. Byla jsem na tomto knihovnickém putování po našich knihovnách poprvé a moc se mně s Vámi líbilo.
Je třeba poděkovat všem organizátorům ze SKIPu, všem kolegům z hostitelských knihoven, osazenstvu kláštera, zámku a četných restaurací. Hlavně však hvězdě zájezdu, kolegyni Věře Škraňkové, která všechno zařizovala a jejíž nenapodobitelný smích nás udržoval v dobré náladě!
Na shledanou v lepších časech?
Vzpomíná a pozdravuje
Helga Turková (emeritní pracovnice Knihovny Národního muzea)
 
Kontakt na autorku: v.skrankova@seznam.cz
 

verze pro tisk · PDF verze