Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Strom Bydžova

Autor: Erika Jelínková
Vyšlo 12/3/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 4, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

Ve středu 9. 9. 2020 proběhl v městské knihovně křest a autorské čtení knihy Strom Bydžova.
S myšlenkou vydat soubor děl novobydžovských autorů za mnou přišel spisovatel Michal Vrba, který žije v Novém Bydžově, koncem roku 2018. Myšlenka mě nadchla, a tak jsme začali shánět peníze, naštěstí se ještě neuzavřel rozpočet na další rok a autory. Zveřejnili jsme výzvu v Novobydžovském zpravodaji, na webu a facebooku městské knihovny. Jedinou podmínkou bylo, aby autor žil v Novém Bydžově. Postupně se nám sešlo sedm odvážných, kteří byli ochotní svá díla představit veřejnosti. Kniha má tak poměrně široký záběr od osobní poezie přes akční příběhy až po punkově přímočarou báseň. Autorku ilustrací jsme našli v místní ZUŠ a její osobitý styl knihu velice pěkně doplňuje.
 Po mé krátké úvodní řeči se slova ujal Michal Vrba, který se pro dnešní večer ujal role kmotra. Vzhledem k tomu, že je otcem myšlenky knižně vydat soubor děl bydžovských autorů, povyprávěl o tom, co ho k tomuto zajímavému nápadu přivedlo.
Pak už jsem na pódium pozvala autory a ilustrátorku, tak abychom mohli naše společné dílo pokřtít a připít mu na vlídné přijetí od čtenářů. Následně se jednotliví autoři představili a pohovořili o tom, co bylo inspirací k napsání jejich povídky nebo básně.  Těm, kdo na křtu nebyli, je alespoň vyjmenuji: Tereza Blahová, Martin Drobek, Oldřich Vágner, David Khol, Martin Tichý, Jan Skalický, Tomáš Komárek a ilustracemi knihu doplnila Anna Mauerová.  Diváci dostali prostor pro své dotazy a přímo na místě si mohli knihu koupit a nechat si ji podepsat. Vy, kdo knihu ještě nemáte, si ji můžete zakoupit v městské knihovně a také bude k prodeji na Svatomartinském jarmarku.
Ještě chvilku probíhala neformální diskuze a postupně jsme se rozešli, někdo domů, někdo pokračovat v povídání v nedalekém pohostinství. Myslím, že akce se nám vydařila a můžeme do budoucna přemýšlet o dalším, třeba i košatějším stromě. Ráda bych poděkovala Michalu Vrbovi, který má na vzniku knihy Strom Bydžova velkou zásluhu a odvedl největší kus práce a Městu Nový Bydžov, které ji financovalo, autorům a ilustrátorce za jejich odvahu a všem, kdo přišli, za jejich zájem. Strávili jsme spolu příjemný večer a já se budu těšit na další.
 
Kontakt na autorku: jelinkova2@novybydzov.cz
 

verze pro tisk · PDF verze