Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Příběh Zahrady příběhů

Autor: Marcela Fraňková
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Šumné knihovny

Začalo to v roce 2016. Nápad proměnit zahradu ve dvorním traktu knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec vznikl přímo v knihovně tak, že knihovnicím bylo líto nevyužít krásného, klidného a čistého prostoru pro své čtenáře. Protože již delší dobu vznikají nejrůznější druhy permakulturních přírodních zahrad, měla být tato zahrada zaměřena právě tímto směrem. V první etapě byla vytvořena studie, na které se podílely Radka Votavová ze studia Lacerta design z Náchoda, Kristýna Täubelová a Vilma Kolmanová. Později, po zvážení různých alternativ a možností včetně finančních, po jednáních se stavebním úřadem a získání souhlasu majitelů sousedních nemovitostí, mohlo být konečně přikročeno k úpravám prostoru zahrady. Nejprve bylo nutno provést zemní práce a položit pískovcovou dlažbu na chodníčky a centrální kruhový prostor. Poté byl připraven prostor pro trávník, vytyčena místa pro záhonky a vysazení keřů a stromů. Projekt permakulturní zahrady znamená využití prostoru i stávajících dřevin, doplnění prostoru vhodnými rostlinami a keři, které budou vhodné jak z regionálního hlediska, tak i z hlediska snadné údržby. Pro zavlažování rostlin byla na zahradě umístěna nádoba na dešťovou vodu. Kompostér v odlehlejší části zahrady pomůže vytvořit přirozené hnojivo z listí a dalších bioodpadů.
V případě Zahrady příběhů se nabídlo i velmi zajímavé a vhodné propojení s knihovnou tak, že vznikla terasa s prostorem pro letní čítárnu, propojená s čítárnou oddělení pro dospělé čtenáře. Schodiště terasy bylo navrženo tak, aby bylo možné po něm sejít do zahrady, ale také posadit na stupně celou třídu žáků pro učení v přírodě. Na terasu byl zakoupen a umístěn nábytek, který je možné stohovat a jeho rozmístění je možné upravit podle potřeby jak pro chvilku s novinami a časopisy, tak i pro setkání, aktiv nebo výuku. Pro děti byly zakoupeny barevné podložky, na které je možné se posadit při společných akcích. Jako „nábytek“ pro posezení v zahradě bylo použito i dřevo smrku, který musel být pokácen, a stejně tak se využil i buk, který se stal obětí vichřice. Nyní je zajímavým funkčním prvkem zahrady a vhodně ji esteticky doplňuje.   
Výhodou je, že provozovat čítárnu i zahradu je možno v provozních hodinách knihovny, kdy jsou přítomny knihovnice, které mnohé programy pro veřejnost organizují, ale i mimo tyto hodiny, kdy je zahradu možno zpřístupnit pro relaxaci, meditaci či vzdělávací skupiny, avšak vždy pod vedením zodpovědné osoby, která má přístup centrálním vchodem přes tzv. průjezd. Zde jsou obyvatelům Červeného Kostelce k dispozici tiskoviny nebo informace a mohou si rovněž prohlédnout výstavy – většinou tvorbu žáků kosteleckých základních škol, mateřských školek či ZUŠ. Výstavy věnované významným výročím českých či regionálních osobností většinou připravuje Knihovna Břetislava Kafky.
V podzimních měsících byly v zahradě vysazeny některé stromy a keře, v jarních měsících budou osázeny připravené záhonky a upraven trávník tak, aby byl příjemný na pohled i na dotyk. Pak už bude na všech, kteří si tuto zahradu přáli, protože v ní viděli nejen krásnou součást knihovny, ale i města Červený Kostelec, aby ji hojně využívali, zvelebovali a propagovali. Ale nejen to, aby si v ní uvědomovali, jak velkým darem pro člověka je čistá a inspirující příroda, kolik krásných chvil v ní mohou prožít všichni, kdo si tohoto daru váží. Knihovna Břetislava Kafky si už v podzimní sezoně 2020 ověřila, jak důležitý je pro setkání lidí zdravý vzduch a sluníčko. První programy, které se v Zahradě příběhů uskutečnily v době podzimní vlny pandemie, to potvrdily.
 
Kontakt na autorku: reditelka@knihovnack.cz

verze pro tisk · PDF verze