Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Projekty na podporu čtení a čtenářské gramotnosti ‒ 1. část

Autor: Barbora Čižinská
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Naše téma

S ohledem na téma letošní společné krajské knihovnické kampaně, které je věnováno čtení a čtenářství, bychom rádi v průběhu roku ve zpravodaji připomněli celostátní a regionální projekty a kampaně na podporu čtení dětí i dospělých.
Tradičním iniciátorem a organizátorem aktivit v této oblasti je profesní Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a také některé knihovny.
SKIP ČR[1] pořádá každoročně desítky společných sdílených aktivit, k nimž je možné se připojit a zahájit či oživit tak v knihovně činnosti vzdělávací, kulturní, odpočinkové nebo komunitní. Tyto aktivity a kampaně mají již stálé místo v kalendáři i komunitách, stanovená pravidla a využitelné postupy, jsou ověřené jinými knihovnami, akce nabízejí možnost sdílené propagace nebo společný mediální obraz. Tedy hodně z toho, co může jejich zahájení v knihovnách ulehčit nebo jim pomoci uvědomit si, že je to něco, co už vlastně dělají pod jiným názvem a třeba s určitými specifiky, což je naprosto logické a potřebné přizpůsobení se situaci v daném místě.
Aktivity specificky zaměřené na podporu čtenářství dětí a dospělých a akce k propagaci služeb a činnosti knihoven se především týkají veřejných knihoven v ČR a jsou v nich také dobře realizovatelné.
Vzhledem k tomu, že těchto aktivit, kampaní a projektů je celá řada, až je někdy možné se v nich trochu ztratit, přicházíme ve zpravodaji s tímto seriálem, který vám nejprve nabízí stručný úvod a následně se pak bude věnovat vybraným konkrétním projektům a příkladům jejich dobré praxe trochu blíže.
Co máme na mysli? Typově jde o krátkodobé, resp. časově omezené celostátní akce SKIP (např. Březen měsíc čtenářů), dlouhodobé celostátní akce, probíhající téměř celý rok nebo i déle (např. soutěž Kde končí svět) a dlouhodobé regionální aktivity, např. Škola naruby[2]  nebo My všichni jsme Východočeši.
Je třeba ovšem připomenout, že na podporu čtenářství jsou zaměřeny i zajímavé projekty jiných subjektů, k nimž se knihovny mohou připojit (a také velmi často připojují), mohou zde čerpat inspiraci nebo je třeba doporučit svým čtenářům. Některé z těchto projektů jsou tradiční, známé a oblíbené, jiné – mnohdy neprávem – pozapomenuté a nevyužité. Připomeňme si několik nejzajímavějších:
Čtení pomáhá[3], vznik v roce 2015, spojuje čtení konkrétních titulů s pomocí dobré věci; zapojením malých čtenářů do četby doporučených titulů lze finančně podpořit různé charitativní projekty (aktuálně např. knihovnický projekt S knížkou do života (Bookstart) – doporučujeme!). Do projektu jsou zapojeny desítky knihoven;
Celé Česko čte dětem[4], vznik v roce 2006. Celé Česko čte dětem, o. p. s., pořádá tuto kampaň s výraznou mediální podporou a sloganem Čteme dětem 20 minut denně, do projektu jsou zapojeny desítky knihoven;
Rosteme s knihou[5], vznik v roce 2007. Svět knihy pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů pořádá tuto oblíbenou kampaň, k níž se každoročně připojují desítky knihoven;
Čteme všichni (SUK)[6], vznik v roce 1993. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pořádá tradiční anketu o nejoblíbenější dětskou knihu uplynulého roku. Na projektu dlouhodobě spolupracuje Klub dětských knihoven SKIP a desítky veřejných knihoven;
Noc literatury[7], vznik v roce 2006. Projekt veřejných čtení organizují každoročně Česká centra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint na podporu evropské literatury. Noci se účastní několik desítek veřejných knihoven;
Den poezie[8], vznik v roce 1999. Festival koordinuje Společnost poezie, z. s., do festivalu se zapojuje několik desítek knihoven.
 
A typově trochu odlišný, ale užitečný a stále živý projekt:
ČTE-SY-RÁD[9], tj. Čtenářův sympatický rádce, vznik v roce 2009, je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih, jejímž garantem je KISK FF MUNI a redakční rada složená z knihovníků.
Knihovnickým projektům se budeme podrobněji věnovat v následujících číslech zpravodaje.
Samostatnou kapitolku budeme věnovat čtenářské gramotnosti a vzdělávání učitelů, knihovníků, konceptu čtenářských dílen, čtenářských klubů, vzdělávání v oblasti kritického myšlení, výsledkům pravidelných čtenářských průzkumů a mezinárodních šetření kompetencí žáků a studentů.
 
 
Zdroj: Bulletin SKIP, zvláštní číslo 1/2018, roč.  27, Aktivity SKIP na podporu čtenářství a propagaci služeb knihoven.
 
Kontakt na autorku: cizinska@knihovnahk.cz
 

 
[5] Dostupné z: https://www.rostemesknihou.cz/, nově též web rostik.cz

verze pro tisk · PDF verze