Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Barevná knihovna v Bílé a další knihovny v Libereckém kraji

Autor: Michaela Staňková
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Prostory a vybavení knihoven

O tom, že svět není jen černobílý, se můžete přesvědčit v nově zrekonstruované knihovně v obci Bílá u Českého Dubu, která byla slavnostně otevřena v červenci roku 2020. V Libereckém kraji se ale nachází i mnoho jiných nově upravených či zrekonstruovaných knihoven, které bychom vám v následujícím článku rádi představili.

Liberecko
Obecní knihovna Bílá
 

Velikost fondu  knihovny mimo pobočky: 2 929 sv.
Počet hodin pro veřejnost týdně: 9 hodin
Plocha knihovny včetně poboček: 167 m2
Počet studijních míst včetně poboček: 36

Web:https://www.bila.knihovna.cz/o-nas/
 
 
Obecní knihovna v Bílé slaví v letošním roce neuvěřitelných 100 let. Původní řešení a inventář knihovny byly ale již značně zastaralé a nebylo kam se dál rozvíjet. Když v lednu roku 2019 knihovnu přebírala nová knihovnice Klára Bínová, bylo jí zřejmé, že knihovna má velký potenciál. Čtenářům se ale stávající prostředí příliš nelíbilo, zejména pro děti chyběl jakýkoliv prostor pro rozvíjení jejich fantazie. Na podzim roku 2019 vznikla tedy díky iniciativě knihovnice snaha zrekonstruovat místní knihovnu. Koncepce a vedení realizace se ujala mladá designérka Martina Vávrová z ateliéru Cirkumo z Turnova, která navrhla neotřelé řešení, myslící na velké i malé čtenáře. Díky výmluvným vizualizacím si vedení obce dokázalo dokonale představit možnou podobu nové knihovny a dalo zelenou rekonstrukci, která započala v obtížných časech „korony“. Celý projekt byl financován z rozpočtu obce.
Nyní mají děti svůj koutek v patře, kde díky vysokému stropu vznikla dřevěná konstrukce, a tam si mohou v klidu číst a prohlížet dětské knihy a časopisy.  Rodiče tak dostanou svůj vlastní prostor pro výběr knih ve spodním patře knihovny. V knihovně je nyní již přes 60 aktivních čtenářů a zájem o registraci je vidět i z okolních vesnic. Registrují se také rodiče s malými dětmi, a dokonce přichází i několik čtenářů mužů. Některé menší knihovny mají v létě zavřeno pro nedostatek zájemců, knihovna v Bílé je otevřena celé léto, pouze je mírně poupravena výpůjční doba a čtenáři chodí za jakéhokoliv počasí. Zejména díky rozmanitosti výměnného fondu je v knihovně stále z čeho vybírat a každý si najde to své oblíbené. Čtenáři si chválí, že je v knihovně velký výběr, a to nejen v dětské literatuře a beletrii, ale i v naučné literatuře.
Z malé knihovny se stala během půl roku Bibliotéka Bílá, která se může pochlubit i skromnou vizuální identitou. Otevřeno je každou středu od čtyř do sedmi hodin. Přijeďte se sami podívat, jak se rekonstrukce povedla!
 
Obecní knihovna Bílý Potok
 
Počet obyvatel obce: 694
Zřizovatel knihovny: obec Bílý Potok
Pověřená knihovna: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Knihovnice: Libuše Cudráková
Velikost fondu knihovny: 3 198 sv.
Počet hodin pro veřejnost týdně: 8 hodin
Plocha knihovny: 35 m2
Počet studijních míst: 10
 
Web:https://bilypotok.knihovna.cz/
 
Nová koncepce knihovny v Bílém Potoce byla řešena s pravidelnými návštěvníky. Shodli se na tom, že by bylo potřeba knihovnu provzdušnit, vytvořit příjemné prostředí pro čtenáře. Místní nábytkářská firma HOLZTECHNIK WEISSBACH, s. r. o., zpracovala 3D návrh na nový vzhled knihovny a provedení se všem zalíbilo a splňovalo zadání. Vznikl tím úplně nový, moderní prostor, kde se čtenáři dobře cítí. Nově v prostoru vzniklo místo k sezení pro 10 lidí i malý koutek pro děti, který je vybaven relaxačními doplňky k příjemnému trávení volného času v knihovně. Dnes se v knihovně nejen půjčují knihy, využívá internetové připojení či notebooky, konají přednášky, ale pořádají se zde i různé schůzky, třeba turistického oddílu, zastupitelstva, doučovací kroužek, místo se též využívá, když je potřeba něco vyrobit nebo připravit.
Aby bylo v upravené knihovně získáno místo, muselo dojít k velkému vyřazování knih. Knihovnice vyřazovala zejména knihy, které po dobu, kdy do knihovny nastoupila, nebyly půjčovány (v knihovně působí již osm let). Zdůrazňuje to nutnost vyřazovat průběžně a nebát se toho.
Realizace byla plánována na rok 2020 – nouzový stav byl proto využit na rekonstrukci knihovny. Zdrojem financování byla obec, tedy zřizovatel knihovny. Částka 100 000 Kč byla využita nejen na nábytek, ale také na doplňky – sedací pytle, židle, závěsy, garnýže a notebooky. Darem knihovna obdržela jeden sedací pytel, hodiny a kobereček. Nábytek byl zhotoven se zvýhodněnou cenou.
Výsledek – knihovnice vřele doporučuje nedělat z knihoven archivy bez možnosti prostoru pro čtenáře i nečtenáře. Naopak touto změnou se zvýšil počet dětí navštěvujících knihovnu i přesto, že si nepůjčují knihy. Děti se nebojí a přijdou si posedět, namalovat do knihovny obrázek. Je potěšující, když přes prázdniny nebo svátky si knihy půjčují i lidé, kteří zde mají chaty. Knihovna jistě ožila. Ano, už tu není takový klid, ale čím by byla knihovna bez lidí? Opravdu se stává místem setkávání pro všechny generace, o to víc je tato práce pak zábavná a naplňující.
 
Semilsko
Místní lidová knihovna Libštát
 
Počet obyvatel obce: 956
Zřizovatel knihovny: městys Libštát
Pověřená knihovna: Městská knihovna Semily
Knihovnice: Anežka Plívová
Velikost fondu  knihovny: 3 663 sv.
Počet hodin pro veřejnost týdně: 2 hodiny
Plocha knihovny: 57 m2
Počet studijních míst: 2
 
Web – facebook:
https://www.facebook.com/KnihovnaLibstat/
 
 
Oba příklady ze Semilska ukazují, jak málo stačí k zútulnění a oživení prostor knihovny. V posledních letech prošlo rekonstrukcí více knihoven v okrese Semily, a to díky aktivnímu přístupu knihovníků a především zřizovatelů, kteří rekonstrukce financují z rozpočtu obce. Vymalování prostor a nové rozvržení nízkorozpočtových regálů z běžné produkce dle potřeb knihovnice v mnoha případech nahradilo složitý projekt a jednání s architektem. Současná praxe na Semilsku ukazuje, že svépomocí a díky ochotě místních firem, na kterou však nelze nyní spoléhat, jsou zřizovatelé, a především knihovníci schopni naplnit koncepci rozvoje knihoven jakožto komunitních center obcí na úrovni. Z pohledu pověřené knihovny chybí vhodný dotační program pro pořízení mobiliáře knihovny, který by částečně motivoval zřizovatele k investici do obecní knihovny.
V městysu Libštát žije 956 obyvatel, do knihovny dochází 112 registrovaných čtenářů. Knihovna sídlí v budově radnice. Ke znovuotevření prostor knihovny po rekonstrukci došlo už před čtyřmi lety, 6. května 2016. Rekonstrukce probíhala zejména svépomocí, za přispění místních řemeslníků i ochotných občanů, firma Reno Jilemnice pokládala podlahy. Prostor knihovny dostal 29 nových regálů, které vyrobil místní truhlář, a nová světla. Rekonstrukci financoval zřizovatel. V roce 2020 došlo k personální obměně na postu knihovnice, která se pozitivně odrazila v uspořádání knihovny. Nové rozestavení regálů knihovnu opticky zvětšilo a rozjasnilo. Vytvoření klidových zón a prostoru pro hraní s umístěním darovaných hraček a stolku pro malé návštěvníky zatraktivnilo prostředí knihovny nové cílové skupině – rodičům s dětmi. Během roku 2020 bylo třeba zrevidovat fond. Původně byl rozdělený pouze na knihy pro děti a pro dospělé a seřazený abecedně dle autora. Aktuálně jsou svazky přerozdělené i podle žánrů a staré ručně psané štítky se mění za tištěné. Knihovna začala používat počítačový systém Tritius a pokračuje ve vytváření online katalogu. 

Městská knihovna Rovensko pod Troskami
 
Počet obyvatel obce: 1 302
Zřizovatel knihovny: město Rovensko pod Troskami
Pověřená knihovna: Městská knihovna Semily
Knihovnice: Kateřina Matysová
Velikost fondu knihovny: 8 711 sv.
Počet hodin pro veřejnost týdně: 15 hodin
Plocha knihovny: 76 m2
Počet studijních míst: 16
 
 
 
Městská knihovna Rovensko pod Troskami se nachází ve městě s 1300 obyvateli, v ročním výkazu o knihovně za rok 2019 uvádí 131 registrovaných čtenářů. Zřizovatelem knihovny je město Rovensko pod Troskami. Rekonstrukce oddělení pro dospělé proběhla v létě 2019 a podobně jako v Libštátě se na nové podobě knihovny podíleli místní občané a řemeslníci. Vybavení knihovny bylo pořízeno na základě doporučení v obchodním řetězci Ikea. Rekonstrukci taktéž financovalo město Rovensko pod Troskami. Investicí do prostor oddělení pro dospělé chtěl zřizovatel přivést do knihovny nové čtenáře, což se však zatím pro současné podmínky a opatření proti šíření onemocnění COVID-19 nepodařilo naplnit.
 
Článek připravila krajská metodička Michaela Staňková ve spolupráci s ředitelkou Městské knihovny Semily Jitkou Šedinovou a knihovnicemi Klárou Bínovou z obce Bílá a Libuší Cudrákovou z obce Bílý Potok.
 
Kontakt na autorku: stankova@kvkli.cz
 
 

 

verze pro tisk · PDF verze