Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Služba Zásilka – bezkontaktní půjčování v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

Autor: Libuše Pavlicová
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Nové trendy

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v listopadu 2020 zavedla novou službu, díky které umožňuje svým čtenářům vypůjčit si tištěnou knihu bez fyzické návštěvy knihovny. Prvotním impulsem pro novou službu bylo uzavření knihovny v době koronavirové pandemie a hledání možností, jak čtenářům jednoduše, ale bezpečně doručit tištěné knihy. Služba však byla navržena tak, aby byla udržitelná a využitelná i za běžného provozu, a knihovna ji chce nabízet trvale. Očekáváme, že ji využijí i čtenáři, kteří se do knihovny z různých důvodů nemohou dostavit, ale potřebují rychle doručit konkrétní tituly. Například studenti ubytovaní na koleji v jiných městech,  senioři na letním pobytu na chalupě či vytížení pracující s minimem času. V době pandemie pak kdokoliv, kdo se obává kontaktu s více lidmi v prostorách knihovny. Je-li knihovna úplně uzavřena, je služba Zásilka jedinou možnou cestou tištěné knihy k našim čtenářům.
Služba Zásilka spočívá v doručení čtenářem vybraných knih na libovolné výdejní místo Zásilkovny, případně i domů nebo na udanou adresu.  Zásilkovna byla jako přepravce vybrána pro svou velmi rozsáhlou síť výdejních míst otevřených často i o víkendu, jednoduchost podání i vyzvednutí zásilky, rychlost a spolehlivost doručení a také pružnost komunikace se zákazníkem. Kromě doručení na výdejní místo, případně na adresu, nabízí také možnost doručení do automatizovaných výdejních boxů (Z-boxy a Alza-boxy), díky čemuž může jít o opravdu zcela bezkontaktní a bezrizikovou cestu knihy ke čtenáři.
Čtenář si e-mailem objedná nanejvýš 3 knihy z fondu knihovny, uvede své číslo průkazu, mobilní telefonní číslo a výdejní místo Zásilkovny či adresu, kam má být zásilka doručena. Ověření identity čtenáře stojí na komunikaci výhradně z e-mailu registrovaného v kontě daného čtenáře. Knihovna knihy připraví, zásilku online zaeviduje do systému Zásilkovny a expeduje na podací místo, které je v bezprostřední blízkosti budovy. Čtenáři mailem potvrdí jen podání, veškerá další komunikace o pohybu zásilky probíhá v režii přepravce. Zásilka se vyzvedává na základě hesla doručeného SMS a mailem, čtenáři ji může vyzvednout například i jiný člen rodiny.
Při vyzvednutí doručené zásilky čtenář přepravci zaplatí hotově či kartou dobírku ve výši ceny této služby. Při doručení na výdejní místo jde o 100 Kč, při doručení na adresu 150 Kč. V případě doručení do automatizovaného boxu probíhá platba dobírky buď na vestavěném platebním terminálu, nebo v mobilní aplikaci, není-li box terminálem vybaven. Zásilkovna knihovně týdně fakturuje doručené zásilky a vyúčtovává vybrané dobírky. Cenu služby Zásilka tvoří z naprosté většiny náklady na přepravu účtované Zásilkovnou, včetně řady příplatků (palivový, mýtný, sezonní, za platbu kartou, za výběr dobírky), započteny jsou i náklady na balné a práci knihovníka. Nevyzvednuté zásilky se automaticky vracejí na podací místo. Čtenáři je v takovém případě cena služby zaúčtována do jeho konta jako dluh.
Knihovna nabízí tuto službu všem svým registrovaným čtenářům, zásilky doručí kamkoliv v rámci ČR. Registraci nového čtenáře zlínské knihovny je možné díky propojení s autentizační službou mojeID provést kompletně online a registrační poplatek zaplatit ve čtenářském kontě kartou přes platební bránu. Stát se čtenářem naší knihovny a vypůjčit si pomocí bezkontaktní služby Zásilka knihy tak může kdokoliv, aniž by musel knihovnu vůbec fyzicky navštívit. Což je zajímavý a vstřícný prvek pro čtenáře nejenom v době pandemie a zavřených knihoven.
Detailní informace o bezkontaktním půjčování najdete na adrese https://www.kfbz.cz/zasilka. Tuto jednoduchou, rychlou a funkční službu čtenáři začali využívat ihned po jejím zavedení a jejich zájem trvá. Knihovna zvažuje integraci objednávky, výběru doručení a platby za službu Zásilka přímo do knihovního systému.
 
Kontakt na autorku: pavlicova@kfbz.cz

verze pro tisk · PDF verze