Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Regionální osobnosti jako marketingový nástroj knihovny

Autor: Martina Košanová
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Nové trendy

Mezi hlavní cíle veřejné knihovny patří informovat uživatele, zveřejňovat a nabízet služby, přesvědčovat je, proč je výhodné navštěvovat právě tuto instituci. Můžeme tedy říci, že se marketingu v knihovnách nevyhneme.
Změny posledního roku nutí knihovny přizpůsobit se. Zavádět nové služby a dávat o nich vědět novými způsoby. Teď musíme čtenáře přesvědčit jinými prostředky, například tím, že jim dáme v informaci obsah, který pro ně znamená hodnotu. Musíme ukázat, jak naše služby pozitivně ovlivňují jejich životy. Instituce, jako jsou knihovny, muzea, galerie, mají obrovskou výhodu – jsou fotogenické a na zajímavost, která se dá použít, narazíte v každé místnosti. Rozmanitost obsahu se netýká jen zpracovávaných témat, ale také jejich poskytování, to znamená, že nestačí zveřejňovat pouze textové příspěvky na webu, ale je potřebné je obohatit obrázky, videi či zvukovými materiály. Zapojit komplexně do komunikace s veřejností všechny kanály, které má knihovna v současné době k dispozici. A co to vlastně děláme? Odpověď zní: obsahový marketing. A co to vlastně je?
Obsahový marketing je poměrně novou formou marketingu, která je založena na zveřejňování originálního, poutavého, a především užitečného obsahu. Čtenáře má tento obsah zaujmout a přesvědčit o kvalitě řešení problému, které je mu předloženo. Jedná se o typ tzv. inbound marketingu (navazování vztahu s potenciálními uživateli a budování důvěry ve značku). Nemůžeme také zapomínat, že content marketing znamená neustálou práci, nejde o jednorázovou příležitost, stejně jako to je i v případě ostatních odvětví marketingu. To znamená, že není řešením jednorázově vytvořit hodnotný obsah ve větším množství a potom čekat na výsledky. Obtížnost je způsobena skutečností, že samotný obsah nepřivede čtenáře do knihovny zítra ani za měsíc. Musíme být trpěliví, kreativní, originální, konzistentní a mnohem víc. Je nutné vytvářet pravidelně kvalitní obsah, který budou uživatelé číst a sdílet, protože bude pro ně nějak užitečný nebo zajímavý. Obsahový marketing by měl primárně přispět ke zvýšení návštěvnosti webových stránek, stránek sociálních médií, ke zvýšení počtu odběratelů newsletteru a samozřejmě postupně ke zvýšení počtu uživatelů knihovny. Ale jak?
Až pomine zděšení z toho, jaké profese jsou dnes v knihovnách potřeba, vraťme se ke schopnostem každého správného knihovníka, a to je najít a předat informaci. Kvalitní obsah má každá knihovna. Disponuje fondem a službami. Pro obsahový marketing je ideální vybrat něco, co je čtenářům blízké, co znají a s čím se snadno ztotožní. Neměli bychom zapomínat ani na fakt, že knihovna by měla zůstat garantem pravdivých a ověřených informací (a vždycky trochu vzdělávat). Regionální osobnosti se v tomto směru jeví jako ideální materiál ke zpracování.
„Historie nejsou jen data, místa a války. Jsou to především lidé, kteří zaplňují volný prostor mezi nimi.“ (Jodi Picoult)
Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje se snažíme představit význam a fenomén našeho regionu, jak je reflektován či přímo vytvářen místními osobnostmi, ať už výtvarníky, architekty, spisovateli, učiteli, vědci, či jinak společensky aktivními obyvateli. Osobnosti následně přiřazujeme k datům výročí jejich narození a vytváříme ve stejném vizuálu cyklus postů pro sociální sítě. Barevnost, použitý font, logo vychází z jednotného vizuálního stylu knihovny. S kalendáriem regionálních osobností výborně pracuje Městská knihovna Česká Třebová, která provozuje a vyvíjí ve spolupráci s Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí web OsobnostiRegionu.cz. Webové stránky osobnostivalasska.cz spravuje vsetínská knihovna, velmi přehledně má téma zpracované knihovna v České Lípě. Krajská knihovna v Liberci se regionálním osobnostem věnuje na svém youtube kanálu. Není to tedy v knihovnách ojedinělá forma obsahu.
V současné době pracujeme všichni s nástroji, které jsou většinou online. Ačkoli je (zvlášť v knihovnictví) lidský element nezastupitelný a pouze papírová kniha voní, nebraňme se virtuálnímu světu zuby nehty. Dovolí nám oslovit mnohem širší skupinu potenciálních uživatelů, sledovat a mapovat jejich potřeby a dává možnost být s nimi v kontaktu i za nuceně zavřenými dveřmi knihoven.
„Chtěl bych, aby kniha přicházela k lidem nikoli jako profesor se vztyčeným ukazováčkem, nýbrž jako pěkná milenka. A jako s milenkou je rozkoš největší, když má dívča prádlo sněhobílé a čerstvým vzduchem vonící, je třeba, aby také kniha, kterou milujeme a jako oko v hlavě střežíme, měla krásný zevnějšek, dýšící poctivostí a vkusem řemeslníka-umělce.“
                                                                                                      (Stanislav Kostka Neumann)
 
Když víme, co čtenáři chtějí, splňme jejich představy. Oblečme jim knihy do čerstvým vzduchem vonícího prádla. Obsahový marketing je na to ideálním prostředkem.
 
 
Kontakt na autorku: kosanova.martina@svkpk.cz

verze pro tisk · PDF verze