Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Ohlasy Královéhradecké knihovnické konference 2020

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Stalo se

Královéhradecká knihovnická konference proběhla 24. listopadu minulého roku. Osmý ročník tohoto knihovnického setkání měl tradiční uspořádání přednášek a prezentací, ale také velkou premiéru ve virtuálním prostoru. Videokonference v prostředí MS Teams byla přístupná bez ohledu na vzdálenost, takže se rázem z malé regionální konference stalo celostátní setkání. Komunikace mezi knihovníky byla velmi přátelská, plná zájmu o sdílení názorů a zkušeností a překvapila svojí bezprostředností. Nezávislost virtuálních přednášek na čase pak ocenili zájemci, kteří si i několik týdnů po konání akce psali o přístup k nahrávkám videí.
Téma „Region – regionální osobnosti – regionální literatura“ bylo knihovníkům v roce postiženém pandemií blízké. Úvodem k tomuto tématu byla na konferenci přednáška Hledání regionální literatury od PhDr. Evy Koudelkové, Ph.D., z Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, která zároveň představila východočeské regionální nakladatelství Bor. Následující prezentace z městských knihoven Královéhradeckého kraje potvrdily, že motto konference „Knihovny vytvářejí vztah k místu, kde žijeme“ se i navzdory uzavření knihoven podařilo na mnohých místech realizovat. Vystoupení, které si kladlo za cíl podnítit tolik potřebnou polemiku knihovníků o dalším směřování knihoven, si připravil prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., z Moravské zemské knihovny v Brně. Ohlas této přednášky ukazuje, že posluchači vnímali pečlivě, i když někteří vidí příležitosti rozvoje knihoven jinak. Ohlas je patrný v následujícím článku a také si na toto vystoupení vzpomeneme při nahlédnutí do celostátní koncepce knihoven ČR s výhledem do roku 2030.
Posledním ohlasem, o kterém se chci zmínit, je literární anketa, která byla doprovodnou aktivitou konference. Anketa vybízela, aby knihovníci doporučili knihovníkům oblíbená místa a literární lahůdky ze svých regionů. Anketní otázka „Vyberte region svého srdce“ potvrdila přítomnost knihovníků ze všech koutů Čech a Moravy. Máme rádi Český ráj, Krkonoše, Jeseníky i Polabí. Někomu leží v srdci jeho rodná vesnice a jiný knihovník zve do celého Karlovarského kraje či na Slovácko, pěkné je Těšínské Slezsko i Chebsko. A pak města: Hradec Králové, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Písek, Mělník, Karviná, Šumperk, okolí Kolína či Přelouče. „Stejskali bysme si“, kdyby některý ten kraj chyběl. A stejně pestrý je i výběr oblíbených regionálních autorů, literárních děl a námětů na literárně zaměřené výlety. Inspiraci ke čtení a doporučení pro toulky po naší zemi od knihovníků najdete v elektronické verzi tohoto zpravodaje na webu: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx
 
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze