Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Třetí místo v soutěži Městská knihovna roku 2020

Autor: Jana Benešová
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Stalo se

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně se umístila na třetím místě soutěže Městská knihovna roku 2020. Redakce zpravodaje mě požádala, abych napsala o tom, jak soutěž probíhala a jaké máme dojmy a radosti. Odborně zaměřený článek plný rad uveřejnila ve zpravodaji K. Hubertová.[1]
Vždy jsem byla přesvědčená, že v soutěži hodně záleží na prostorovém vybavení knihovny. U nás stále čekáme na rekonstrukci. Nemáme dostatek prostorů pro vzrůstající počet akcí, a hlavně nám chybí bezbariérový přístup do prvního patra, kde jsou dětské oddělení a dámské toalety. Proto jsem o účasti v soutěži ani neuvažovala, ačkoliv již delší dobu sleduji benchmarking knihoven a vidím, že v porovnání s ostatními knihovnami vůbec nedopadáme špatně. Až doba koronavirová a s tím spojené zavírání knihovny a rušení akcí, na které jsme se tak těšili, mě zlomily a řekla jsem si, že zkusíme, jak na tom jsme.
Nejprve jsme se zúčastnili krajského kola. Přijela k nám komise složená ze zástupkyň SVK v Hradci Králové a SKIP. Byly to kolegyně, které znám a kterých si vážím, a ráda jsem je v knihovně přivítala. Před jejich návštěvou jsme ale mnoho hodin věnovali přípravě podkladů, shromažďování čísel, tabulek a fotografií. Měli jsme velkou radost, když nás komise poslala do celostátního kola. Také jsme toho jaksepatří využili a chlubili se v tisku i na facebooku.
Radost vystřídala práce s přípravou podkladů do celostátního kola. Nejprve bylo třeba vybrat dvě oblasti, které zdůrazníme a ke kterým připravíme materiály. V prvním kole byly knihovny hodnoceny podle tří kritérií s různým počtem bodového hodnocení v rozsahu maximálně 100 bodů. Předmětem hodnocení byly:

  • Výsledky hodnocení knihovny v benchmarkingu (možnost získat maximum 40 bodů).
  • Výsledky hodnocení 1. významné realizované akce / významného realizovaného počinu, kterou/který knihovna navrhne a popíše (možnost získat maximum 30 bodů).
  • Výsledky hodnocení 2. významné realizované akce / významného realizovaného počinu, kterou/který knihovna navrhne a popíše (možnost získat maximum 30 bodů).
Realizované akce/počiny byly hodnoceny zejména z hlediska jejich dopadu na místní komunitu, regionálního, případně celostátního dopadu, z hlediska původnosti a aktuálnosti a musely proběhnout v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. Jednoznačně jsme vybrali oslavy 100. výročí prvního knihovního zákona a s tím spojený výroční jarmark. Mrzelo nás, že se nemohly uskutečnit naše jarní plány, a tak jsme po váhání jako druhou oblast nakonec zvolili naši práci s regionálními osobnostmi, událostmi a reáliemi. Vyplnili jsme všechny potřebné dokumenty a přidali především fotografie a publikace z naší práce. Na poštu jsme odnášeli velký balík materiálů.
 
Tajně jsem doufala, že postoupíme do druhého finálního kola mezi osm nejlepších. Povedlo se a my jsme začali s přípravami na návštěvu hodnoticí komise. Připravovali jsme se v létě, byl příjemný čas, rozvolnění, výborná nálada. Tak se radostně vymýšlelo, jak a co připravíme. Nakonec jsme rozhodli, že vítat bude Rumcajs s Mankou a Cipískem (vše knihovníci + knihovnické dítě) a jako občerstvení uvaříme podkrkonošské kyselo. Přípravy pro mě byly moc pěkné. Uvědomila jsem si, jak je mi v naší knihovně mezi kolegyněmi a kolegy dobře a jak se dokážeme spojit v zájmu dané věci. Příjemné bylo také držení palců a ohlasy z okolí knihovny.
27. srpna 2020 nás navštívila komise ve složení: Bc. Kateřina Hubertová, náměstkyně Knihovny města Hradce Králové, Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské knihovny v Liberci, PhDr. Vít Richter, ředitel Národní knihovny ČR, a PhDr. Marie Šedá, vedoucí Centra vzdělávání a regionálních služeb Moravskoslezské vědecké knihovny.
Bylo pro nás velkou ctí přivítat uvedené dámy, a zejména současného generálního ředitele Národní knihovny ČR. Příjemné bylo i to, že nás celou dobu podporoval zřizovatel a setkání s komisí se zúčastnil místostarosta města Mgr. Petr Hamáček, který zasvěceně mluvil zejména o plánu na rekonstrukci a přístavbu knihovny. Komise zhlédla připravenou prezentaci, prošla našimi prostory a na vše se vyptala.
Po jejím odjezdu se všichni přítomní zaměstnanci knihovny sešli na terase a dlouho povídali a radovali se, a hlavně sbírali síly na druhý ročník velkého jarmarku, na jehož přípravu zbýval už jen jeden den.
 
Osobně jsem s cenou nepočítala. Soutěžily skvělé knihovny. Velkým překvapením a velkou radostí byl e-mail, který oznamoval, že jsme mezi prvními třemi. Přiznám, že jsme v knihovně vypili trochu bublinek a já si koupila nové šaty na slavnostní ceremoniál do Zrcadlové kaple. Bohužel, šaty i my stále čekáme. Epidemie nám nedovolila si jet převzít ocenění. Až po čase jsme dostali zprávu, že jsme se umístili na krásném třetím místě.
 
V oficiální tiskové zprávě o výsledcích soutěže je uvedeno:
„Jičínská knihovna propojuje komunity, jejich témata, spolupracuje s řadou organizací. Poskytuje široký rozsah služeb různým skupinám obyvatel – seniorům, dospělým, různým dětským věkovým kategoriím. Podařilo se jí spojit knihovnickou komunitu s veřejností, řadou regionálních subjektů, spolků a odbornou pedagogickou veřejností. Je pořadatelem Knihovnické dílny, což je akce s celostátním dopadem. Prestižní akcí uplynulého roku byl výroční jarmark věnovaný 100. výročí přijetí knihovního zákona. Knihovna má rozsáhlou ediční činnost, umí se prezentovat veřejnosti prostřednictvím řady sociálních médií. Podařilo se jí proniknout do regionálního tisku, rozhlasu a na regionální informační weby. Pravidelně pořádá tiskové konference.“
Na prvním místě skončila knihovna ve Vsetíně a na druhém knihovna v Šumperku. Se třetím místem se pojí odměna ve výši 10 tisíc Kč. Prostředky jsme využili na nákup didaktických hraček a Albi knížek do dětského oddělení.
Na závěr: za takovým úspěchem je mnoho nadšení, práce a radosti z jejích výsledků. Děkuji všem kolegyním a kolegům, každý nějakým způsobem přispěl k výsledku. Děkuji také zřizovateli za podporu a odpovídající financování, poděkováni patří i všem spolupracujícím organizacím v Jičíně i mimo něj. V neposlední řadě děkuji našim čtenářům a uživatelům, kteří nám přinášejí stále nové podněty a jsou inspirací pro naši práci.


Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
 
[1] Soutěž Městská knihovna roku 2020 a co by se vám k soutěžení mohlo hodit a zatím vám to nikdo neřekl. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2020, 30(4), 24–26. ISSN 0862-9366.
 

verze pro tisk · PDF verze