Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kniha o řece Metuji

Autor: Eva Koudelková
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

KOUDELKOVÁ, Eva; FETTERS Aleš: Metuje známá i neznámá. Liberec: Nakladatelství Bor, 2020, 296 s. ISBN 978-80-88367-09-3
 
Na předvánočním trhu se objevil titul, který z různých úhlů pohledu přibližuje řeku Metuji, jež tvoří páteř náchodského okresu. Autorským záměrem však nebylo pouze sledovat samotnou řeku včetně všech jejích přítoků, ale zároveň také upozornit na krásy a zajímavosti oblasti Náchodska a přilehlého Kladska, která je charakteristická svou pestrostí a rozmanitostí. Najdeme v ní kromě různorodých přírodních útvarů také cenné památky sakrální a lidové architektury, historická města, zámecké stavby i hradní zříceniny. Kniha vyšla při příležitosti oslav dvacátého výročí založení nakladatelství Bor, jež se programově profiluje jako regionální.
Na počátku všeho stála studie Aleše Fetterse Hydronymie řeky Metuje a jejích přítoků. Ta byla zaměřena odborně, zabývala se názvy jednotlivých vodních toků v povodí Metuje, a proto také vyšla v odborném sborníku Náchodsko od minulosti k dnešku (sv. 3, 1990). Jak už to s texty v těchto sbornících bývá, nedostalo se ani tomuto nějakého širšího ohlasu nejenom pro jeho zaměření, ale také proto, že se o něm prostě nevědělo. Kniha se od textu studie odráží, ale protože je popularizační, ne odborná, snaží se informace zpestřit. Je zachován popis celého toku i přítoků a některé zajímavé informace k původu jmen, k tomu jsou však přidány údaje další, jež by mohly zajímat nejen turisty, kteří do kraje zavítají, ale i obyvatele kraje. Jsou proto připomenuty i přírodní a kulturní objekty v okolí vody, včetně měst a některých obcí. Výběr faktů je hodně subjektivní, vychází z našeho vnímání krajiny a také z rozsahu knihy, a je pochopitelné, že jiný autor by takovouto knihu pojal jinak, protože co je zajímavé pro nás, nemusí být zajímavé pro jiné. Podle ohlasu, jakého se knize dostalo, to však vypadá, že jsme se aspoň v základních otázkách shodli s většinovým zájmem obyvatel zdejšího kraje.
Kniha je členěna na šest kapitol: Od pramene po Teplice nad Metují, Od Teplic po Bezděkov, Od Kozínku po Hronov, Z Velkého Poříčí do Náchoda, Z Náchoda do Nového Města a Peklo, Nové Město nad Metují a okolí a Z Nového Města nad Metují k ústí. Toto rozvržení se odvíjelo od charakteru řeky, jež se samozřejmě v průběhu své téměř osmdesátikilometrové pouti od pramene u Adršpachu k ústí do Labe u Jaroměře proměňuje. Orientaci čtenáři usnadňují mapky se zvýrazněnými toky, na začátku knihy mapka celého regionu, v úvodu každé kapitoly pak úseku řeky, jemuž je kapitola věnována. V knize se také objeví soupis mlýnů na Metuji i jejích přítocích, protože podle našeho názoru mlýny odjakživa k vodním tokům patřily, a naše řeka i některé její přítoky jsou na ně opravdu bohaté, zvláště Ledhujka, Židovka, Dřevíč a Olešenka. Na konci každé kapitoly je vždy uvedeno pár pověstí, jež k daným místům patří a svébytně zachycují svět svých tvůrců, našich dávných předků.
Protože naším hlavním cílem bylo ukázat krásy Metuje a krajiny kolem ní, je pochopitelné, že o nich nelze jen psát. Bylo třeba je také ukázat, k čemuž slouží fotografie, staré pohlednice či reprodukce různých obrazů. Obrazová příloha je velmi rozsáhlá, tvoří ji přes 400 položek, za což jsme velmi vděčni širokému okruhu spolupracovníků, jež se nám podařilo získat.
Navzdory veškeré péči se v knize objevili dva šotkové, na něž bych chtěla upozornit a umožnit tak čtenáři případnou opravu. První je na s. 214, kde se v souvislosti se zvonicí v Krčíně dvakrát objevuje zmínka o jejím založení, jednou ve 13. a jednou v 16. století. Správný je údaj pod obrázkem, tedy 16. století. Druhý se vyskytuje na s. 264 v soupisu osobností spojených s Jaroměří. Hned první z nich není Václav Černý, ale jeho jmenovec František Černý. Obě přehlédnutí mě moc mrzí a slibuji, že v dotisku, který je na spadnutí, už budou odstraněna.
V závěru bych jménem tvůrců chtěla poděkovat čtenářům za jejich zájem o naši knihu. Moc nás to těší a je to pro nás velká vzpruha pro další práci. Jejím konkrétním projevem je rodící se plán přiblížit podobným způsobem řeku Úpu. Nebude to v letošním roce, ale věřím, že to zvládneme do letní sezóny roku 2022.
 
Kontakt na autorku: naklbor@seznam.cz
Web nakladatelství: www.naklbor.cz
 

verze pro tisk · PDF verze