Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Na Josefa Štemberku v rodném městečku nezapomínají

Autor: Věra Kociánová
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Kdo je ...

V roce 2019 si městečko Pecka připomnělo 150. výročí narození svého významného rodáka Josefa Štemberky, posledního lidického faráře.
Narodil se na Hromnice, 2. února 1869 jako jedno z devíti dětí domkaře Jana Štemberky a jeho manželky Marie. V Pecce vychodil obecnou školu a následně byl ředitelem Karlem Štěpánem doporučen k dalšímu studiu na jičínském gymnáziu. Po maturitě v roce 1890 se rozhodl pro kněžskou dráhu, na niž se po čtyři roky připravoval v biskupském semináři v Hradci Králové. Na kněze byl vysvěcen 25. července 1894 a jeho prvním působištěm se stal Čestín u Uhlířských Janovic. Také další dvě kaplanská místa se nacházela v královéhradecké diecézi. V roce 1909 se na vlastní přání stává farářem v Lidicích u Kladna.
S životem místních postupně splynul, i když farářská služba v dělnickém kraji nebyla z počátku jednoduchá. Jak Josef Štemberka popisuje ve farní kronice, kterou od svého nástupu až do roku 1942 vedl, soustředil se hlavně na duchovní službu lidem, zasadil se o opravy kostela sv. Martina, hleděl si farní zahrady, pěstování ovocných stromů a včelaření. Vyučoval také náboženství na lidické škole. Zaznamenané vzpomínky pamětníků dokládají, že otec Josef nejednou svým spoluobčanům nezištně pomohl v nouzi – díky jeho přímluvě získali někteří nezaměstnaní muži znovu práci, případně jim půjčil peníze, několikrát byl arbitrem v sousedských sporech, v době protektorátu chudým dětem nosil do školy chleba s medem a šaty. Laskavost, kterou ve válečných letech prokazoval, byla završena jeho skromným hrdinstvím v okamžicích lidické tragédie. Josef Štemberka byl dle dostupných údajů o plánu vyhlazení Lidic několik hodin předem informován. Vědomě se však rozhodl za svými farníky vrátit. V noci z 9. na 10. června 1942 byly Lidice obsazeny gestapem, lidé vyhnáni ze svých domovů, ženy a děti odvezeny do Kladna a 173 mužů zastřeleno. Farář Josef Štemberka, ač sám fyzicky ztýraný, se s nimi před popravou modlil, duchovně je posiloval a dával jim rozhřešení, takže na smrt odcházeli statečně a s lidskou důstojností. Otec Josef byl popraven jako jeden z posledních.
Při příležitosti 150. výročí Štemberkova narození Římskokatolická farnost v Pecce připravila vzpomínkovou bohoslužbu a putovní panelovou výstavu s názvem Josef Štemberka – kněz a vlastenec, která během roku hostovala na čtyřech místech spojených s páterovým životem – v Pecce, v Jičíně, Hradci Králové a v Lidicích. K výročí byla vydána také monografická publikace Lidický kněz Josef Štemberka. Autorkou této původně diplomové práce je Simona Pařízková Rutarová.
Pecka nebyla jediným místem, kde si v roce 2019 Štemberkovu osobnost připomněli – slavnostní bohoslužby se konaly také v Buštěhradě u Lidic a v Týnském chrámu v Praze na Staroměstském náměstí. Právě zde celebrující pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer veřejně potvrdil, že Arcibiskupství pražské uvažuje o přípravných krocích k případnému zahájení procesu blahořečení P. Josefa Štemberky.
 
Kontakt na autorku: kronikapecka@centrum.cz

verze pro tisk · PDF verze