Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Už jste na mapě?

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Tipy a náměty

A proč bychom nebyli? nabízí se uštěpačná odpověď. Řeč však není o mapě kraje, republiky ani Evropy, ale mapě gramotností.
Mapa gramotností je jedním z výstupů projektu Podpora práce učitelů (Pozn. autorky: V čísle 4, roč. 30 jsme projekt Národního pedagogického institutu ČR představili článkem Gramotnosti jedou!) Mapa zachycuje všechna místa, respektive instituce, v nichž nevyvolává pojem gramotnost osypky. Naopak ho chápou jako příležitost pomoci žákům a mladým lidem s přípravou na osobní a profesní život.
Začátkem roku 2021 čítala mapa 550 míst hlásících se k aktivnímu rozvoji čtenářské, matematické nebo digitální gramotnosti. Pro zajímavost: dle Českého statistického úřadu odpovídá číslo 550 zhruba celkovému počtu obcí, městysů a měst všech pěti okresů Královéhradeckého kraje. Na mapě se nejčastěji jako podporovatelé rozvoje gramotností nejen u dětí objevují školy, vzdělávací instituce a knihovny. Ano, knihovny rozhodně nezapadly a hrdě hájí barvy zejména čtenářské gramotnosti.
 
Proč na mapě být?
Zásadní otázka se zdánlivě jednodušší odpovědí než věčné dohady, zda bylo dřív vejce, nebo slepice. Zviditelnění knihovny vždy souvisí s jejím PR neboli vizitkou, kterou předkládá veřejnosti. Zapojení do mapy gramotností je jednoznačné vyslání pozitivního vzkazu směrem k uživatelům i zřizovatelům. Knihovna dává vědět, že je odborníkem v oblasti čtenářství (zejména čtenářské gramotnosti) a seriózním partnerem pro školy. Má zkrátka ke vzdělávání nejen dětí a mládeže co říci. A hlavně co nabídnout. Dokladem jsou kromě spokojených čtenářů uskutečněné lokální i celorepublikové projekty a aktivity, o kterých čítáme i v tomto zpravodaji.
Knihovny, nebuďte nemístně stydlivé či opatrné. Podělit se o pracovní výsledky neznamená pyšně se vychloubat, ale inspirovat kolegy a nabídnout jim příklady dobré a fungující praxe. Koneckonců ve všech oborech rádi vzhlížíme k úspěšným.
 
Jak se na mapě objevit?
Proces začíná přesvědčením, že v rámci své práce podporujete rozvoj jedné ze tří sledovaných gramotností. Pokud si nejste jisti, tento rok je ten správný čas na ověření. Čtenářství, což samozřejmě zahrnuje i čtenářskou gramotnost, se věnuje letošní kampaň knihoven Královéhradeckého kraje. Prostoru pro získání jistoty bude určitě dost.
Samotnému vložení nového místa do mapy gramotností předchází vyplnění formuláře.[1] Kromě identifikačních otázek obsahuje pár „gramotnostních otázek na tělo“ – například Uveďte odkaz na stránku nebo článek, kde jsou popsány aktivity organizace na podporu učitelů v oblasti rozvoje gramotností u dětí nebo žáků; K jakému vymezení gramotností/rámci se organizace hlásí? Není se jich třeba bát, odpovědi je možné komentovat, správcům mapy můžete zanechat zprávu a dílčí odpovědi vysvětlit.
Protože i mapa gramotností jde s dobou, na YouTube naleznete instruktážní video Jak vložit místo do mapy gramotností.[2]
 
Závěrem drobná poznámka – do mapy gramotností se nemusí instituce navrhnout sama. Každý, komu se zdá, že v mapě něco chybí, se může vyplněním nominačního formuláře postarat o nápravu. Máte-li tedy nějaký tip, víte, co dělat.
 
Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
 

 
[1] Odkaz na formulář k umístění organizace na mapu gramotností.

verze pro tisk · PDF verze