Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Volná příloha - anketa Můj region a jeho odraz v literatuře - výběr odpovědí na anketní otázky

Autor:
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Přílohy

http://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-31-(2021)-Cislo-1-Volna-priloha-anketa.pdf - Vložte do adresního řádku.

verze pro tisk · PDF verze