Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Za knihovnou v Hulíně je nová relaxační zahrada

Autor: Erika Koukalová
Vyšlo 6/10/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 2, v sekci Prostory a vybavení knihoven

Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst.
(Antonio Gaudí Y Cornet)
 
To jsou slova španělského architekta, který se při svých stavbách hodně inspiroval přírodními prvky. Naše nová zahrada má v sobě jak lásku k přírodě, tak i lásku ke čtení. Málokteré knihovně se zadaří mít nádherný venkovní prostor, který skýtá nové možnosti, jak především dětem představit svět knih a čtení. Nevzhledná a dlouho nevyužívaná plocha bývalé školní zahrady se změnila v atraktivní místo, které láká k trávení volného času a  pořádání mnoha aktivit. Relaxační zahrada za knihovnou se budovala od roku 2019 a říká se do třetice všeho dobrého, ale nám se to podařilo již na druhý pokus. Řeč je o slavnostním otevření zahrady, které se původně mělo konat v dubnu 2020, ale nastalá situace s  koronavirem to nedovolovala. Až tedy v úterý 9. června 2020 byla zahrada oficiálně otevřena přestřižením slavnostní pásky rukou starosty města Hulín Mgr. Romana Hozy a místostarosty Ing. Jiřího Schaffera.
Relaxační zahrada nabízí prostor pro aktivní i pasivní odpočinek. Na ploše cca 1 000 m2 jsou instalované různé herní prvky i místa pro oddech třeba s knihou nebo časopisem. Trávník je vybaven automatickým zavlažovacím systémem. Nový prostor rozšiřuje aktivity pořádané knihovnou. Pro děti, které ji navštěvují, zde budou pořádány různé akce včetně těch čtenářských. Přestože rok 2020 byl z důvodu pandemie ochuzený o spoustu kulturních a skupinových akcí, podařilo se nám uspořádat pasování prvňáčků na čtenáře knihovny Hulín. A kde jinde než pod širým nebem na naší zahradě. Na žáky prvních tříd čekalo několik úkolů u vodníka, princezny či sestry Vinnetoua indiánky Nšo-či. Po úspěšném splnění úkolů je pan král pasoval na čtenáře. I pro nás knihovníky se jednalo o úplně jiný zážitek, venkovní prostor nabízí tolik možností…
Zahrada rovněž slouží jako veřejný prostor, a tak ji začali využívat žáci a pedagogové z nedaleké základní školy se zaměřením na angličtinu, ZŠ Active Learning, i řada občanů. Nachází se zde nádherná výsadba, ovocné stromy a dva velké květináče s bylinkami, které mají edukační záměr.
Už od prvopočátku byl prostor hodně využíván rodiči s dětmi. A abychom jim nabídli více než jen pevně nainstalované hrací prvky, pořídili jsme jako knihovna velké venkovní společenské hry. Hry si může půjčit kdokoliv během výpůjční doby knihovny a užít si plno zábavy na čerstvém vzduchu. K půjčení jsou třeba maxi hry „Člověče, nezlob se!“, dáma, piškvorky, pexeso nebo třeba mikádo. Během léta 2020 jsme chtěli uspořádat zábavné hrací odpoledne, ale bohužel nám to zhatilo počasí a následně pandemie. Tuto akci si tedy necháváme v záloze pro nadcházející čas. Kromě her půjčujeme široké veřejnosti i sedací vaky pro odpočinek na trávě. Prostor zahrady využil i místní příměstský tábor, který zde jednu noc stanoval. Zahrada je opatřena kamerovým systémem a bránou, která se navečer automaticky zavírá, aby se předešlo vandalismu.
Relaxační zahrada za knihovnou je investicí města Hulín a my jsme moc rádi, že za naší knihovnou vznikl krásný prostor, který nám můžou závidět i větší knihovny. Věříme, že naše zahrada bude pro ně inspirací a venkovní „čítárny“ se začnou ve větší míře budovat a využívat. Už po prvním roce užívání můžeme takovou investici knihovnám jen doporučit.
 

Hulín - Zlínský kraj, okres Kroměříž ‒ město 6 800 obyv. ‒ městská knihovna ‒ součást Městského kulturního centra Hulín ‒ otevírací doba 28 hodin týdně ‒ čtenářské prostory 882 m2 (bez venkovních prostor), tj. 130 m2/1 000 obyv. ‒ knihovní fond 18 tisíc knih. j. ‒27 tisíc fyzických návštěv ročně (v roce 2020 – 8 700 fyzických návštěvníků).
 
 
Kontakt na autorku: knihovnahulin@mkchulin.cz
 

verze pro tisk · PDF verze