Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Hravé aplikace a rozvoj gramotností u knihovníků

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Naše téma

„Chcete děti lépe vybavit do života? Chcete zjistit, jak dát dětem prostor k samostatnému poznávání?“ Těmito otázkami lákají uživatele vzdělávací moduly Gramotnosti pro život. Ruku na srdce, kdo odolá takto chytře zvolené formulaci a odpoví: „Ne, nechci děti lépe vybavit do života“?! Misantropem nebudu v tuto chvíli ani já, odpovím ano, moduly projdu a představím vám je.
Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního pedagogického institutu ČR a jeho možnosti i pro knihovny v U nás už představeny byly (pozn.: článek Gramotnosti jedou!, roč. 30, číslo 4 nebo článek Už jste na mapě? roč. 21, číslo 1). Vzdělávací moduly[1] jsou dalším výstupem zmíněného projektu. Jedná se o lekce zaměřené na čtenářskou, digitální a matematickou gramotnost, obsahující inspiraci pro učební činnosti s dětmi a žáky i odkazy na odborné a metodické tematické zdroje. Primární cílovou skupinou jsou lidé, kteří se věnují vzdělávání na zmíněných stupních škol, ale i takový knihovník, rodič či člověk žijící ve 21. století si v lekcích jistě najde to své. 
Na webové stránce https://gramotnosti.rvp.cz/ nejprve čeká úvodní lekce, kterou je nutné před jednotlivými moduly gramotností projít. Uživatel si tak díky takovéto seznamovací lekci oťukne, že pro něj autoři připravili obsah vyžadující aktivní přístup, kdy plní různé úkoly. Zároveň jsou představeny základní ideje, které ilustrují projektové smýšlení o gramotnostech. Namátkou:
„Rozvíjení gramotností vybaví žáky lépe do života. Naučí se například vidět matematiku v mimoškolním světě či bezpečně a tvořivě využívat digitální technologie.“
„Ačkoli mají gramotnosti své mateřské obory, i ostatní obory nabízejí nové, objevné a neotřelé příležitosti pro jejich rozvoj.“
A co konkrétně moduly obsahují?
Autorské týmy jednotlivých gramotností se snažily splnit téměř nemožný úkol – postihnout vše základní, co by za jejich gramotnost mělo určitě zaznít. Posuďte sami dle témat, zda se jim to podařilo:

  • Digitální gramotnost: vyhledáváme, třídíme, ukládáme a sdílíme data a informace; tvoříme digitální obsah; komunikujeme, spolupracujeme a budujeme aktivní občanství, chováme se bezpečně v online prostoru a myslíme na zdraví.
  • Matematická gramotnost: rozhodujeme se na základě zkušeností a znalostí; zkoumáme různé cesty za poznáním; spolupracujeme, chyba není překážka.
  • Čtenářská gramotnost (vzhledem k tomu, že v knihovnách hraje tato gramotnost prim, uvádím kromě témat i názvy jednotlivých lekcí): výběr textů do výuky (čtenářské situace; výběr neučebnicového textu); rozšiřování rejstříku čtenářských úloh (čtenářské strategie; autor a adresát; reflexe čtenářských dovedností); rozvoj schopnosti kritického čtení textů (hodnocení formy a obsahu textů; hodnocení textu různými čtenáři); podpora sdílení zkušeností ze čtení (skupinová práce jako cesta ke sdílení prožitků; sdílení prožitků); podpora čtenářské samostatnosti (výběr textu podle potřeb žáků; volba čtenářských strategií; plánování rozvoje čtenářské gramotnosti samotnými čtenáři).
 
Pokud vás některá spojení spíše vystrašila, než nalákala k samostudiu, zkuste vzít ještě na milost videa u jednotlivých gramotností. Projektoví garanti gramotností – Petr Koubek, Václav Bendl a Eva Fanfulová – vysvětlují, v čem tkví gros jednotlivých gramotností a jejich přesah do běžného života. Samozřejmě přidávají i pádné argumenty, proč by měli vzdělavatelé gramotnosti u dětí rozvíjet a nebrat je jako tabu téma. K tomu lze ještě dodat, že jednotlivé lekce nepracují jenom se „suchým obsahem“, ale rozbíhají se do rozmanitých vod. Zařazeny jsou kromě textů obrázky, videa, grafy, schémata, příspěvky ze sociálních sítí či prokliky na různé webové stránky.
 
Moduly jsou zatím v beta verzi, ale rozhodně stojí za průzkum. Soutěživí jedinci ocení i sběr odznaků za splnění jednotlivých lekcí. Nejedná se o ledajaké odznaky, stát se můžete například inspirátorem, badatelem, motivátorem, ale i datlem, surikatou nebo buldokem.
Závěrem opravdu doporučuji vzdělávací moduly prozkoumat nejen coby autorka tohoto článku, ale – a teď už to mohu „prásknout“ – i jako členka autorského kolektivu modulu čtenářské gramotnosti. Ať se vám líbí a klidně mi o tom napište!
 
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
 
 
[1] Zvídaví čtenáři najdou více o modulech na webových stránkách: https://gramotnosti.rvp.cz/clanek/o-projektu.

verze pro tisk · PDF verze