Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovník není architekt

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Prostory a vybavení knihoven

Veřejnost často vnímá knihovníky jako nenápadné ochránce regálů s knihami a dává nám to „dost zabrat“, když chceme veřejnému působení knihoven vtisknout jinou, modernější tvář. Málo motivace ke změnám i příslovečná skromnost knihovníků pramení z dlouhodobého nedostatečného financování knihovního provozu. Ale je k úvaze, zda tento šetřivý přístup knihovníků i zřizovatelů opravdu přináší úspory a zda není překážkou realizace nových směrů v působení knihoven.
Koncepce rozvoje knihoven[1] vidí knihovnu v roce 2030 kromě jiného jako otevřený, bezpečný fyzický prostor a příjemné místo pro aktivity místní komunity. Knihovník by se tedy měl kriticky podívat na „obytný“ prostor své knihovny a definovat, jaké vybavení bude potřebovat pro kulturní i vzdělávací programy, zda se v knihovně bude líbit dětem apod. Měl by se obrátit na místní komunitu a potenciální návštěvníky s dotazem, co od pobytu v knihovně očekávají. Důležité je prověřit, zda jsou v knihovně všechny fondy aktuální,[2] a podle toho teprve určovat, jakou kapacitu mají mít knihovní regály. A pak už je na řadě spolupráce s odborníkem.
Architekt nebo designér uplatní své znalosti a mnohdy různorodé požadavky dokáže poskládat do kvalitního a jednotně laděného celku. V některých oborech by nás ani nenapadlo odborníka vynechat, bohužel knihovník často – možná ze skromnosti – tuto spolupráci podcení a pustí se do řešení svépomocí, utratí peníze za nevhodné regály, neporadí si s barevností, šetří na kvalitě sedacího nábytku.
Dobrou cestu za kvalitním interiérem potvrzují následující příklady z Královéhradeckého kraje. Tentokrát se seznámíme s rekonstrukcí dětského oddělení v Městské knihovně Broumov (město má 7 500 obyvatel, z toho 1 000 dětí do 15 let) a novým dětským koutkem v Obecní knihovně Nepolisy (v obci žije 1 000 obyvatel a z toho je 15 % dětí). Využití služeb profesionála se jim jednoznačně osvědčilo a není to žádný přepych ani pro malou knihovnu.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkh.cz

 
[1] Od knihoven pro knihovny: tři pilíře koncepce rozvoje knihoven ČR : na léta 20212027 s výhledem do roku 2030. V Praze: Městská knihovna v Praze, 2020, 17 s. Dostupné z: https://koncepce.knihovna.cz/tri-pilire-koncepce/
 
[2]  Standard pro dobrý knihovní fond: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Praha: Národní knihovna České republiky ‒ Knihovnický institut, 2017, 20 s. ISBN 978-80-7050-689-9. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond
 

verze pro tisk · PDF verze