Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Děkujeme, knihovníci!

Autor: Jaroslava Vydarená
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Stalo se

Jediným uznáním pro knihovníky ať již malých, nebo velkých knihoven je poděkování, úsměv, potřesení rukou nebo květina. A protože knihovníci jsou většinou lidé, kteří svou práci nade vše milují a vnímají ji jako poslání, nic jiného ani neočekávají. Na slavnostním večeru spojeném s oceněním Knihovník roku Královéhradeckého kraje jsme k poděkování přidali dárek, trochu hudby a žertovný divadelní kus inspirovaný Dekameronem. Letošní oceňování v hradecké Studijní a vědecké knihovně bylo opravdu milé a pohodové, a to velkou měrou díky dobře naladěné a energické moderátorce Zlatě Houškové. Znalost prostředí, dlouholeté zkušenosti, výborné řečnické schopnosti a neutuchající energie, tomu lze jen stěží konkurovat. Těžko budeme hledat náhradníka, až nám jednou paní Zlata řekne: „Děvčata, už je to na vás, já jdu odpočívat.“ Letos však její charisma doslova zářilo a její dobrá nálada byla nakažlivá.
A jak to dopadlo s oceněním knihovníků? Oproti minulým rokům jich bylo méně. Nebyl zastoupen okres Rychnov nad Kněžnou, což nás mrzelo. Jistě i tam jsou knihovníci, kteří by si zasloužili přinejmenším poděkování.
První oceněnou byla sympatická knihovnice z Ostružna na Jičínsku paní Zdeňka Bittnerová, která vede místní knihovnu již 12 let a má velký podíl na kulturním dění v obci. Také druhou oceněnou byla žena, a to paní Jana Simonová z knihovny v Křinicích na Náchodsku. Působí v knihovně neuvěřitelných 50 let a svou práci a knihy miluje stále. A na řadu přichází konečně muž, kterých je mezi knihovníky jako šafránu. Pan Václav Pavlíček ze stěžerské knihovny na Hradecku si vyzkoušel práci knihovníka již v patnácti letech a byla to láska na první pohled, protože i on je knihovníkem dlouhých 46 let.  Rovněž svou práci miluje, je duchem stále mladý a nebrání se žádným novinkám, ani těm technologickým.
V kategorii veřejných knihoven putovalo ocenění do Hostinného. O městskou knihovnu se zde starala paní Milena Dulová, která ji vedla od roku 1981, tedy rovných 40 let, a nyní předala vedení své nástupkyni. Poslední z pěti oceněných knihovníků je paní Hana Kramářová z městské knihovny v Nechanicích. Paní Kramářovou přivedla ke knihám její babička, knihovnice ze svitavské knihovny, a tak se již v dětství zrodila láska na celý život.
Poděkovat knihovníkům za jejich dlouholetou péči o knihovny a také kulturní a společenský život v obcích přišli za Královéhradecký kraj náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, za město Hradec Králové primátor Alexandr Hrabálek, za Studijní a vědeckou knihovnu ředitelka Eva Svobodová a za Sdružení knihovníků a informačních pracovníků předsedkyně východočeské sekce Kateřina Hubertová. A protože nálada byla opravdu příjemná, až rodinná, na knihovnících bylo vidět dojetí, které bylo nakažlivé. Závěrem jsem si však přece jen trochu s lítostí povzdechla: Proč jen je kultura stále popelkou a stále na okraji zájmu, když má tak zásadní vliv na kultivaci člověka a když v ní pracují tak báječní lidé?
 
Zdroj:
SEMRÁDOVÁ, Eva. Knihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku 2021. Hradec Králové, 2021, 3 s. Nepublikovaný dokument.
 
 
Kontakt na autorku: jaroslava.vydarena@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze