Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vzpomínky na Prahu

Autor: Helena Holanová
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Stalo se

Praha patří k nejkrásnějším městům světa. Je nazývána matkou měst, stověžatou atd. Je zde stále co nového objevovat a obdivovat. Snad právě proto se letošní ,,covidové“ setkání knihovníků seniorů konalo zde.
V prvním srpnovém týdnu roku 2021 se před budovou Národní knihovny v Praze (NK) sešlo na 30 dychtivých knihovníků, kteří měli to štěstí zúčastnit se tradičního setkání lidí, kterým se práce s knihou stala celoživotní pracovní náplní. Přednáškový sál v historické budově Klementina nám na 3 dny poskytl příjemné zázemí. Měli jsme tu čest, že nás přivítal Tomáš Foltýn, nový ředitel NK, a pánové Vít Richter a Roman Giebisch, který se po 3 dny stal naším průvodcem. Nutno podotknout, že byl velice příjemný a hlavně trpělivý k našim neustálým dotazům.
Protože jsme knihovníci, tak i naše první cesta vedla do knihovny. Jeli jsme do nově otevřené pobočky MěK v Praze, do knihovny Jezerka. Sídlí v krásně opravené budově přímo u zastávky MHD. I to má svou výhodu. Hned na úvod musím říci, že pan architekt odvedl skutečně perfektní práci. Z budovy bývalého bankovního domu vytvořil knihovnický skvost. Vše je vkusně a účelně přizpůsobeno pro činnost knihovny. Přízemí je určeno dospělým. Samozřejmostí je samoobslužné půjčování a vracení knih, nerušené místo nabízí studovna, úplnou novinkou pro nás byl tzv. ,,ateliér“, místo pro práci s textilem. Skvělý nápad pro začínající švadlenky. Paní vedoucí knihovny nám povídala nejen o všech kladech, ale i o drobných nedostatcích, které se bohužel projevily až při plném provozu. Prohlédli jsme si všechna zákoutí knihovny a odcházeli nadšeni. Dovolím si říci, že mnozí z nás ve skrytu duše tak trošku záviděli, že v tak moderním prostředí nepracovali.
Procházka po vyhlášených pražských kavárnách byla dalším milým překvapením hlavně pro nás mimopražské. Každý si vybral tu svoji, která ho oslovila a kam ho unavené nohy donesly. Při zákusku a kávě se dobře povídalo. Večer jsme strávili v NK  povídáním a sdělováním si dojmů z příjemně prožitého dne.
 
Další den nás čekaly v budově Klementina v příjemném prostředí přednáškového sálu dvě prezentace o současném stavu knihovnictví a plánech do budoucnosti. Té první se velice dobře zhostil pan ředitel Tomáš Foltýn. Jako dlouholetý pracovník NK nás seznámil se současným děním NK a  jejím dalším rozvojem. Jako druhý vystoupil pan Vít Richter a představil souhrn statistických údajů knihoven z celé České republiky. Z nich vyplývá, že se knihovny postupně mění z pouhých půjčoven knih na moderní vzdělávací centra pro všechny věkové skupiny.
Národní technické a Národní zemědělské muzeum na Letné byly další zastávkou v poznávání Prahy. Naši profesi opravdu nezapřeme. První cesta vedla v obou muzeích do knihovny. Prohlédnout si zázemí knihoven v takto výjimečných institucích je výsadou málokoho. Následovala individuální prohlídka expozic. Každý si vybral podle svého zájmu. V zemědělském muzeu jsme vyjeli výtahem na střechu budovy a s úžasem se dívali kolem sebe. Naskytl se nám nezapomenutelný pohled na Prahu. Toto byl podle mne zlatý hřeb dne, prostě nádhera. Kdo jste tam nebyl, doporučuji. Večerním posezením v hospodě U Fleků jsme náročný den ukončili.
Ten poslední jsme strávili v Uměleckoprůmyslovém muzeu města Prahy. To byla také pohádka. Paní knihovnice nás uvítala překrásnou hrou na housle. Seděli jsme v barokní knihovně a ani nedutali. Zařízení této barokní knihovny, dle slov pana ředitele, pochází ze zrušeného konventu a bylo kompletně převezeno a opět zabudováno zde v Praze. Přemístění tohoto skvostu bylo naplánováno již před stavbou muzea a budoucí budova tomu byla předem přizpůsobena v projektu. Jen jsme žasli, jak byli naši předci předvídaví a šikovní. Prošli jsme tuto nádhernou stavbu, prohlédli expozice a vydali se na poslední prohlídku do Rudolfina. Mnoho z nás zde bylo poprvé a prohlédlo si interiér budovy.
A to byl konec. Další ročník je za námi a my se rozjeli do svých domovů obohaceni o nové zážitky, zajímavé informace a i nová přátelství.
Poděkování za toto krásné setkání a program patří SKIPu, hlavně panu Romanu Giebischovi, který byl hlavním organizátorem tohoto setkání. Děkujeme.
 
Kontakt na autorku: Helena Holanová, Chlumec nad Cidlinou
 

verze pro tisk · PDF verze