Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovna jako vzdělávací centrum

Autor: Alena Pospíšilová
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Stalo se

Z knihovnických setkání, seminářů, workshopů a jim podobných akcí si přivážíme nejen nové odborné poznatky, zajímavé zážitky a inspirativní podněty, ale i různé dárky, upomínkové předměty a propagační materiály.
Z celostátního vzdělávacího semináře CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU, pořádaného letos již po sedmnácté na téma KNIHOVNA JAKO VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Svazem knihovníků a informačních pracovníků za podpory Ministerstva kultury ve dnech 16.‒18. září 2021 na Vysočině, jsem si přivezla vedle výše jmenovaného „obvyklého“ i materiální sponzorské dárky. Z Větrného Jeníkova domácí vánočku, z Havlíčkova Brodu papírovou tašku od firmy Amylon s pudinkovými prášky a směsí na bramborové knedlíky, 1 kg hladké mouky a dvěma lahvemi výborného piva z místního pivovaru. Přivítání doma bylo o to vřelejší.
Obohacující zážitky z prožitých programem napěchovaných dnů mě znovu utvrdily ve spokojeném potvrzení dávného životního rozhodnutí stát se knihovnicí. Příjemná společnost, vysoká odbornost, nadšení, pohostinnost a radost nás provázely po celou dobu strávenou v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě, ve Větrném Jeníkově i v Městské knihovně v Jihlavě.
Jako knihovnici z malé vesnické knihovny mě zajímaly nejvíce právě knihovny našeho typu. Knihovna ve Větrném Jeníkově je dokonalým příkladem nakažlivého nadšení a obětavosti. Osobností, která doslova infikovala svoje okolí, je paní starostka Martina Lisová. V roce 1994 se jako mladá místní vzdělaná maminka ujala skomírající knihovny s pěti čtenáři. Postupně s pomocí kamarádek a přátel zlepšovali nejen prostředí knihovny, ale celého městyse. Nepřekvapí, že se stala starostkou. S dojemnou, obdivuhodnou energií rekonstruují rozlehlý zchátralý zámek. V současnosti zde sídlí pošta, městský úřad i útulná knihovna. Do oživlého zámku se časem nastěhuje i nové Muzeum RAF. Dokonalý příklad zdravého patriotismu.
O práci s dětmi mladšího školního věku s praktickou ukázkou čtenářské dílny pohovořila šikovná současná knihovnice Eva Šamánková. Po zásluze se Knihovna Větrný Jeníkov stala Knihovnou roku 2019. „Ticho, nedotýkat se, neběhat, netrhat… aneb Jaká slova se nehodí pro práci s nejmenšími čtenáři“ ‒ takové bylo téma dalšího skvělého příspěvku. Nakažlivě nadšená knihovnice, žena na správném místě, Jana Žárská představila široké spektrum inspirativních aktivit pořádaných v Místní knihovně Černilov. Tato knihovna, spadající do metodického obvodu Knihovny města Hradce Králové, mě rovněž zcela okouzlila. Stojí za to prohlédnout si dobře vedené webové stránky a seznámit se s bohatou nabídkou aktivit pro čtenáře i nečtenáře každého věku.
Příjemné bylo seznámení s knihovnicí ze Svijan Šárkou Kalferstovou. Pracuje jako účetní ve známém pivovaru. S jeho občasnou sponzorskou pomocí, především však v dobré součinnosti s kamarádem starostou a dalšími místními příznivci pořádají zajímavé akce pro děti a dospělé. I v tomto případě doporučuji nahlédnout na webové stránky nebo je vyhledat na sociálních sítích.
Chvála a obdiv je zcela namístě i v případě Obecní knihovny Lomnice v západním cípu Česka. Profesionální knihovnice Jiřina Němečková, původně zaměstnaná v sokolovské knihovně, pozvedla venkovskou knihovnu ve svém bydlišti na okraji hnědouhelné pánve na úroveň vyhledávané místní kulturní a společenské instituce. Ve své prezentaci představila svoji velmi úspěšnou práci s cílovou skupinou „náctiletých“.  Klobouk dolů, jak se říká.
Pochvalu za skvěle zvládnutou organizaci zaslouží všichni, kteří se na přípravě a zdárném průběhu vzdělávacího semináře podíleli. Přetrvává ve mně povznášející pocit radosti z nově otevřené Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Jsem ráda, že jsem mohla osobně předat milé paní ředitelce Jitce Hladíkové dvě publikace, reprezentující moji rodnou vísku.  V roce 1846 se u nás narodil budoucí výborný pedagog a vědec. „Profesor Josef Novák, botanik z Malechovic“, tak zní název drobné knížky, působil úspěšně také v Havlíčkově Brodě. Autor publikace, historik Karol Bílek, nazývá dvanáct let strávených následně od školního roku 1874/1875 na reálném gymnáziu v Havlíčkově, tehdy Německém Brodě Novákovým šťastným obdobím. Při procházce městem s ředitelem muzea jsem s úctou stanula u budovy tehdejšího gymnázia.
Za návštěvu určitě stála i nová knihovna v Jihlavě, kterou nás zasvěceně provedla paní ředitelka Jarmila Daňková.
Děkuji své pověřené Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně a milé metodičce Hele Vejvarové, že jsem v její ochraňující péči a příjemné společnosti mohla strávit tři informacemi, podněty a zážitky naplněné dny.
 
Kontakt na autorku: knihovnalibosovice@seznam.cz
www.knihovnalibosovice.webk.cz                 

verze pro tisk · PDF verze