Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Metodika pro knihovníky ze světa médií

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

Mediální gramotnosti a nástrahám médií jsme se na stránkách U nás nejednou věnovali. S ohledem na vývoj technologií a přístup k informacím je logické, že nejsme jediní, koho tato oblast zajímá. A to je dobře!
Nadace Open Society Fund[1] vydala metodický materiál Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit s podtitulem Metodika pro mediální vzdělávání v knihovnách. Publikace, jejíž autorkou je Kateřina Křivánková, vznikla jako součást nadačního programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím: Mediální vzdělávání pro knihovníky i veřejnost. Už jen ten název je mi sympatický, neboť akcentuje význam knihovny jako informační a vzdělávací instituce v dnešní době.
Metodika Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit obsahuje 13 vzdělávacích lekcí pro věkovou kategorii 55+. Vzhledem k tomu, že obdobné materiály bývají většinou zaměřeny na žáky a studenty školou povinné, má ode mě tento počin díky zvolené cílové skupině další plus. Publikace si dle autorky klade za cíl ukázat, jak správně pracovat s informacemi, jak si poradit s jejich šířením i nástrahami, které může tento proces v dnešní době plné technologií obsahovat.
Kromě dvou základních částí Kvalitní a zodpovědná práce s informacemi (média a žurnalistika podle pravidel) a Jak si zprávu ověřit obsahuje publikace různé tipy, na co by se měl knihovník při realizaci vzdělávacích lekcí pro dospělé připravit, a zkušenosti přímo ze seminářů. Podle vybraných potenciálních scénářů je jasné, že autorka „ví, o čem mluví“: „Situace 1: Účastníci budou přesvědčeni, že všechna média lžou; Situace 2: Jeden účastník vás zasypává sérií již vyvrácených hoaxů.“ (str. 10). Z pohledu didaktiky jsou lekce vystavěny dle modelu E‒U‒R neboli evokace, uvědomění a reflexe. Takové uspořádání informační lekce knihovníci většinou znají ze vzdělávacích programů a lekcí kritického myšlení.
Vzhledem k tomu, že metodika obsahuje i interaktivní hru, nejlepší volbou k seznámení je elektronické prostředí. Publikace je k prohlédnutí a stažení na webových stránkách nadace: https://osf.cz/wp-content/uploads/2021/06/metodika-jak-vznikaji-zpravy-a-jak-si-je-snadno-overit.pdf
Ve shodě s názvem naší rubriky metodiku určitě doporučuji do vašich fondů. Ještě více se ale přimlouvám za přečtení a „uložení“ informací do vašich hlav, milí knihovníci.
 
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
 

 
[1] Díky nadaci Open Society Fund byly v knihovnách našeho kraje realizovány například semináře na podporu mediální gramotnosti, viz článek Projekt mediálního vzdělávání v Královéhradeckém kraji z 2. čísla roku 2019; dostupné na WWW: < https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190206>

verze pro tisk · PDF verze