Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Batňovická knihovna oslavila 100 let

Autor: Petr Horák
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Sloučením knihovny spolku Krakonoš a knihovny Čtenářské besedy vznikla v roce 1920 batňovická obecní knihovna. 100. výročí existence naší knihovny tedy uplynulo již v roce 2020.
Oslavy, které byly připraveny na loňský podzim, jsme bohužel museli odložit o celý jeden rok. Ve čtvrtek 16. září 2021 se tedy Batňovičtí sešli v sále kulturního domu, kde byla připravena expozice k historii knihovny, každý návštěvník obdržel almanach a knižní záložku vydané obcí Batňovice k oslavám stého výročí knihovny a mohl si vyrobit plátěnou tašku s motivem k výročí knihovny. Velkému zájmu se těšily kopie batňovických kronik.
Slavnostním večerem provázel starosta obce Petr Horák, který nejprve uvítal hosty a nynější dlouholetou knihovnici Markétu Tučkovou. Markéta promluvila o současném dění v knihovně a vyzdvihla výbornou spolupráci s místní základní a mateřskou školou. Program pokračoval literárním kvízem, který si pro nás připravili mladí čtenáři batňovické základní školy pod vedením paní Lucie Kudlejové. Dále vystoupil místní kronikář pan Břetislav Novák se svým pojednáním o historii knihovny. Poté pobavil všechny přítomné Malou chvilkou konzumní poezie člen červenokosteleckého divadelního spolku Na tahu pan Vlastimil Klepáček. Na závěr jsme přivítali filmového režiséra, herce a scenáristu pana Tomáše Magnuska, který rozesmál celý sál svými historkami ze soukromého i profesního života.
Celý večer byl velmi příjemný a všichni se dobře bavili.
Ale to nebylo zdaleka vše, co jsme v rámci oslav zažili.
Na páteční večer byla v sále kulturního domu pro děti i dospělé připravena plavba na největší lodi své doby, Titaniku. Účastníci, vybavení palubním lístkem se jménem skutečného pasažéra, mohli na vlastní kůži prožít drama osudné noci ze 14. na 15. dubna roku 1912. Plavbou nás provázela paní Dana Šimková ze Slavkova u Brna.           
Pro dospělé byla vyhlášena tajná soutěž Půjčte si knihu a třeba vás čeká překvapení. Do tří knih byly vloženy kupóny v hodnotě 300 Kč na nákup knihy. Kupóny do knih vložil pan starosta, který netuší, co konkrétní čtenáři čtou. Po celý měsíc září byla pro nové čtenáře registrace zdarma.
Co vše lze dohledat ve státním archivu o Batňovicích? To bylo téma exkurze a přednášky, kterou jsme ve spolupráci se Státním okresním archivem v Trutnově připravili pro všechny zájemce na čtvrtek 7. října.
Program oslav finančně podpořilo Ministerstvo kultury ze svého programu Knihovna 21. století.
 
Kontakt na autora: obec@batnovice.cz

verze pro tisk · PDF verze