Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Ze zámku do podzámčí

Autor: Ilona Hušáková
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

O tom, že je v plánu smiřickou knihovnu přestěhovat, jsem se dozvěděla na začátku roku 2021 a musím přiznat, že takové rozhodnutí mě příliš nepřekvapilo. Vzhledem ke složité situaci způsobené pandemií pocítilo i knihovnictví značné ztráty, což se projevilo poklesem počtu zaregistrovaných čtenářů i snížením výpůjček knih už v minulém roce. Pokud knihovna fungovala, byla otevřena pouze v omezeném režimu a půjčovaly se tituly předem objednané nebo zamluvené. Došlo tedy i ke zrušení jednoho pracovního úvazku a já zůstala v knihovně po 17 letech sama. Musím přiznat, že jsem se v těch sice krásných, ale velkých a nepřehledných zámeckých prostorách trochu bála a připadala si ztracená a odstrčená. Nevyužité prostory bývalé spořitelny v budově smiřického úřadu zely prázdnotou a byla by velká škoda je nevyužít. Ostatně knihovna zde už kdysi byla. Tudíž bylo rozhodnuto: po 30 letech se knihovna ze zámku stěhovala opět zpátky na smiřický úřad, kde čtvrt století pod vedením paní Mgr. Libuše Ševčíkové spolu se spořitelnou již fungovala. Konkrétně v letech 1967–1991.
Rozsáhlá a náročná akce mohla začít. Během února probíhala rekonstrukce a od 3. března jsme měli na 3 týdny pevný scénář. Ráno naložit 40 beden knihami, snést je z prvního patra spolu s vyprázdněnými regály na korbu nákladního auta, převézt na úřad, vše vyložit, smontovat regály a vyskládat do nich knihy z přepravek. Prázdné bedny odvézt zase na zámek a celý děj znovu opakovat. Spolu se stěhováním probíhala již na tento rok plánovaná revize knih, současně se vyřazovaly staré a opotřebované svazky.
Jako úžasní nosiči a šikovní pomocníci se osvědčili chlapci ze smiřické pracovní čety a zdejší správce kaple pan Antonín Kundrt. Je pravda, že já jsem stěhovala nejenom přes den, ale i v noci, a to formou živých snů, zahrnujících také zvukovou kulisu pípajícího skeneru, kterým se při revizi snímají knižní kódy.
Hrozba, která nad námi každý den visela v podobě nemoci nebo karantény, se naštěstí nevyplnila. Posledního března bylo vše přestěhováno a začaly konečné úpravy a dodělávky ‒ věšely se obrázky a různé dekorace, nechyběla ani květinová výzdoba. Opět jsem velmi ocenila podporu pana správce, který při závěrečných úpravách pomáhal nejenom fyzicky, ale přispěl i úžasnými nápady a vychytávkami. Týden před otevřením zbývalo přesunout počítače a ostatní technické vybavení; zde mi byla nápomocná vedoucí správního odboru paní Ladislava Reichová a pan Hamar z Autocontu.
Nelze porovnávat krásné, prostorné a originální zámecké prostory, ale i v budově úřadu nabídne knihovna svým čtenářům útulné a příjemné místo a mnozí jistě ocení, že se nachází v přízemí. Anketa TŘI OŘÍŠKY PRO KNIHOVNU, kterou jsem vyhlásila, nám ukázala, že čtenářům se v nové knihovně líbí. Mám velkou radost, že i zámecké prostory budou využity pro dobrou věc. Našla zde své místo Galerie pohlednic, která v loňském roce po rozšíření Městského informačního střediska o část své výstavní plochy přišla. Takže i nadále může tato expozice nabídnout svým návštěvníkům „cestu“ po všech zemích naší planety.  V místnostech po městské knihovně postupně vznikne multifunkční prostor, umožňující pořádání přednášek, besed a prezentací, ale i konání koncertů komorního charakteru.
A co si přát? Samozřejmě, že na prvním místě je zdraví, a v dnešní době jistě všichni uznají, že se nejedná pouze o klišé. Dále bych byla velmi ráda za spokojené čtenáře a pestrý knižní fond. A co se této zvláštní doby týče, moc bych si přála návrat do těch starých dobrých časů, které zahrnují klasické půjčování, setkávání se a sdílení společného nadšení nejen pro knihy. Ať pandemie, covid či nouzový stav jsou již dávnou a nenávratnou minulostí. 
                                                                                                                                                     
Kontakt na autorku: husakova@mestosmirice.cz

verze pro tisk · PDF verze