Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Dětský koutek v novém v době „pandemické i post-pandemické“

Autor: Jan Simon
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Pravidelné týdenní setkávání maminek na rodičovské (mateřské) dovolené a jejich ratolestí probíhalo před virovou pandemií tradičně v dětském koutku naší knihovny. S předpokladem dalšího pokračování a využívání bylo již nutné zastaralý inventář a koberec vyměnit. Se souhlasem zřizovatele byl dětský koutek vybaven novým nábytkem – stolem, židličkami v barevném provedení a z hygienických důvodů byl zakoupen i nový koberec. Dětský koutek nám však proti předpokladům osiřel vzhledem k pandemickým vládním opatřením.
Nezbylo než oslovit malé čtenáře a rodiče online. Pro naši knihovnu natočila moderátorka dětského Rádia Junior a zpěvačka Jana Rychterová zajímavé povídání s autorkou dětských knih Veronikou Válkovou. Knihy oblíbených Bářiných výletů do minulosti poutavě přibližují významné i temné historické události (např. Pražské povstání, terezínské ghetto a holocaust) dětským čtenářům. Na základě ohlasu na tento videorozhovor jsme doplnili knihy autorky do naší nabídky a půjčují si je hlavně děti ze základní školy. Ke Dni Země byla zaměřena další videopozvánka z knihovny s inspirací na tvořivou a poznávací společnou vycházku rodičů a dětí do přírody nejen v tento významný den. Na letošní prázdniny jsme nabídli videonávod, jak si vyrobit praktickou knižní záložku.
V rámci letních rozvolnění mezi epidemickými „vlnami“ jsme se pokusili místo akcí uvnitř oživit venkovní „zahradu“ vedle knihovny. Je to zatravněný prostor, který využívá i Hasičský záchranný sbor Lázně Bělohrad, který sídlí v přízemí společné budovy s knihovnou. Po vzájemné domluvě jsme použili i jeho inventář (venkovní stoly, židle) a oslovili rodiče s dětmi na letní tvoření – výtvarné dílničky, spojené vždy tematicky s literaturou. Konala se např. letní venkovní dílnička s tiskátky na motivy pohádek dcery našeho slavného rodáka –Marie Míškové Raisové ‒ a balad Karla Jaromíra Erbena. Inspirací pro malé výtvarníky byli pohádkoví hrdinové – soví královna ze stejnojmenné pohádky M. Míškové a samozřejmě vodník. Pro nejmenší „čtenáře“ do 3 let byla letos v červenci uspořádána kreativní dílnička na téma Maková panenka a motýl Emanuel. Tisklo se, malovalo, tvořilo na několika stanovištích a každý účastník obdržel diplom a malý dárek. Hlavní ale bylo, že se do akce aktivně a ochotně zapojili rodiče, a to třeba čtením ukázek z pohádek Václava Čtvrtka z knížek z knihovny.
Moc bychom si přáli, aby do budoucna po zmírnění protiepidemických opatření znovu ožil náš dětský koutek do původního využití před pandemií. To, co nás může výrazně omezit, je samozřejmě její vývoj. Limitováni jsme malou prostorovou kapacitou knihovny. Nezbytná bude zřejmě i nadále určitá "selekce“ účastníků ve smyslu doložení absolvovaného očkování a příslušných covid testů, týkající se v tomto případě maminek nejmenších čtenářů. Je však pochopitelné, že ochrana zdraví bude nadřazena aktivitám.
Určitou vizí do budoucnosti je dostavba nového městského úřadu s horizontem dokončení v příštím roce 2022, kde by mohl být pro potřeby knihovny využit i přednáškový sál. Nabízí se tak větší možnost pro aktivity knihovny a tím třeba i pro setkávání rodičů malých čtenářů s pozvanými lektory jako důležitý doplněk ke vzájemné spolupráci.                                  
 
Kontakt na autora: knihovna@lazne-belohrad.cz
Městská knihovna Lázně Bělohrad: http://www.knihovnalaznebelohrad.webk.cz/

verze pro tisk · PDF verze