Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Titul Knihovna roku

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Titul Knihovna roku uděluje Ministerstvo kultury ČR každoročně již od roku 2003. Je to vyznamenání pro knihovny, jejich pracovníky i obce za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Soutěž propaguje aktivní knihovny a přispívá k šíření povědomí o úrovni knihovnictví v malých obcích. Ty letošní soutěžící knihovny zajímavé a inspirativní určitě byly, mnohé o nich vypovídají fotografie interiérů i jejich weby (odkazy uvedeny na konci tohoto článku).
Udělení titulu Knihovna roku předchází soutěž, do které může vstoupit za každý kraj pouze jedna knihovna. Letos se v Královéhradeckém kraji o nominaci ucházely dvě knihovny – Obecní knihovna Hořiněves (okres Hradec Králové) a Obecní knihovna ve Studnici (okres Náchod). Obě tyto knihovny vykazují dobré výsledky a potenciál rozvoje do budoucna, obě jsou vedeny knihovnicemi, které se věnují své knihovně s velkým zájmem.  Krajská soutěžní komise se při osobní návštěvě zaměřila na prostorové vybavení knihovny, funkčnost interiéru, aktuálnost knihovního fondu, komunitní působení knihovny, práci s dětmi a propagaci čtenářství, účast v celostátních knihovnických projektech atd. a po delším zvažování doporučila k nominaci Obecní knihovnu ve Studnici.
Obec Studnice se nachází ve spádové oblasti k městům Náchod a Česká Skalice, což přináší knihovně starosti, jak ten odliv čtenářů přilákat zpět. Obec má více než tisíc obyvatel a fungují zde dvě knihovny. Soutěže se účastnila knihovna v centrální části obce. Je umístěna v zajímavé rekonstruované historické budově společně s obecním úřadem a mateřským centrem. V loňském roce proběhla částečná obnova interiéru knihovny, prostory jsou bezbariérové, exteriér před knihovnou je parkově upravený a vybavený. Pro akce může knihovna využívat zasedací místnost úřadu a s dětmi jít do mateřského centra v podkroví. Je podporována ze strany vedení obce a aktivně využívá regionální služby své pověřené knihovny v Náchodě. Paní knihovnice Miloslava Koncošová je zaníceným propagátorem čtenářství, nejraději pracuje s dětmi, pro které připravuje společná čtení, vymýšlí soutěže. Do knihovny chodí mimo otevírací dobu v dopoledních hodinách škola a mateřská školka. Tradiční je účast v celostátních propagačních kampaních: Březen ‒ měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků, Týden knihoven. Od letošního roku se knihovna účastní  projektu Bookstart ‒ S knížkou do života.
Obecní knihovně ve Studnici patří poděkování za dobrou reprezentaci našeho kraje.  Věříme, že soutěž přinesla studnickým povzbuzení pro další rozvoj knihovny.
A podívejme se, kdo zvítězil.
V roce 2021 se knihovnou roku stala Obecní knihovna ve Statenicích ze Středočeského kraje: https://www.obyvakvesnice.cz/
a dále se umístily
Místní knihovna v Číměři z kraje Vysočina: https://www.knihovnacimer.cz/
 a Veřejná knihovna Slivenec z obvodu hlavního města Prahy: https://www.slivenec.knihovna.cz/.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze