Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Škola naruby: Projekt SKIP a zkušenosti knihoven

Autor: Zlata Houšková
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Naše téma

Cílem projektu je podpora vztahu ke čtení a předčítání v rodině, zejména pak každodenního čtení rodičů dětem, to vše ve spolupráci rodiny a knihovny, s podporou školy (ostatně některé školy projekt realizují také). Projekt vznikl na schůzce klubka Klubu dětských knihoven SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje v roce 2008; nápad na „žákovské knížky“ přinesla Městská knihovna v Šumperku, Městská knihovna v Českém Těšíně pak projekt dopracovala a dala mu finální podobu a do značné míry i organizační garanci. Projekt se brzy rozšířil z Moravskoslezského kraje do zbytku republiky. Od počátku ho v různé míře podporuje SKIP.
Oč jde? Knihovny mohou v Městské knihovně v Českém Těšíně zakoupit „žákovské knížky“, což jsou vlastně čtenářské deníčky, do nichž děti pravidelně zapisují, kdo z rodičů jim ten den četl, co a jak dlouho, jeho čtení známkují, píší pochvaly či poznámky, případně malují své zážitky z přečtených knih apod. Několikrát do roka pak knihovna tyto rodiny zve na setkání („rodičovskou schůzku“), kde se společně věnují problematice dětského čtenářství; sdělují si dojmy z přečtených knih, společné zážitky, doporučují si vzájemně zajímavé tituly a prostřednictvím knihovny se seznamují např. s novinkami na knižním trhu, zajímavostmi z oblasti dětského čtenářství, aktivitami knihovny atd. Nejlepší deníčky mohou být např. odměněny. Schůzek se také mohou účastnit např. učitelé. Celoroční čtenářský projekt probíhá podle konkrétních podmínek knihovny; čtenářské deníčky dostávají děti v knihovně před začátkem školního roku. Projekt podporuje celostátní kampaň Celé Česko čte dětem (http://www.celeceskoctedetem.cz/).
Pro letošní rok SKIP díky sponzorovi (společnosti Čtení pomáhá) financoval edici deníčků v nákladu 15 000 ks. Ty byly ihned rozebrány 138 knihovnami, převážně obecními či místními, ale také řadou městských knihoven, které se projektu účastní pravidelně, jako je např. Knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Zájemců bylo více než dotovaných výtisků, takže další zájemci (= knihovny) si musí deníčky již uhradit sami (15 Kč/ks).
 
Důležitá upozornění:
Jaká bude situace s finanční podporou deníčků v následujícím roce, se zatím neví, proto je dobré být připraven k rychlé reakci na výzvu k odběru deníčků.  
Deníčky si lze objednat na adrese: ekonom@knihovnatesin.cz.
Důležité je uvést v objednávce fakturační údaje!
Více o projektu na webu: https://www.knihovnatesin.cz/skola-naruby.

Jak se osvědčuje projekt v Ostroměři, nám stručně řekla paní Hana Němečková z tamní Obecní knihovny Eduarda Štorchahttps://knihovnaostromer.webk.cz/.

Zapojila jsem se do projektu Škola naruby, protože jsem byla zvědavá na ohlasy dětí a rodičů, přišlo mi to zajímavé. Doufala jsem, že děti budou chodit více do knihovny, a to i s rodiči, a že se budou chtít svými rodiči pochlubit. Děti se chlubí, že rodičům čtou, s rodiči je to slabší, ☺ někteří nemají na čtení dětem čas. Ale když např. dělám v knihovně „přespávací“ noci, s dětmi si pěkně povídáme o tom, co četly a jak to mají s předčítáním rodiče.
Za vyplněnou stránku v deníčku společné četby, tedy za to, co přečetly a že rodiče přiměly jim také něco přečíst, dostávají děti ode mě symbolickou odměnu (někdy je to obrázek apod.).
Deníčky předávám dětem a rodičům při slavnosti pasování na konci roku; když to bylo poprvé, děti vypadaly nadšeně a rodiče se trochu ošívali. ☺ Poslední pasování bohužel bylo v režii školy a konalo se venku, tak jsem deníčky nepředávala. A tak se moc těším, že další pasování bude opět s deníčky v knihovně, kde je to slavnostní, a opravdu přijdou rodiče i prarodiče.
 
Kontakt na autorky: zlata.houskova@gmail.com

verze pro tisk · PDF verze