Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Čteme všichni, vypráví jen někdo: Projekt SKIP a zkušenosti knihoven

Autor: Barbora Čižinská
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Naše téma

Přehlídka vypravěčů na dané téma nebo motto je v rámci České republiky ojedinělý projekt s dlouhou tradicí. Je vždy tematicky zaměřena na významné osobnosti nebo události roku. Přehlídky se účastní děti a mládež do 18 let, rozdělení do kategorií podle věku. Probíhají místní, regionální a oblastní kola.
Účastník soutěže si může vybrat text z knih známých i neznámých, který je mu blízký, a ten převyprávět. Zvlášť jsou hodnoceny vlastní autorské texty. Délka přednesu by měla být cca 2 minuty. Kromě individuálního vyprávění je možné v některých ročnících např. i „rodinné“ vyprávění rodičů s dětmi. Výkony dětí hodnotí pět odborníků.
Cílem projektu je podpořit dětské čtenářství, povzbudit děti k interpretaci vlastních či přejatých textů a podpořit je ve vystupování na veřejnosti a také podporovat spolupráci rodiny a knihovny.
 
Autorkami projektu jsou Alena Pospíšilová (dnes knihovna Libošovice) a Eva Kordová (Městská knihovna Antonína Marka Turnov). První ročník přehlídky se konal v roce 1998 v Jičíně a Turnově. Knihovny v těchto městech (Městská knihovna Antonína Marka Turnov a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spolu s Městskou knihovnou Semily) se staly hlavními organizátory přehlídek, spolupracuje s nimi také Regionální klubko Klubu dětských knihoven SKIP Libereckého kraje. Záštitu jednotlivým ročníkům poskytují osobnosti či instituce literárního světa.
 
Zatím posledním byl 17. ročník v roce 2020. Vyhlášení nového ročníku obvykle probíhá v lednu, místní kola ‒ březen‒duben, regionální kolo ‒ květen, oblastní kolo ‒ podzim.
Pokud se chcete k projektu připojit, je nutné se zaregistrovat u organizátorů přehlídky.
Kontakt: Eva Kordová, tel: 736 712 400, ekordova@seznam.cz
 
Oslovili jsme dvě výše uvedené knihovny, aby se k projektu vyjádřily. Věra Trybenekrová z oddělení pro děti Městské knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, https://knihovna.jicin.cz/, nám odpověděla na obvyklé otázky:
 
Proč se knihovna do projektu zapojila? Nebo v tomto případě spíše: Jak  nápad na přehlídku vznikl?
Přehlídka vypravěčů s názvem „Čteme všichni, vypráví jen někdo“ byl před dvaceti lety nápad dvou kamarádek knihovnic – jičínské Alenky Pospíšilové a turnovské Evy Kordové. Spolu vymyslely za svou knihovnickou kariéru spoustu vynikajících projektů a právě tento patřil k těm hodně úspěšným. Dělali jsme to tak, že jsme oslovili učitele MŠ a ZŠ, aby vypozorovali a vybrali děti, které by tato aktivita bavila a které by měly chuť vystoupit. Učitelé uspořádali místní kolo na škole a vybrali ty, kteří postoupili k nám do jarního kola. Vítězové z jičínské knihovny se pak setkali u nás v knihovně v podzimním kole s postupujícími z dalších knihoven, většinou přijely děti z Turnova, Liberce, Železného Brodu, Semil apod. Děti vyprávěly příběhy, které přečetly nebo které si samy vymyslely, měli jsme zajištěnou porotu, která dětem hlavně poradila s tím, co dělat, aby jejich projev byl ještě lepší. V tří- až pětičlenné porotě seděli učitelé ze ZŠ, ZUŠ, regionální spisovatelé apod. Bylo krásné pozorovat, jak se děti rok po roce stávají sebevědomějšími, jak si svoje vystoupení užívají, pozorně naslouchají svým souputníkům, učí se a „rostou“.
 
V čem osobně vidíte přínos projektu?
Mnohé děti se pak hlásily na umělecké školy a říkaly nám, jak jim tato setkávání na začátku pomohla. Naše dlouholetá vypravěčka Eliška Vojtěchová se stala 1. června 2015 rytířkou Řádu krásného slova. Mne nejvíce oslovili Jáchym a Štěpán (dvojčata), kteří přišli do knihovny jako tříletí s paní učitelkou. Při besedě mne zaujali tím, že se vůbec nestyděli a neměli žádné zábrany při vystoupení a už v tomto věku nám zpaměti převyprávěli jednu z pohádek O pejskovi a kočičce. Ve své kategorii byli vždy nejlepší. V roce 2018 se stali vítězi celorepublikové soutěže Čtenář roku.
Čtení pohádek a vyprávění s rodiči a prarodiči je pro ně naprosto běžnou součástí života. To do značné míry přispělo k jejich výborným vyjadřovacím schopnostem. Dalo by se říci, že Jáchym a Štěpán jsou knihovnickým snem. Děti, které mají od útlého dětství velmi blízko ke knihám, navštěvují s rodiči a prarodiči pravidelně knihovnu a účastní se akcí a soutěží, které vyhrávají. V měřítkách hodnocení čtenářské gramotnosti jsou na velmi dobré úrovni. A vysoká čtenářská gramotnost jde ruku v ruce s budoucími studijními výsledky. 
 
Co považujete za problémy či potíže projektu?
Velkým problémem je, že bylo setkávání vzhledem k současné situaci přerušeno a nebude snadné na ně navázat.
 
Chcete zmínit nějakou další vlastní aktivitu na podporu čtení, která vám dělá radost?
Velice dobrou zkušenost máme s besedami se spisovateli, třeba i regionálními. Po dobré besedě jsou děti nadšené a čtou i ty, které mají problém si nějakou knihu vybrat.
Článek zakončíme emotivním vyznáním Evy Kordové z Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, https://knihovna.turnov.cz/, který vystihuje v mnoha ohledech smysl a přínos nových pročtenářských aktivit pro společnost, pro naše uživatele, ale i pro nás knihovníky osobně:
Nápad se zrodil u mé milé kolegyně Alenky Pospíšilové, která v roce 2000 pracovala v jičínské knihovně. Hodně jsme toho spolu vykonaly a vymyslely. A toto byl skvělý nápad, protože opravdu čteme všichni, ale vyprávění se už v této době pomalu a jistě vytrácelo. Má domovská knihovna v Turnově, Městská knihovna Antonína Marka, měla úžasnou kmotru, spisovatelku Marii Kubátovou. A ona byla nejen kmotrou naší knihovny, ale spolu se spisovatelem Zbyňkem Malinským stála také u zrodu této přehlídky v umění vyprávět. Bohaté záznamy v kronikách hovoří jasně o nadšení, které stálo u zrodu této netradiční přehlídky.  Konala se vždy u nás v Turnově a poté v Jičíně. To jsem byla až do roku 2004 členkou KDK hradeckého kraje, a tak se přirozeně do přehlídky hlásila i řada knihoven z regionu. Ti nejlepší vypravěči se poté účastnili pohádkového festivalu Jičín – město pohádky a vyprávěli pod podloubím na Valdštejnském náměstí, v porotním sále jičínského zámku, v knihovně. Vždy byli součástí programu festivalu.
Myšlenka pokračovat v této přehlídce mně zůstala v mysli i poté, co jsme byly s Alenkou takzvaně krajově rozděleny. Já najednou patřila do Libereckého kraje. A tak jsem nesla tuto myšlenku dále. Začala jsem jako předsedkyně Regionálního klubka Klubu dětských knihoven Libereckého kraje nejdříve s místním kolem u nás v Turnově, pak přišel nápad opět pořádat oblastní kolo v Jičíně a dále spolupracovat. Když jsem pro přehlídku získala další zájemce z regionu, začala se konat později ještě regionální přehlídka v Semilech a poté z obou kol oblastní přehlídka opět v Jičíně. Alenka odešla do důchodu a nastoupila Věra Trybenekrová a Jičín opět žil vypravěči. Ale už ne o festivalu, termín se posunul na Týden knihoven.
Musím vzpomenout nádherná setkání se spisovateli, kteří usedli do poroty, musím vzpomenout na všechny další nadšené porotce a hlavně nadšené děti. Moc mne osobně těšil zájem těch nejmenších, začínajících, kteří zůstávali věrni dalším ročníkům. A my tak mohli pozorovat, jak se z vypravěčské kukly rodí krásný motýl.
Teprve rok 2020 ukázal, jak dětem tato přehlídka chyběla, jak mi psaly, jak online vyprávěly na „Noci s Andersenem online“ 9. října 2020. Ani současný rok 2021 nebyl nakloněn vypravěčům, ale já pevně věřím, že si to opět užijeme v roce nadcházejícím, v roce 2022. Naše místní kolo přehlídky již má své datum v dubnu. Město Turnov slaví tento rok 750 let od svého založení. Právě se rodí kniha Děti Turnovu, kterou chceme vydat z dětských literárních a výtvarných prací. A určitě řada příběhů bude inspirací pro vyprávění vlastních textů. Ty se totiž staly zvláštní kategorií v hodnocení porotců. Jsem také ráda, že se opět vrací tak zvané „rodinné vyprávění“, které bylo na počátku přehlídek zcela samozřejmé. Pak maličko ustalo a nyní se opět vrací. Navazujeme tak zcela přirozeně na projekt S knížkou do života (Bookstart). Vždyť co je vedle říkanky a ukolébavky zcela přirozené? No přece maminčino, tatínkovo či babiččino a dědovo vyprávění. Už se opět těším na další podoby vypravěčů a mám radost, že se těší hlavně děti. Vidím v přehlídce velký přínos ve všech jeho podobách.
A problémy a potíže? Jedině aby se nevrátilo to, že jsme si nemohli společně vyprávět. Z očí do očí, ne přes monitor počítače; online vyprávění chybí ta atmosféra časů, kdy si lidé skutečně spolu sedli a vyprávěli. Přeji dětem, aby to opět mohly zažít naplno.
Osobně děkuji Alence Pospíšilové, kterou nazývám matkou zakladatelkou. Řadu let poté vždy usedla do poroty a jako čestný host s otevřeným srdcem povzbuzovala mladé vypravěče. Vzpomínám na skvělou vypravěčku a kmotru přehlídky Marii Kubátovou a Zbyňka Malinského, kteří mi dali tak mnoho podpory a oba byli úžasní. Moc děkuji akademickému malíři Jiřímu Fixlovi za logo přehlídky. Tím se můžeme pyšnit již pátým rokem.
Přikládám pár fotek posledních vypravěčů a zdravím všechny milé čtenáře, kolegy a kolegyně časopisu U nás.
 
Zdroj:
KORDOVÁ, Eva. Čteme všichni, vypráví jen někdo – přehlídka v umění vyprávět. Bulletin SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 2 [cit. 2021-10-18]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:
https://bulletinskip.skipcr.cz/node/373
 
Zvláštní číslo Bulletinu SKIP 1/2018 ročník 27 s názvem Aktivity SKIP na podporu čtenářství a k propagaci služeb knihoven.
 
Kontakt na autorku: cizinska@knihovnahk.cz

verze pro tisk · PDF verze