Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kamarádka knihovna

Autor: Zlata Houšková
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Naše téma

Soutěž Kamarádka knihovna je stálicí na knihovnické scéně. Pořádá ji Klub dětských knihoven SKIP (dále jen KDK) s podporou Národní knihovny ČR a pod záštitou ministra kultury ČR. I když letos byli vyhlášeni vítězové teprve 8. ročníku, historie soutěže začíná již koncem roku 2005. Tehdy oslovila knihovny prostřednictvím SKIP a KDK zástupkyně firmy 3M Česko paní Deirdre McBean s návrhem na společné uspořádání soutěže o nejlepší knihovnu pro děti (resp. oddělení pro děti veřejné knihovny) a s nabídkou na garanci cen pro vítěze a generálního partnerství.
Návrh přišel v ideální dobu. KDK se tehdy již delší čas zabýval problematikou zvyšování kvality i prestiže práce knihoven s dětmi. Uspořádat soutěž se jevilo jako skvělý nápad. Začalo nejen rychlé a nadšené jednání s partnerskou firmou, ale také uvnitř komunity Klubu a SKIP přípravy projektu. Během roku 2006 soutěž spatřila světlo světa, vznikl její název, vybráno bylo logo, vytvořena webová stránka, byla stanovena pravidla, podmínky, seznámena s projektem byla veřejnost a nakonec byla soutěž vyhlášena.
Hned první ročník v roce 2007 byl úspěšný, byl hojně medializován (například ve všech třech tehdy existujících televizích), přihlásilo se dostatečné množství knihoven. První vítězkou a „kamarádkou knihovnou“ se stala Městská knihovna Tišnov. Úspěch prvního ročníku povzbudil organizátory, takže ihned následoval ročník druhý (r. 2008), kdy se vítězem stala Městská knihovna Sedlčany. Poté došlo k určitému zmírnění tempa; vedení KDK rozhodlo o tom, že soutěž bude nadále probíhat ve dvouletých intervalech. V prvním roce se soutěžící knihovny přihlásí, obdrží a distribuují objednaný počet vysvědčení (ta vystavují „své“ knihovně děti z obce), následně tato vysvědčení shromažďují a těsně před koncem roku odesílají k hodnocení. Počátkem následujícího roku pak vyplní do předepsaného formuláře data o činnosti za uplynulý rok, která jsou vyhodnocena, sestavena do tabulek, bodována, porovnána a následně jsou vybrány nejlepší knihovny – finalisté, které pak soutěžní komise navštíví a z nichž vybere absolutního vítěze, případně vítěze jednotlivých kategorií. Rozvolnění do dvouletého cyklu přineslo postupné zlepšení průběhu soutěže, narostl počet soutěžících. Ve třetím ročníku (2010–2011) zvítězila Městská knihovna Chrudim, ve čtvrtém (2011–2012) Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a v následujícím (2014–2015) Městská knihovna Havířov. Po celou tuto dobu byla generálním partnerem soutěže firma 3M Česko, která pravidelně věnovala hodnotné ceny (např. biblioboxy) a jejíž zástupce byl rovněž členem soutěžní komise.
Od následujícího ročníku převzala náročnou, ale záslužnou roli generálního partnera soutěže firma CEIBA, kterou reprezentuje a v soutěžní komisi zastupuje pan Lukáš Pajer, velký příznivec soutěže. V následujících ročnících pak byla právě díky vstřícnosti a podpoře nové partnerské firmy udělena vždy dvě první místa a dva tituly „kamarádka knihovna“. V r. 2016–2017 Knihovně města Hradce Králové a Městské knihovně Louny, v r. 2018–2019 Městské knihovně Dobříš a Masarykově veřejné knihovně Vsetín. Při pozorném sledování seznamu vítězů lze zjistit, že dvakrát „bodoval“ Středočeský a Zlínský kraj, jedenkrát pak kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Ústecký, Pardubický a Královéhradecký.
Letošním ročníkem (2020–2021) se skóre změnilo. Opět byla udělena dvě první místa: Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm (Zlínský kraj) a Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem (Královéhradecký kraj). Obě knihovny jsou dlouholetými účastnicemi s vynikajícím umístěním v první pětce téměř v každém ročníku. Náš kraj tedy dosáhl v soutěži již podruhé vítězství (a pro další ročník bychom měli zaútočit na třetí, abychom dohnali zatím vítězící Zlínský kraj!).
Také pokud bychom hodnotili zapojení knihoven do soutěže, zejména v posledních ročnících by určitě Královéhradecký kraj úspěšně bojoval o „medaili“, mimo jiné i proto, že východočeské klubko KDK a jeho vedení věnuje soutěži mimořádnou pozornost a přízeň. To se projevilo zvláště v posledním ročníku, postiženém (jako všechno ostatní) pandemickými problémy (menší účast, postupné „odpadání“ knihoven, nižší výkony…), kdy východočeské knihovny, a zejména pak knihovny z našeho kraje tvořily podstatnou část soutěžících. Je zapotřebí také zdůraznit, že právě mezi knihovnami našeho kraje jsou některé dlouhodobě velmi úspěšné; kromě zmíněných vítězných např. Městská knihovna Nová Paka, která patří po řadu let mezi finalistky soutěže (letos např. 3. místo v celkovém pořadí), Městská knihovna Jičín (3. místo ve své kategorii v předchozím ročníku a 2. místo v ročníku 2014–2015), Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší (3. místo ve své kategorii v ročnících 2016–2017, 2014–2015 i 2011–2012), Obecní knihovna Batňovice (4. místo ve své kategorii v ročníku 2016–2017) či Městská knihovna Nové Město nad Metují (1. místo ve své kategorii v r. 2014–2015). Nelze zde vyjmenovat všechny úspěchy knihoven z kraje, ale na zde zmíněné a jistě i na ostatní vítězství v některém z příštích ročníků určitě také čeká, protože jejich činnost pro děti v obcích je opravdu vynikající.
Co je pro soutěž důležité?

  • Dobře pracovat s dětmi, mít hezké, dostatečné a dobře vybavené prostory oddělení pro děti, dobře zásobený kvalitní knihovní fond, nadstandardní výkony (výpůjčky, akce), přehledný a obsažný speciální web pro děti, rozsáhlou provozní dobu a především hodně dětských uživatelů (sleduje se procento registrovaných dětských uživatelů z počtu dětí v obci);
  • hledat nové formy práce s dětmi (v posledním ročníku to např. byla řada outdoorových a také virtuálních aktivit pro děti), být aktivní a inspirativní v KDK a také umět děti přesvědčit, aby se zamyslely a podaly v dostatečném množství zpětnou vazbu k činnosti knihovny (vysvědčení)
  • a samozřejmě mít chuť a odvahu porovnat se s ostatními knihovnami, nebát se (a také se nepodceňovat) a konečně – spolupracovat s partnery v obcích i ostatními knihovnami. Ale řekněte, které oddělení pro děti v našich knihovnách tohle nesplňuje?
A tak za všechny, kdo se kolem soutěže Kamarádka knihovna od počátku pohybují, věřím, že veřejné knihovny našeho kraje budou hrát v soutěži i nadále významnou roli a že na řadu z nich čeká ocenění nejvyšší. A hlavně doufám, že zůstanou pro děti v kraji i nadále důležitou, významnou a přátelskou institucí, která je vzdělává, baví, inspiruje, podporuje a pomáhá jim. Prostě knihovnou – kamarádkou.
 
Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com

verze pro tisk · PDF verze