Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kde je ta knihovna?

Autor: Ester Horáková
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Šumné knihovny

Jsou to asi dva měsíce, co jsem se doslechla o tom, že knihovna v Dobřanech se přestěhovala do nových prostor. Když řeknu Dobřany, nemyslím tím známé město Dobřany v Plzeňském kraji, ale vesničku Dobřany, kterou najdete v Orlických horách. Podle statistiky v ní žije přibližně 130 obyvatel. Na malou vesničku zde naleznete základní školu, kterou navštěvuje v této době kolem 180 žáků z širokého okolí. Naleznete tady také závodiště, na kterém v minulosti, ale i v současnosti probíhají závody v autokrosu a také v motoskijöringu.
Přijíždím do vesničky a vím, že bych knihovnu měla najít v prostorách obecního úřadu, který byl v letech 2020/2021 zrekonstruován. Hledám a nacházím krásnou moderní budovu s nápisem Obecní úřad Dobřany. V patře jsou tři byty a přízemí patří obci, jak se později dozvídám. Jelikož jsem přijela na domluvenou schůzku o trochu dříve, čekám a kochám se pohledem na opravdu vkusnou budovu, která jako by byla součástí návsi odjakživa.
Po chvilce přichází paní knihovnice s manželem, který je zastupitelem obce a  odemyká dveře úřadu. Vstupujeme do prostor obecního úřadu, které ještě voní novotou, a přicházíme do zasedací místnosti s majestátním znakem České republiky. Stále čekám, že se někde otevřou dveře a za nimi se objeví knihovna. To se ale nestane a ve chvíli, kdy si paní knihovnice sundá kabát, dá si ho přes židli a vyzve mě, abych se posadila, pochopím, že jsme u cíle. Moje zvědavost se už nedá vydržet… Kde je ta knihovna? Asi jsou vidět mé rozpaky, a proto s úsměvem otevírá velkou vestavěnou skříň a já konečně vidím tu knihovnu. Knihy v policích od vrchu až dolů. Ohromeně jsem se dívala na výborný nápad, jak umožnit občanům službu půjčovat si knihy na malé vesničce. Skříň v místnosti vůbec nepřekáží, a naopak šikovně vyplňuje hluchý prostor.
Knihovnicí v Dobřanech je Zdeňka Moravcová a tuto práci dělá od roku 2007. Tím že je učitelkou v mateřské škole, má ke knížkám vřelý vztah a knihy si také vypůjčuje i pro práci s dětmi. Knihovna v tomto novém kabátě funguje krátce, teprve od října loňského roku. Knihy jsou především půjčené jako výměnný fond z knihovny v Dobrušce. Zároveň zde ale paní Zdeňka ponechává i knihy, o kterých dobře všichni víme, že je již nikdo číst nebude, ale mají stará zajímavá razítka, zajímavou historii, která vypovídá o době, ve které byly napsány. Další zajímavostí, která mne zaujala, je, že čtenáře paní knihovnice kontaktuje pomocí messengeru a přes telefon dostávají informace o dění a nových knihách.
Moje návštěva a popovídání pomalu končí. Dozvěděla jsem se plno užitečných informací, jako třeba že se Dobřany umístily na skvělém druhém místě v Královéhradeckém kraji v soutěži Vesnice roku 2022. Nebo že na rekonstrukci obecního úřadu se podíleli občané i vlastníma rukama. Také jsem se dozvěděla, že vlastně nemají knihovnu jen jednu na úřadě jako jiné obce, ale že druhá je ve zděné zastávce na návsi, nedaleko školy. Ta slouží pro děti i dospělé čekající na autobus. Nejen že si můžou udělat pohodlí v ušáku a přečíst si nějakou zajímavou knížku, ale můžou si vyzkoušet i klavír, který dokresluje atmosféru tohoto zvláštního místa.
Odjíždím s pocitem, že se v Dobřanech podařilo něco, co může skvěle sloužit dobré věci, i když je to malé. Malé, ale šikovné.
    
Kontakt na autorku: ou.esterhorakova@seznam.cz

verze pro tisk · PDF verze