Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Česky hrou v dobrušské knihovně

Autor: Miroslava Cvejnová
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Naše téma

V době od poloviny června do konce srpna 2022 probíhaly v Městské knihovně v Dobrušce kurzy češtiny pro ukrajinské rodiny, které tady a v přilehlém okolí našly dočasný domov. Již od půlky května probíhaly horečné přípravy, hledání výukových materiálů, tisk pracovních listů a vymýšlení didaktických her. Velkou pomocí byl SKIP, který pohotově reagoval a odkazy na potřebné materiály rozesílal v rámci konferencí. S blížící se první hodinou narůstala nervozita hlavně u paní Marcely Kadlecové z dětského oddělení, která program lektorovala. Jaký bude o kurz zájem a jak se podaří náročný hodinový program vést?
První část obav se rozplynula hned první odpoledne, když se otevřely dveře půjčovny a dovnitř vstoupily trochu nesměle tři maminky s dětmi ve věku 6 až 10 let. Stejně tak z nás brzy spadl i strach ze samotného vedení lekcí, které postupně zaplňoval smích nejen dospělých, ale hlavně dětí, které se i po prožitých traumatech dokázaly uvolnit a přestaly se bát cizích lidí. Při hodinách vládla takřka rodinná atmosféra, která už sama o sobě pomáhala s porozuměním a osvojením si základních komunikačních témat jako návštěva lékaře, nákup v obchodech, orientace v našem školním systému a další. Děti, jak už to tak bývá, nasávaly informace jako houby a v druhé polovině kurzu už své maminky opravovaly a vysvětlovaly jim, kde udělaly chybu. Ale i maminky se se záludností češtiny praly statečně a na konci už základní komunikaci zvládaly téměř stejně dobře jako jejich děti.
Nejvíce nás těší, že s rodinami, které k nám začaly chodit, jsme v kontaktu stále. Do knihovny si chodí nejen pro knihy, ale přijdou si třeba jen tak popovídat nebo si pohrát s dětmi.
 
Kontakt na autorku: vsknihovna@mestodobruska.cz
 

verze pro tisk · PDF verze