Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Výtvarné dílny pro děti různých národností v SVK HK

Autor: Monika Halchynska
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Naše téma


Uplynulý rok přinesl řadu změn v životě každého z nás a mnozí se museli  přizpůsobit nové realitě. Ke změnám došlo i v životě Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové – na konci roku 2022 byl schválen integrační projekt Výtvarné dílny pro české a ukrajinské děti.      
Jmenuji se Monika Halchynska, jsem původem Ukrajinka a v České republice žiji již téměř 10 let. Válka na Ukrajině se mě bezprostředně dotkla, protože pocházím z města Cherson, kde bydlí moje rodina a kde se v současné době denně bojuje za svobodu mé rodné země. Od září minulého roku působím v SVK HK jako knihovnice a lektorka. Po mnoha rozhovorech s uprchlíky jsem si uvědomila, že dětem a dospívajícím chybí komunikace a volnočasové aktivity a že je pro ně po traumatických událostech obtížné najít bezpečné místo pro kreativní nebo jinou činnost. Dotazovala jsem se účastníků kurzu českého jazyka pro cizince (konajícího se od října 2022 v SVK HK) a ukázalo se, že je momentálně velká poptávka po různých službách a akcích, ale že jsou volnočasová centra a příspěvkové organizace v Hradci Králové vytížená nebo nemají tak širokou nabídku kurzů pro cizince. Proto vznikla myšlenka vytvořit projekt pro děti ve věku 10 až 15 let, který by odpovídal dnešní poptávce a řešil aktuální problémy.  
Poprvé jsem se s projektovým vyučováním setkala na vysoké škole během svého bakalářského studia na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby na Univerzitě Hradec Králové. Koncepce projektu je velmi jednoduchá a zároveň přínosná pro žáky základních škol, na každé lekci se děti prostřednictvím klíčových pasáží z vybraných knih seznámí se světovou a českou, klasickou a současnou dětskou literaturou a následně budou tyto úryvky  malovat. Cílem je nejen děti zaujmout a vést ke čtení, ale také jim dát prostor k vyjádření jejich fantazie a představivosti.    
Mým cílem je nejen propojit českou a mezinárodní literaturu s výtvarnou tvorbou, ale také vytvořit pro děti bezpečné prostředí pro seberozvoj. Ukrajinské děti se mohou seznámit s českou kulturou a mentalitou a české se mohou dozvědět něco nového od ukrajinských. A třeba se během výuky i spřátelí. Dalšími důležitými body byla také podpora čtenářství u dětí a mládeže a popularizace knihovny mezi nově příchozími. Především chci v dětských srdcích zanechat hezké vzpomínky na výtvarnou dílnu v SVK HK a uvést děti do překrásného světa literatury a výtvarného umění.      
Projekt bude zahájen 1. února 2023 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a potrvá do 28. června 2023. Během pěti měsíců budou účastníci výtvarné dílny seznámeni s 20 knihami od významných spisovatelů, kteří se podíleli na tvorbě světové a české dětské literatury. Více informací se dozvíte na webu knihovny nebo na e-mailu: monika.halchynska@svkhk.cz.   

Ráda bych poděkovala za pomoc i podporu vedení a všem zaměstnancům Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.   

Kontakt na autorku: monika.halchynska@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze