Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Klubovna MK Ostrov (polyfunkční oddělení zaměřené na technologie a informační vzdělávání)

Autor: Jan Holub
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Naše téma

Klubovna Městské knihovny Ostrov vznikla jako projekt, který si klade za cíl přilákat do knihovny čtenáře ve věkové kategorii 12–18 let, tzn. takzvané teenagery. Zároveň se pokouší nastínit určitou cestu či směr, kterým se mohou knihovny jakožto informační/vzdělávací instituce ve 21. století vydat. Nikoliv v protikladu ke knihám – jež jsou věčné –, ale jako rozšíření/expanze služeb, které by dostatečně reflektovaly aktuální stav a vědomí společnosti. Nelze pominout ani rozměr sociální, a sice v tom smyslu, že knihovna, potažmo klubovna může sloužit (a slouží) jako útočiště adolescentů, již vyrůstají v disharmonickém domácím prostředí či slabších sociálních podmínkách. Hovorově řečeno – klubovna umožňuje dospívajícím návštěvníkům trávit čas v intelektuálně stimulujícím prostředí namísto posedávání na lavičkách s partičkou v parku. Klubovnu samotnou pak navštěvuje i několik dětí z dětského domova.
Program klubovny je následně variován podle jednotlivých dní v týdnu. V pondělí a ve středu jsme otevřeni veřejnosti jako „počítačová herna s virtuální realitou“. Návštěvníci mohou přijít a společně si zahrát na počítači třeba nějakou hru po síti. Pravda však je, že i přes přítomnost počítačů si někteří návštěvníci chodí do klubovny třeba jen popovídat nebo prostě odpočinout. Virtuální realita je pak záležitostí, která by vydala na samostatný článek. Již dávno totiž není jen o zábavě a hrách, nýbrž i o titulech zážitkových (např. expozice podmořského života) či edukačních (cesta po Sluneční soustavě a seznámení s jednotlivými planetami). Virtuální realita se aktuálně využívá také psychoterapeuticky (např. na léčení fóbií), což je však záležitostí přesahující naši instituci. V klubovně následně najdeme také 3D tiskárnu, která umožňuje návštěvníkům si za drobný poplatek vytisknout třeba oblíbenou postavičku nebo vytvořit originální dárek. Využití však nachází i pro účely vnitřní (např. tisknutí chybějících figurek do deskových her). Shrnuto a podtrženo – pondělí a středa jsou věnovány především zábavě.
Úterý je následně dnem, jenž je věnován poradenství. Každých 14 dní se klubovna v dopoledních hodinách mění v technickou poradnu, kam mohou lidé přijít s notebookem či chytrým telefonem a poradit se v různých záležitostech, ať už jde o nastavení aplikací, instalace, pomoc se základní obsluhou, nebo řešení konkrétního technického problému. Příležitostně konáme v rámci technické poradny i přednášky, např. z oblasti kyberbezpečnosti, kdy se běžné uživatele snažíme seznámit s tématy z oblasti IT srozumitelnou a lidskou formou. Čtvrtek patří edukaci neboli vzdělávání, kdy nám proběhly již dvě úspěšné části kroužku programování (třetí aktuálně připravujeme). V zásadě se jedná o výuku programování pro děti hravou formou, což znamená, že se nevěnujeme klasickému programování pomocí kódování, ale využíváme grafický programovací jazyk Scratch, který funguje na bázi spojování již předepsaných příkazů a s mnohem menší mírou abstrakce tak dětem umožňuje porozumět samotným základům a principům programování, jež mohou následně rozvíjet. Kromě zmíněného Scratche se věnujeme také microbitům, což jsou mikropočítače, díky kterým lze naprogramovat a vytvořit jednoduchá zařízení, jako např. zařízení, jež je schopno měřit teplotu v místnosti, nebo malé autíčko, které lze následně ovládat pomocí chytrého telefonu. Kroužek má i část teoretickou, kde si s dětmi povídáme např. o zákonech robotiky nebo možnostech využití (a i nebezpečí) umělé inteligence.
Pátek představuje prostor pro komunitní akce, kterou v případě klubovny představuje především tzv. LAN Party. Ta může mít různou podobu a je vždy nějak tematicky zaměřena. V praxi může mít podobu například herního turnaje o symbolické ceny; její volnější podobou je tzv. „FREE LAN PARTY“, kdy se sami návštěvníci domluví a shodnou na určitém žánru nebo konkrétních hrách, u kterých se následně společně baví. Každého čtvrt roku pořádáme rovněž RETRO LAN PARTY, jež je – jak název napovídá – zaměřena na starší návštěvníky, kteří mohou společně zavzpomínat na „staré dobré časy“. Poslední záležitostí, kterou bych chtěl zmínit, je, že v prostředí klubovny vznikají jednou měsíčně rovněž takzvané „streamy“ neboli živá vysílání z klubovny. Ty můžete najít na Youtube pod heslem „MK Ostrov + CZLAN“, jež je naším váženým partnerem. Další informace ať už o klubovně, nebo naší knihovně naleznete na www.mkostrov.cz.
 
Kontakt na autora: holub@mkostrov.cz

verze pro tisk · PDF verze