Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Oceňování komunitních knihoven v Jihomoravském kraji

Autor: Monika Kratochvílová
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Prostory a vybavení knihoven

Moravská zemská knihovna, oddělení vzdělávání a krajské metodiky, vyhlašuje od roku 2018 s podporou Jihomoravského kraje oceňování komunitních knihoven, které se poslední dva roky předává na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod záštitou pana hejtmana, za účasti zástupců Jihomoravského kraje, zřizovatelů knihoven a knihovníků.
Oceňování knihoven obecně patří mezi příjemné aktivity krajských, ale často i pověřených knihoven. Každá pochvala motivuje, je veřejným oceněním knihovníka a jeho knihovny a přispívá k podpoře knihovny ze strany zřizovatele. Především s ohledem na proměny, kterými knihovny procházejí, a s rostoucím významem knihoven jako míst setkávání přistoupila Moravská zemská knihovna k oceňování s důrazem na jejich komunitní rozměr, který poukazuje na to, že knihovna je nejen o setkávání, sdílení, poznávání a rozvoji komunit v místě, ale také o rozvoji místa a zvyšování jeho potenciálu s podporou knihovny. Z propozic pro oceňování:
„Cílem soutěže je ve shodě s aktuálními trendy iniciovat, motivovat a podpořit proměnu veřejných knihoven v komunitní centra napomáhající propojování lidí v místě, jejich vzájemnému poznávání a budování kvalitativně nových vztahů podporujících rozvoj občanské společnosti.“
Mezi kritéria pro hodnocení nominovaných knihoven patří kromě sledování návštěvnosti a nabídky konkrétních aktivit zaměřených nejen na čtenáře knihovny, ale i na širokou veřejnost, například: zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce, vzhled a vybavení knihovny, úprava okolí knihovny. Knihovny jsou podle počtu obyvatel obce rozděleny do pěti soutěžních kategorií: do 500 obyvatel, 501–1 000, 1 001–3 000, 3 001–5 000, 5 001 a více obyvatel. Hodnocení provádí pětičlenná odborná komise. Soutěž je dvoukolová. V prvním kole provede každý člen komise bodové hodnocení zaslaných nominací. Knihovna s nejvyšším dosaženým počtem bodů v každé soutěžní kategorii získá ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje. Ve 2. kole navštíví komise vítězné knihovny v každé soutěžní kategorii a nejlepší knihovna získá ocenění TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje.
V roce 2022 získala titul TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje Obecní knihovna Kozojídky na Hodonínsku. V případě kozojídské knihovny, kterou vede paní Aneta Davidová a Marie Šrahůlková, se potvrdilo, že knihovna může být skutečným centrem života obce, místem, které všichni znají a rádi navštěvují. A jaká že je nejlepší komunitní knihovna v Jihomoravském kraji? Stačí se podívat na webovou stránku knihovny, kde je možné zhlédnout PF knihovny, a hned zjistíte, jaká je skutečně komunitní knihovna v Kozojídkách: https://knihovnakozojidky.webk.cz/pages/uvod.html.
 Obrátili jsme se v Jihomoravském kraji na knihovníky s otázkou: Co může napomoci, aby se vaše knihovna stala komunitní knihovnou (místem setkávání a aktivit pro všechny)? Na prvních místech a s největší převahou byl požadavek větších prostor a moderních interiérů, následovaný podporou zřizovatele.
Požadavku moderních prostor vychází v Jihomoravském kraji od roku 2016 vstříc dotační titul Obecní knihovny (pro obce do 3 000 obyvatel), vyhlašovaný v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Za dobu jeho existence získalo přes 17 milionů korun až 458 obcí. Při 50% spoluúčasti prošly knihovny v Jihomoravském kraji modernizací za více jak 34 milionů korun.
Rozvoj komunitních knihoven jde ruku v ruce s možnostmi jejich interiérů. Nestačí mít jen prostory bez ohledu na jejich vybavení. Dnešní uživatelé si žádají více komfortu. Pohodlné posezení, variabilní nábytek, příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře, a to včetně zázemí pro občerstvení.
 
Kontakt na autorku: Monika.Kratochvilova@mzk.cz

verze pro tisk · PDF verze