Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Strom v Místní knihovně obce Halenkovice

Autor: Pavlína Bieberlová, Zuzana Šalášková
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Prostory a vybavení knihoven

Obec Halenkovice leží ve Zlínském kraji na úpatí chřibských lesů. Obec s 2 000 obyvateli má doslova na dosah nádhernou a čistou přírodu, a tak není překvapením, že strom najdeme i uprostřed knihovny, byť se knihovna nachází ve třetím podlaží obecního domu.
V roce 2021 bylo v Halenkovicích zpřístupněno nové zázemí pro kulturu a vzdělávání, vybudované podle návrhu architektů Zuzany Šaláškové a Pavla Fürsta, které zahrnuje multimediální centrum a  knihovnu. Obě části jsou propojené prosklenou stěnou a mohou fungovat i nezávisle na sobě. Prostory jsou přístupné po schodišti nebo bezbariérově  proskleným výtahem. V návrhu interiéru byla v maximální míře uplatněna flexibilita, proto je možné různými úpravami volně stojícího nábytku měnit kapacitu a charakter místností.
 
Autorka designového návrhu Zuzana Šalášková popsala novou knihovnu takto:[1]
Hlavním vstupem do knihovny je návštěvník okamžitě vtažen do prostoru knih, ze kterého také vidí na obsluhu knihovny. Prostor je otevřený, ale zároveň rozdělený na několik funkčních zón. Je to hlavní plocha knihovny s vystavenými knihami, jsou to sedací zákoutí kolem proskleného výtahu, u stěn, klidová zóna na vyvýšeném stupni podlahy, kde čtenář usedne s knihou do pohodlných židlí a přitom se může dívat na protější venkovní horizont obce.
Velký důraz byl kladen na zónu pro nejmenší čtenáře. Ta je z praktického důvodu umístěna v blízkosti hlavního pultu a v návaznosti na něj. Tato část je navržena pro děti – hravě, funkčně, přehledně, a především pro jejich pohodlí. Ve tvaru křivek je v rohu dětského oddělení umístěn sedací kout, uprostřed snížené kruhové regály, které vymezují pohyb dětí a kterým ve vnitřní ploše dominuje strom. Strom se stal symbolem knihovny. Hlavní myšlenkou bylo podvědomě propojit návaznosti: strom –> dřevo –> papír –> kniha. Strom je zhotoven z dubového dřeva, navržen jako poloviční kmen, který ale z pohledu příchozího návštěvníka vypadá jako celistvý. Pokud se díváme z pohledu dětského koutu, vidíme velkou TV obrazovku, která je umístěna na rovné ploše kmenu. Strom má nejen hravé a designové, ale také funkční opodstatnění. Uvnitř něj se totiž nachází prostup vzduchotechniky.
Další velmi významnou částí knihovny je pult knihovnice. Pult byl navržen v liniích tak, aby zakryl rušící prvky za ním (monitory, pracovní potřeby na stole apod.), ale zároveň aby poskytl odkládací plochu pro půjčení či vrácení knih. Do čelní dřevěné stěny pultu bylo umístěno led nasvícení, rozdělující linii horizontů Halenkovic. Obec je ve zkratce situována mezi tři horizonty při pohledu na řez územím od východu k západu (Obecnice, Pláňavy, Hradská). Tato linie má znázorňovat rozlehlost a rozmanitost obce se středobodem centra obce na prostředním horizontu, kde se všichni rádi scházíme.
Osvětlení knihovny bylo navrženo s respektem pro danou zónu. Každý funkční prostor se dá nasvítit zvlášť, nezávisle na provozu celé knihovny. Knihovna je nejen místo pro setkávání, čtení knih, ale je to také jeden z reprezentativních vnitřních prostorů obce, kde se nabízí promítnout kus historické stopy, kterou obec bezesporu má.
Zvláštní pozornost při návrhu byla věnována podlahám. Ty jsou navrženy jako stěrkové v imitaci betonu. Podlaha nese historický nádech. Jsou zde promítnuty listy Halenkovického zpravodaje a dobové fotografie, které mapují zaniklý folklor, kulturní akce, spolky a aktivity občanů minulé doby. Jako symbol bohaté historie byla na přední stěnu knihovny doslova vtištěna obecní pečeť, kterou obec získala z Národního archivu ČR.
Knihovna bude dále doplňována interiérovými dekoracemi a bude dotažena myšlenka zadní stěny, která by měla poskytovat další výstavní a reprezentativní plochu pro potřeby obce a příležitostných vernisáží.
 
A knihovnice se stará, aby výsledky rekonstrukce obohatily život místních obyvatel:
V minulém roce jsme díky novým prostorům konečně mohli zahájit setkávání maminek na mateřské dovolené. Výtahem se dostanou s kočárky až do horního patra a v nové knihovně máme zázemí i pro nejmenší děti. Setkávání propojuje nabídku knihovny a vlastní iniciativu maminek a dalších návštěvníků knihovny. Na podzim jsme organizovali aktivity venku, pozvali jsme kvalifikovanou fyzioterapeutku, aby maminkám předvedla cvičení na posilovacích strojích na zmodernizovaném venkovním sportovišti, nebo jsme společně vyšli na procházku na místní statek za zvířátky. V zimním období se pro nejmenší návštěvníky mění dětské oddělení na velký hrací koutek i s tvořivými dílničkami.
V obci Halenkovice je devítiletá škola a tři třídy školy mateřské a spolupráce s nimi je nadstandardní. Chválíme si také spolupráci s naší střediskovou Knihovnou Boženy Benešové Napajedla. Kromě práce na katalogizaci našich knih napajedelské knihovnice přivezly do Halenkovic besedu Po stopách zločinu anebo Nad knihami pro nevidomé pro žáky 5. ročníku.  Společně s pedagogy motivujeme děti už od těch nejmenších školkáčků k zálibě ve čtení a snažíme se, aby pro ně byly prostory knihoven i v budoucnu vyhledávaným místem. Všechny prvky, které do knihovny vnesla paní architektka, mládež silně oslovují.
Děti na nové knihovně milují úplně všechno – nové knihy, rozsáhlý válecí koutek, velký prostor, moderní vzhled, počítač. Když paní knihovnice přimhouří oko a nehrozí nebezpečí, mohou se i klouzat. Další výrazná skupina, která oceňuje nový vzhled knihovny, jsou mladí lidé a rodinky s malými dětmi. Starší generace velmi pozitivně vnímá výtah, jehož výstavba byla součástí rekonstrukce – dosažení bezbariérového přístupu nejen do knihovny, ale do celého úřadu, který se nachází o patro níž, bylo základním požadavkem. Dále dospělí čtenáři a čtenářky oceňují výběr knih a velmi pohodlné sezení na sedačkách a židlích, které pečlivě vybírala paní architektka. Veškerý mobiliář, který je volně ložený v prostoru, je řešen tak, že jsem schopná jej sama stěhovat dle aktuálních požadavků během krátké doby. Mohou tedy na sebe navazovat zcela rozdílné aktivity.
Součástí multicentra je vestavěný kávovar, díky němuž se v knihovně zpestřil pobyt  hostů, kteří se u šálku kávy tulí se svou oblíbenou knihou a relaxují. Pokračují setkání pro dospělé „Po setmění – minikino“, jejichž součástí je přednáška, vybraný film a diskuze. Pro seniory 65+ byl uspořádán kurz „Jak na chytrý telefon“. Po čtyřhodinovém maratonu byl lektor odměněn bohatým potleskem. Dále zde nově probíhají jazykové kurzy pro dospělé, cestovatelské besedy a čerstvě máme za sebou víkendový kurz „Malování pravou mozkovou hemisférou – kresba tužkou a grafitem“. Všechny tyto zmiňované události by se bez nových prostor neuskutečnily. Při velkých kulturních akcích spolupracujeme s místními spolky a snažíme se lidi v naší obci spojovat. V letošním roce rozjíždíme šachy pro mládež od 9 let. Rádi bychom obnovili oblíbený „Programovací kroužek s ozobotem“ pro žáky 2. stupně ZŠ.
Znovu podotýkám, že s paní architektkou spolupracujeme i nadále a je pro nás obrovským přínosem. Myslím, že interiéry obzvlášť knihoven, které přecházejí do třetího tisíciletí,  určitě spolupráci s architektem vyžadují. A ptáme se i návštěvníků, jak knihovnu a prostory hodnotí. Děvčata z pěveckého kroužku – čili 12 slečen mezi první až třetí třídou ZŠ Halenkovice – pozitivně zhodnotila především výběr dětských knih, moderní vzhled prostor, pohodlné sezení a hodně si cení naší dominanty – stromu uprostřed. Na otázku, kam bychom mohli posunout současný stav, odpovídaly: nějaké obrázky, výstavku fotografií umístěnou na stromě a květiny.
 
 
Místní knihovna obce Halenkovice je neprofesionální knihovna zajištěná 1 pracovním úvazkem.
Plocha knihovny i s multicentrem:  221 m2 (13 x 17 m)
Velikost knihovního fondu: 7 500 k. j.
Počet hodin pro veřejnost: 31 hodin týdně, otevřeno pondělí až pátek
Počet studijních míst: 20 studijních míst a 20 míst pro relaxaci a oddech
 
WWW: knihovna.halenkovice.cz
FB: facebook.com/knihovnahalenkovic
Další informace o rekonstrukci knihovny v Databázi novostaveb a rekonstrukcí knihoven: http://mcvrk.mzk.cz/databaze-staveb
 
 
Kontakt na autorku: bieberlova@centrum.cz

 
[1] Text otištěn též v Halenkovickém zpravodaji č. 100 v roce 2021: https://www.halenkovice.cz/www/fotky/userfiles/Zivot_v_obci/Zpravodaj/HZ_100_FINAL_1_1_compressed.pdf
 

verze pro tisk · PDF verze