Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Digitální odysea v knihovnách

Autor: Eliška Bartošová
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Nové trendy

Smyslem projektu Digitální odysea v knihovnách je zpřístupnit moderní technologie a digitální vzdělávání seniorům a pomoci jim bezpečně vstoupit do online prostředí. Schopnost orientace v online prostředí může seniorům umožnit být více v kontaktu s blízkými, otevřít jim nové možnosti zábavy a vzdělávání, přinést větší pohodlí; v některých oblastech se postupně stává dokonce nutností, například s tím, jak se stále více služeb v oblasti veřejné správy digitalizuje. Lidem, kteří do onlinu neproniknou a nenaučí se v něm pohybovat, hrozí sociální vyloučení v důsledku digitální propasti.
Knihovny jsou, zvláště pro seniory, přirozeným a bezpečným místem vzdělávání, proto je logické, že nová služba, která tuto digitální propast pomáhá překlenout, odstartovala právě v knihovnách. Do pilotního projektu, který přináší Sdružení knihoven (SDRUK), Nadace Vodafone (v rámci projektu Digitální odysea), Elpida a Moudrá sovička, se v loňském roce zapojilo dvacet dva knihoven různých velikostí po celé České republice. Tyto knihovny od podzimu loňského roku postupně začaly nabízet novou službu seniorům 65+, kteří mají chuť a motivaci vydat se do online prostoru, ale nevědí, jak začít, nebo se obávají, že to nezvládnou. 
Díky této službě získávají možnost si to vyzkoušet a bezplatně si zapůjčit domů chytré zařízení s předplacenou datovou SIM kartou, dostanou podpůrné materiály, které je provedou základními úkony, a vyškolený pracovník na pobočce knihovny jim pomůže začít a poradí, když si nebudou vědět rady. Některé knihovny již v rámci projektu začaly nabízet také kurzy práce s chytrými zařízeními.
Zapojené knihovny k tomu v rámci projektu získaly zařízení (chytré telefony a tablety) s datovou SIM kartou na absenční zápůjčku a podpůrné materiály. A dále posílily lektorské dovednosti personálu pro práci se seniory skrze školení organizace Elpida a technické znalosti s důrazem na bezpečnost na internetu prostřednictvím školení od Moudré sovičky. Konkrétní nastavení služby (například jak často a za jakých podmínek bude poskytována asistence seniorům) bylo ponecháno zcela na možnostech a podmínkách té které knihovny. Stejně tak volba, zda bude knihovna samostatně pořádat kurzy. Z 22 knihoven zapojených do pilotního projektu kurzy pořádá 15 a za každý odvedený kurz získávají paušální náhradu nákladů v částce 5000 Kč, za kterou mohou odměnit lektora či ji volně využít ke zlepšování služeb knihovny dle vlastního uvážení.
V průběhu zimy bude pilotní projekt vyhodnocen a ke konci dubna bude rozhodnuto o jeho dalším pokračování. V zapojených knihovnách jsou již na novou službu ze strany seniorů velmi dobré ohlasy, věříme proto, že v druhé polovině letošního roku budeme moci zapojení do projektu nabídnout dalším zájemcům. V případě (i předběžného) zájmu o zapojení pošlete e-mail na eliska.bartosova@sdruk.cz, dáme vám vědět.
 
Kontakt na autorku: eliska.bartosova@sdruk.cz

verze pro tisk · PDF verze