Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Celostátní konference vysokoškolských knihoven Bibliotheca academica 2022

Autor: Olga Pitašová
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Stalo se

Každoroční setkání knihoven českých vysokých škol s názvem Bibliotheca academica se na podzim roku 2022 konalo v malebné Olomouci. Konference probíhala od pondělí 17. do středy 19. října 2022, místem konání byl kongresový hotel Flora a vybrané prostory Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, konkrétně Knihovna Univerzity Palackého.
Organizátorem konference je tradičně Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) ČR, která zároveň na letošní konferenci oslavila 20. výročí své činnosti. Letošním spolupořadatelem byla Univerzita Palackého v Olomouci.
Téma konference znělo „Proč, jak a pro koho: Dobrý knihovní fond“. Příspěvky na konferenci a všechny naplánované odborné aktivity měly být podle organizátorů motivovány těmito otázkami: Pokud je knihovní fond základním nástrojem akademických knihoven pro poskytování služeb uživatelům, jaké nároky klademe na jeho pořizování či zpřístupňování? Jaké služby a procesy kolem něj budujeme? A kdo jsou v této oblasti naši klíčoví partneři?
Odborný program tvořily přednášky a čtyři workshopy, kterým bylo věnováno úterní odpoledne. Prezentace přednášejících byly rozděleny do tří bloků s názvy:

  • Fondue? Fondy!
  • Projekty a události, které hýbou světem českých VŠ knihoven
  • Blok dobré praxe z knihoven
O workshopy, na které bylo třeba se v předstihu registrovat, byl velký zájem. Některé byly obsazené již dlouho před zahájením konference. Na výběr byla tato témata:
  • Akvizice – pro koho, co, jak a proč
  • Kritéria kvalitního věcného popisu
  • Blended library services: služby knihoven trochu jinak?
  • Bez e-learningu není blended learningu
Součástí konference byly stánky odborných vystavovatelů, které byly v průběhu konference hojně navštěvovány, protože se jednalo o firmy a společnosti, se kterými VŠ knihovny v odborných záležitostech ve většině případů dlouhodobě spolupracují. Do programu byly zařazeny i sponzorské prezentace, konkrétně se jednalo o novinky těchto firem: Albertina icome Praha, EBSCO, Elsevier, Clarivate.
Podrobnější informace a prezentace odborných příspěvků jsou pro zájemce dostupné na stránkách AKVŠ: https://www.akvs.cz/akce/akce-2022/ba-2022/program/.
Konference byla doplněna bohatým doprovodným programem. Některé akce byly zaměřeny na vyhlášené památky starobylého města Olomouc a okolí, k neformální výměně zkušeností a navázání nových kontaktů využili účastníci exkurzi s odborným výkladem v Knihovně UP a společenský večer v jejím sídle v historické Zbrojnici. Sportovně naladění zájemci se mohli zúčastnit ranního běhu olomouckými parky.
O účast na konferenci byl velký zájem, sešli se zástupci VŠ knihoven z celé ČR, kapacita konference byla zcela vyčerpána. Účastníci kladně hodnotili odborný program a vysoce oceňovali organizační zajištění, příjemné prostředí a přátelskou atmosféru, ke které významně přispěli zaměstnanci Knihovny UP v Olomouci.
Závěrečný videopříspěvek konference představil místo a termín konání konference Bibliotheca academica v roce 2023: Jindřichův Hradec, Fakulta managementu VŠE v Praze, 30. 10. – 1. 11. 2023.
 
Kontakt na autorku: pitasovao@lfhk.cuni.cz

verze pro tisk · PDF verze