Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Doc. Martin Pavlíček přijel mezi studenty virtuální univerzity 3. věku do Hradce Králové

Autor: Oldřich Suchoradský
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Stalo se

V závěru článku v 3. čísle knihovnického časopisu U nás je informace, že absolventům virtuální univerzity 3. věku, organizované při Knihovně města Hradce Králové, přijede osvědčení o absolvování tématu o Michelangelovi Buonarrotim osobně předat lektor přednášek doc. Martin Pavlíček a při té příležitosti přednese přednášku na téma Barokní architektura ve východních  Čechách. To se opravdu stalo skutečností dne 22. září 2022.
Sál knihovny naplnili účastníci dopolední i odpolední skupiny virtuální výuky. Přivítala je moderátorka studia, knihovnice paní Linda Krejčí. V průběhu jejího uvítacího proslovu se do sálu dostavil očekávaný host, pan docent Martin Pavlíček. Osobně pak asistoval při předání osvědčení a navíc každého z absolventů oblažil úsměvem, který během přednášek po pět semestrů frekventantům studia tak trochu chyběl.
Na začátku přednášky se doc. Pavlíček, Ph.D., představil. Pochází z Pardubic. Absolvoval magisterské studium na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současnosti působí. Spolupracuje se Zemědělskou univerzitou v Praze jako moderátor historických témat virtuální univerzity 3. věku, kterou Zemědělská univerzita zaštiťuje. Tak jsme se na dálku poznali a ocenili,  že splnil naše přání, aby přijel do Hradce Králové. Jako vstřícné gesto jsme ocenili nabídku přednést nám, zcela bez nároku na honorář, aktuální téma Barokní architektura ve Východních Čechách, se zaměřením na Hradec Králové. V téměř dvouhodinové přednášce, doprovázené fotografiemi popisovaných objektů na projekčním plátně, se účastníkům dostalo mnoha důkazů, jak je naše krajské město a celý Královéhradecký kraj na takové památky bohatý a v mnoha směrech jedinečný. Následovala beseda s aktivními vstupy řady posluchačů, na které lektor pohotově reagoval.
Celé odpoledne proběhlo v přátelském duchu a v oboustranně příjemné atmosféře. Dokazuje to i reakce hosta setkání, který po skončení vyjádřil svůj názor:
Mezi posluchače mnou moderovaných  přednášek jsem do Hradce přijel proto, že jsem byl požádán o fotografii, na které se usmívám. Raději jsem navrhl, že přijedu osobně a budu se usmívat přímo na místě… Při natáčení přednášek to nešlo, byl jsem omezen scénářem pořadatele.
Směrem k posluchům se vyslovil pochvalně takto: „Očekával jsem publikum, které bude má přednáška zajímat a bude se možná v tématu trochu více orientovat. A to se mně nad míru splnilo.
K přijetí v hradecké knihovně dodal ještě toto: „Byl jsem mile potěšen opravdu laskavým a vřelým přijetím i zájmem o mě osobně. Podobné výjezdy za svými posluchači občas absolvuji. A rád – pokud se s vedením VU3V domluvíme – do Hradce Králové znovu přijedu.
 
Kontakt na autora: suchoradsky@centrum.cz
 

verze pro tisk · PDF verze