Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Barbora, která je v knihovně doma

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Kdo je ...

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR uděluje různá ocenění. Má zkrátka své Oscary, České lvy, Nobelovky či  Thálie. Často je o oceněných zmínka v našem zpravodaji, neboť Královéhradecký kraj je domovem mnoha šikovných knihovnických duší a činorodých knihoven. 4. 10. 2022 se k oceněným přidala Barbora Čižinská, jíž byla udělena Cena českých knihovníků za rok 2022.[1] Zajímavý nominační text (doporučuji určitě přečíst: https://www.skipcr.cz/oceneni/cena-ceskych-knihovniku/mgr-barbora-cizinska), jehož autorkou byla Zlata Houšková, členka výkonného výboru SKIP, dává tušit, že ocenění našlo oprávněnou majitelku. Majitelku, jež je od té doby ještě více v hledáčku různých regionálních redaktorů i celostátního knihovnictva. I přesto našla čas i na U nás, za což jí patří velký dík.
 
Cena se předávala v Zrcadlové kapli, čehož využiji – co je pomyslným zrcadlem tvé knihovnické práce?
Prvním zrcadlem je spokojenost mých kolegyň/kolegů; věřím, že služby knihovny dělají právě oni a moc stojím o to, aby se ve své práci mohli svobodně realizovat a cítili v tom smysl. Druhým mým zrcadlem je pochopitelně to, zda knihovna dobře slouží, komu má, a je opravdu napojená na to, co lidi právě potřebují. Třetí zrcadlo je hodně zamlžené, a to je jak můj osobní pohled, tak možná i pohled celku, pohled zpět, tedy na to, co jsme už dokázali. Protože se pořád ženeme dopředu – nové a nové služby, realizujeme jednu akci za druhou. Já osobně vidím jen, co bych ještě všechno měla, a nemám hotovo, ale nemáme čas se ohlédnout...
 
Ocenění je spojené s projektem S knížkou do života (Bookstart)[2] – co vlastně přinášejí knihy do našich životů?
V projektu S knížkou do života představuje knížka vlastně pouto mezi rodičem a dítětem, společně strávený čas. Co knížky přinášejí lidem do života, bych nechala na lidech, ať si o tom mezi sebou povídají... budou z toho třeba další příběhy.
 
Přišla z okolí nějaká originální reakce na ocenění?
Celé to bylo vlastně originální.  Měla jsem jen přijet do Kaple a mělo to být překvapení, takže jsem opravdu nevěděla, o co jde. Cena českých knihovníků se obvykle předává na slavnostním večeru valné hromady SKIP ČR, já ji dostala neobvykle s oceněnými knihovnami roku mimo scénář.  Roman G. (Giebisch, poznámka autorky) to pojal krásně neformálně, když mě pozval prostě jako Báru (jsme spolu v týmu), byl asi trochu v rozpacích... a já myslela, že ani nedojdu dopředu, jak jsem byla nervózní. ☺ Pokusila jsem se aspoň pozvat zbytek týmu (pracovní skupiny Bookstart) a bývala bych si přála, aby tam byly ještě Zlata Houšková a kolegyně z Ostravy a kolegyně ze Sedlčan.
Reakce okolí byly velmi milé, jediná divná jsem byla spíš já, protože jsem vůbec nechápala, jak jsem mohla takové ocenění dostat, když se uděluje za velmi významné počiny a dlouholeté zásluhy o náš milovaný obor.
 
Mimochodem jméno Barbora pramení z řeckého barbaros, což znamená cizinec/cizinka.[3] Jak je ovšem vidno, Barbora Čižinská je ve světě knih a knihoven opravdu ráda a doma.
 
Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
 

 
[1] Mezi jakou společnost se Barbora Čižinská zařadila, můžete posoudit sami: https://www.skipcr.cz/oceneni/prehled/cena-ceskych-knihovniku. A opět – bystrým čtenářům neuniknou známá jména spojená s knihovnami našeho kraje.
[2] Více informací o projektu S knížkou do života (Bookstart) najdete na webových stránkách projektu: https://www.sknizkoudozivota.cz/, nebo i ve starších článcích našeho zpravodaje, kde můžete mapovat i postupný vývoj projektu, například: Otevíráme svět – Bookstart (K. Hubertová, 2017); S knížkou do života (Bookstart) (Z. Houšková, 2018); S knížkou do života/Bookstart ČR. Projekt SKIP a zkušenosti knihoven (B. Čižinská, 2021).
 

verze pro tisk · PDF verze