Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovnická česko-německá spolupráce pokračuje i v roce 2023

Autor: Kateřina Tůmová
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Z knihovnických organizací

Tříletý projekt spolupráce knihoven a knihovníků dvou územně i historicky blízkých zemí začal v roce 2022 (oficiální podpis memoranda se uskutečnil v roce 2021). Iniciátorem projektu je zastřešující organizace německých knihovnických spolků Bibliothek und Information Deutschland (BID) a s iniciativou partnerských zemí začala již v roce 2010, kdy hostem Knihovnického kongresu v Lipsku bylo Dánsko. Aktivita a spolupráce s každým dalším čestným hostem rostla, v roce 2016 se partnerem staly USA, kdy také partnerství poprvé trvalo tři roky. BID pak zaměřil pohled na bližší země, kde očekávali intenzivnější kontakt a pro roky 2019–2022 si vybrali Nizozemí. Bohužel covid jim radostné kontaktování narušil, či přímo zrušil, nicméně se více začali věnovat společným webinářům. A pak už byla na řadě Česká republika (podrobněji se o spolupráci rozhovořila Hella Klauser na konferenci Knihovny současnosti 2022[1]).
Samozřejmě že některé české a německé knihovny již mají navázanou spolupráci[2] a věnují se společným projektům, a známá a pochvalně přijímaná je i prezentace české literatury na mezinárodním poli, kterou zaštiťuje a organizuje Moravská zemská knihovna (klobouček…), proto byla ČR (stejně jako pekařina) jasná volba. Očekáváním jsme se snažili a snažíme dostát.
Jistě (alespoň doufám) jste zaznamenali prezentaci českého knihovnictví na kongresu v Lipsku, kde jsme představili české knihovnictví a jeho aktuální výzvy a v programu vystoupili čeští odborníci na mnohé problematiky. Veletržní stánek byl hojně navštěvován a každý okamžik mohli němečtí kolegové pohovořit se zástupci partnerské země, a nezřídka tak i činili, což nás těšilo, protože se začala rýsovat první B2B partnerství (můžeme číst i jako Bibliothek2Bibliothek J). Mimochodem, stánek se podařilo převézt do ČR (je to méně náročná práce než přeprava kostela, ale jen o kousek), a pokud by některá knihovna nebo organizace projevila zájem o půjčení panelů, obraťte se na Sdružení knihoven ČR.
V září pak Českou republiku navštívila Hella Klauser a také Barbara Lison (obě byly hostkami na konferenci Knihovny současnosti) a na konci roku si pak vybrané české knihovny prohlédli první němečtí stážisté Lisa Rohwedder a Martin Munke, za hranice vycestovaly Jana Fiedlerová a Martina Kožíšek Ouřadová. O jejich cestách již brzy vyjde článek na webu librarynextdoor.net.
Ach ano, web. Pro účely projektu vznikl web, kde se podařilo nashromáždit základní informace o českém knihovnictví v češtině, angličtině a němčině a zároveň zde najdete novinky o projektu spolupráce. Součástí je také mapa spolupráce, kam knihovny mohou vložit svůj jednoduchý profil, aby je potenciální partner snadno našel. Web je průběžně aktualizován a knihovny stále přibývají. Ještě tam nejste? Tak šup šup.
V roce 2023 spolupráce pokračuje. Předjednané je zapojení německých kolegů do konference Knihovny současnosti, ale v plánu jsou samozřejmě i individuální stáže, jejichž téma bude vyhlášeno v prvních letošních měsících, a společné webináře a snad i semináře.
Pro spolupráci se podařilo Sdružení knihoven ČR vyjednat mimořádnou podporu z Česko-německého fondu budoucnosti.[3] Pokud tedy máte v hlavě projekt, který byste rádi uskutečnili s německými partnery, nebo byste rádi vyjeli za hranice, neváhejte této možnosti využít. Prostor je i pro kulturní akce, setkání se spisovateli, autorská čtení, a výměna tak může být skutečně intenzivní. Zároveň program umožňuje podpořit účast knihovníků i na akcích a konferencích, které pořádají němečtí kolegové. Co takhle se vypravit do Hannoveru na knihovnický kongres, který se koná v květnu?
Nesmíme opomenout ani podporu Ministerstva kultury ČR, které naše partnerství a prezentaci podpořilo v rámci dotačního programu VISK 1.
A co si přeje a na co se těší koordinátorka projektu Veronika Chruščová ze Sdružení knihoven ČR?
„Těším se, že se i letos setkám/setkáme s inspirativními hosty, kteří přivezou z Německa neotřelé projekty a nápady. Že bude příležitost diskutovat na konferencích, ale i si neformálně povyprávět u kávy nebo piva. Doufám, že se i naši knihovníci bez obav vypraví do zahraničí a přijedou obtěžkáni zkušenostmi a vědomostmi, které využijí, a nezůstane jenom u „výletu“. A přeju si, aby zdárně pokračovala spolupráce všech čtyř českých knihovnických organizací, které se na projektu podílejí.“
 
 
 

 
[1] Záznam přednášky, ale i celé konference v playlistu na youtube Sdružení knihoven ČR.

verze pro tisk · PDF verze