Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Neobyčejné aktivity v neobyčejných knihovnách

Autor: Petra Řoutilová
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Na slovíčko

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Ve třetím čísle zpravodaje jsme se zaměřili na méně obvyklé aktivity, které knihovny pořádají pro zájmové skupiny ve své obci. A nemuseli jsme jít nikam daleko. V našem kraji máme knihovny aktivní, a co se nápadů týče, i velmi kreativní. Někde se šije, jinde hraje divadlo nebo se pořádají turnaje v nohejbalu. V Knihovně Jaroslava City ve Vysokově se jezdí na výlety, v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem mají menší zoo a ve vědecké knihovně v Hradci Králové se milovníci ptáků vydávají za ptačím zpěvem. Inspirovat se můžete v rubrice Naše téma.
Na jaře proběhl druhý ročník soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje, kterou vyhlašuje Královéhradecký kraj a organizačně zajišťuje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Knihovny, které byly do soutěže nominovány, se vám představí pomocí medailonku v rubrice Šumné knihovny. V čísle, které právě držíte v ruce, se můžete dočíst více o Místní knihovně Holovousy, Obecní knihovně v Hejtmánkovicích a o knihovně U Mokřinky. Ve čtvrtém čísle budou otištěny medailonky dalších. Slavnostní vyhlášení prvních tří vítězných knihoven proběhne ve středu 11. října 2023 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
Pokud byste se také chtěli zapojit do soutěže o nejlepší knihovnu kraje, ale nemáte dostatečně reprezentativní prostory, podívejte se do rubriky Doporučujeme do vašich fondů. Najdete tam článek Mgr. Lenky Dostálové o nově vydané praktické příručce Veřejná knihovna – srdce obce, která by vám mohla pomoci s rozhodnutím, jestli a jak začít s rekonstrukcí či modernizací knihovny. Publikace je plně dostupná na webových stránkách Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven.  
Nesoutěží pouze knihovny, ale také dětští návštěvníci knihoven. V letošním roce proběhl už 13. ročník celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP „Kde končí svět“. Soutěžní příspěvky byly psány formou prózy i poezie a velice často děti tvořily i komiksy. Za náš region byly do Řádu rytířů krásného slova pasovány dvě slečny a jeden mladý muž. Ale děti nebyly jediné pasovány na rytíře, nově se titulem Rytířka Řádu krásného slova pyšní také Marta Pešková Staníková, ředitelka Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a členka redakční rady zpravodaje U nás. Moc gratulujeme. Rozhovor s Martou Peškovou Staníkovou i o projektu Kde končí svět si můžete přečíst v rubrice Stalo se.   
Během pozdního jara a léta proběhlo plno pěkných akcí, školení či výletů nejen po krásách knihoven českých. Všechno to na vás čeká na stránkách aktuálního zpravodaje.
 
Krásný barevný podzim vám přeji nejen já, ale i celá redakční rada zpravodaje U nás.   

verze pro tisk · PDF verze