Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Cena Knihovna roku Královéhradeckého kraje ‒ ocenění pro moderní přívětivá místa, kde je každý vítán

Autor: Pavlína Mazánková
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

Dne 15. března byl v letošním roce vyhlášen již druhý ročník soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje, kterou vyhlašuje Královéhradecký kraj ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Smyslem ocenění je zejména vyjádření veřejného uznání knihovnám, knihovníkům, dobrovolníkům a také místním samosprávám za jejich úsilí rozvíjet kulturní a komunitní centrum v obci. Cílem je také ocenit kvalitu v oblasti poskytování veřejných a informačních služeb a rozmanitou nabídku motivačně rozvíjejících, vzdělávacích a kulturních akcí reagující na současné potřeby společnosti. Dobrá mediální a digitální gramotnost je v době obrovského růstu informačních technologií a zdrojů životně důležitou potřebou pro každého z nás.
Soutěž je vyhlašována pro profesionální i neprofesionální knihovny v malých sídlech do 7,5 tisíce obyvatel a navazuje na pravidla a principy celostátní soutěže Knihovna roku a Vesnice roku. Knihovny jsou nominovány do soutěže svými pověřenými knihovnami. Vítězná knihovna postupuje do celostátní prestižní soutěže Knihovna roku, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo kultury České republiky.
Kritéria pro hodnocení knihoven jsou nastavena tak, aby postihla šíři všech druhů poskytovaných služeb, jejich celkovou úroveň včetně moderního, udržitelného vybavení prostor. Hodnocení zohledňuje také i to, jak knihovna, potažmo knihovník, reaguje na nové trendy, potřeby a zájmy uživatelů i místních obyvatel a spolků, nakolik je nabídka pestrá a pracuje s různými věkovými a cílovými skupinami obyvatel. Zda je knihovník ochoten upozadit klasický pohled na služby knihovny a vytvářet tak i kreativní rozvíjející prostředí.
Důležité je i zapojení do národních projektů, z nichž některé jsou i přímo finančně podpořeny krajskými dotacemi, a obce mohou tak výstupů využít za velmi výhodných podmínek. Jedním ze základních posouzení je i spolupráce se školami, místními spolky a organizacemi, místními akčními skupinami a dalšími subjekty. Dále také jak se knihovna soustředí na propagaci, obsah a úroveň webové prezentace včetně online katalogu a na využívání možností sociálních sítí. Východiskem pro hodnocení knihoven jsou celostátní knihovnické standardy, zohledňuje se také úspěšná účast v krajském kole soutěže Vesnice roku.
Soutěž je motivací pro přeměnu knihoven v otevřené, přívětivé, moderní instituce, jejichž role v obci vytváří neopomenutelné místo pro setkávání, využívání volného času a vědomostního vzdělávání. Vítězné knihovny jsou dobrým vzorem a pomocníkem pro ostatní.
Zapojte se tedy do soutěže, která vám přinese zvýšení prestiže centra kulturního a společenského života a upevnění kulturní identity spjaté s obcí. Nejlépe oceněné knihovny získají pamětní list a finanční odměnu.
 
V tomto čísle zpravodaje se vám představí první tři ze šesti knihoven soutěžících v roce 2023 o titul Knihovna roku Královéhradeckého kraje. V příštím roce mezi nimi může být právě ta vaše.
 
Kontakt na autorku: pmazankova@kr-kralovehradecky.cz

verze pro tisk · PDF verze