Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Místní knihovna Holovousy ‒ knihovna s vůní jablek

Autor: Kolektiv autorů z Místní knihovny Holovousy
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

Název knihovny: Místní knihovna Holovousy
Odkaz na webovou stránku: https://knihovna.holovousy.cz/
Počet obyvatel obce: 559
Otevírací doba:
 
Holovousy – 6 hodin týdně
pondělí 8.00–10.00 hod.
úterý 15.00–17.00 hod
čtvrtek 8.00–10.00 hod.
Chodovice – 20 hodin týdně
pondělí, čtvrtek 7.00–8.00; 13.00–15.30
úterý 7.00–9.00;  12.00–14.00
středa, pátek 7.00–9.00; 13.00–15.30
 
Pověřená knihovna: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
 
Umístění a vybavení knihovny – např. dostupnost v rámci obce, charakteristika a velikost prostor, bezbariérovost, doplňování fondů, technické vybavení
Místní knihovna Holovousy je umístěna na návsi v samostatné místnosti v přízemí budovy obecního úřadu. Přístup pro vozíčkáře je možný s asistencí. Knihovna je vybavena promítací technikou, notebooky a čtečkou čárových kódů. Technické vybavení je obnovováno v rámci projektu VISK 3. Využívá se regionální knihovní systém Verbis. Obec přispívá na nákup do výměnného fondu každý rok částkou 10 500 Kč. Vlastní fond knihovna nenakupuje, pouze má předplacená periodika. Čtenářům nabízí audioknihy, knihy a časopis Pod Zvičinou.
Pobočka knihovny byla otevřena v roce 2021 a je umístěna v budově ZŠ a MŠ Chodovice. Bezbariérovost je zde vyřešena schodolezem. Půjčování knih pro děti i dospělé se stalo dostupnějším pro všechny čtenáře. Otevřením pobočky došlo k rozšíření výpůjční doby a knihovna získala nové čtenáře.
 
Služby knihovny – např. zaměření služeb, účast v celostátních projektech, spolupráce se školskými zařízeními a spolky
Knihovna se pravidelně zapojuje do celostátních akcí BMČ a Týden knihoven je samozřejmostí. Letos se poprvé zaregistrovala do projektu Bookstart, který smysluplně rozšiřuje aktivity knihovny v úzké spolupráci s obcí.
Knihovna spolupracuje se ZŠ a MŠ Chodovice, spolkem Školy pro život, sborem pro občanské záležitosti, klubem seniorů, SDH Holovousy, MAS Podchlumí, mikroregionem Podchlumí, Podzvičinsko.
Umístění pobočky ve škole umožnilo knihovnici a zároveň paní učitelce Lence Doležalové rozšíření možnosti pracovat s dětmi a podporovat čtenářskou gramotnost. Knížky jsou využívány během výuky při hodinách čtení a půjčují si je také paní učitelky z mateřské školky při čtení pohádek dětem před spaním.
Děti mají knížky na dosah a mohou knihovnu navštívit každý den, prohlédnout si nové knihy a poradit se při výběru, každý dle svého zájmu a uvážení. Prvňáčci se začátkem nového školního roku seznámí s knihovnou už tradičně při besedě „Vybíráme knížku a přihlašujeme se do knihovny“. I přesto, že je pobočka knihovny umístěna v budově ZŠ a MŠ, je každoročně v jarních měsících připraven zážitkový program s knížkou v Místní knihovně Holovousy.
Pobočka knihovny má v pronájmu od MAS Podchlumí knihobudku, o kterou se stará a pravidelně ji s dětmi doplňuje.
 
Příklad významné akce uskutečněné v letech 2022‒2023
V rámci pravidelného setkávání klubu seniorů proběhla přednáška „Přátelské povídání o českých památkách UNESCO“. Pro děti MŠ Chodovice to bylo „Velikonoční povídání“, seznámení s knížkami, motivační aktivity podporující čtenářství a zájem o knížky.
 
Čeho si na své knihovně nejvíc považujete, co se vám povedlo, co se nejvíce líbí návštěvníkům?
Jsme mile překvapeni zájmem dětí, které nad knížkami diskutují a vybírají si, které knihy si půjčí domů nebo které si v hloučku budou společně číst o přestávkách.
Kromě půjčování knížek široké veřejnosti je knihovna hojně využívána. Pravidelně se zde schází klub seniorů, konají se zde tematické besedy s promítáním, výtvarné a tvořivé dílny, ale také pracovní schůzky při plánování obecních akcí. Je zázemím například při konání každoročních Slavností holovouských malináčů, největší obecní akci, na kterou přijíždějí tisíce návštěvníků nejen z našeho okolí. To se v prostorách knihovny hodnotí soutěž „O nejlahodnější jablečný moučník“, která je nedílnou součástí Slavností, známých i za hranicemi našeho okresu.
V prostorách knihovny se konají nejen veřejná zastupitelstva obce, ale také je využívají místní spolky pro svá setkávání. V období voleb je důstojnou volební místností.
Knihovna opravdu žije a je příjemným místem k posezení a setkávání.
Obecní knihovna spolu s pobočkou v ZŠ a MŠ Chodovice jsou nedílnou součástí společenského života v obci. Paní knihovnice je plná nápadů, které v průběhu roku realizuje, a zapojuje se do knihovnických akcí.
 
Místní knihovna Holovousy získala v roce 2019 ocenění Knihovna Jičínska.
 
Kontakt na autorský kolektiv: akce.holovousy@seznam.cz

verze pro tisk · PDF verze