Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Obecní knihovna v Hejtmánkovicích

Autor: Martina Zelenková
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

Název knihovny: Obecní knihovna v Hejtmánkovicích
Odkaz na webovou stránku: www.hejtmankovice.cz/obecni-knihovna
Počet obyvatel obce: 596
Otevírací doba: pondělí 16.00–18.00
Pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod, o.p.s.
 
 
Umístění a vybavení knihovny – např. dostupnost v rámci obce, charakteristika a velikost prostor, bezbariérovost, doplňování fondů, technické vybavení
Obecní knihovna v Hejtmánkovicích se nachází ve středu obce v nové budově polyfunkčního komunitního centra. Jedná se o zcela nové prostory, které jsou plně bezbariérové a vybavené novými regály i nábytkem, nachází se zde dětský koutek i posezení jak v křeslech, tak u velkého stolu. Toto zázemí je pro knihovnu vítanou změnou. Do ledna 2020 byla totiž umístěna v budově místní mateřské školy v půdních prostorách. Přestěhování jí přineslo zasloužené oživení.
 
Služby knihovny – např. zaměření služeb, účast v celostátních projektech, spolupráce se školskými zařízeními a spolky
Knihovna je zapojena do celorepublikové soutěže Lovci perel. Letos na podzim bude vyhlášen třetí ročník. První ročník byl ve znamení tristní účasti, druhý však vše vynahradil a malých lovců perel přibývá. Za zmínku stojí to, že myšlenka této hry nejprve oslovila nejstarší čtenáře; většina z nich projevila přání se do ní zapojit.
Knihovna úzce spolupracuje s místní mateřskou školou a spolkem Hejtmanky (spolek žen většinou seniorského věku, které se pravidelně scházejí a pomáhají na kulturních a společenských akcích obce). Spolupráce s Hejtmankami spočívá ve vydání dnes již dvou tištěných publikací s oblíbenými recepty. První kuchařka je zaměřena na vánoční cukroví, ta druhá obsahuje recepty na různé druhy pomazánek. Letos vyjde díl třetí.
 
Příklad významné akce uskutečněné v letech 2022–2023
S prázdninami bylo v knihovně zahájeno „Retrohraní“, návštěvníci mohou zavzpomínat na doby, kdy neexistovaly počítače, internet ani chytré telefony, a zahrát si různé retro hry a načerpat inspiraci pro svůj volný čas.
  
Čeho si na své knihovně nejvíc považujete, co se vám povedlo?
Knihovna se pomalu, ale jistě dostává do povědomí nejen obyvatel Hejtmánkovic. Řady čtenářů i návštěvníků se rozrůstají.
Velice si cením důvěry, kterou do nás vložila naše pověřená knihovna tím, že nás nominovala do soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje 2023. To, že by se naše knihovna mohla umístit na 2. místě, nikoho nenapadlo, je to ohromný úspěch.
 
Kontakt na autorku: knihovna.hejtmankovice@seznam.cz
 

verze pro tisk · PDF verze