Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovna U Mokřinky

Autor: Dagmar Honsnejmanová
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Šumné knihovny

Název knihovny: Knihovna U Mokřinky
Odkaz na webovou stránku: http://knihovna.obecmokre.cz  
Počet obyvatel obce: okolo 170 (neustále se to mění) ☺
Otevírací doba v týdnu: každý den v době otevření obecního úřadu
Pověřená knihovna: Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou, středisko Městská knihovna Opočno
 
Umístění a vybavení knihovny – např. dostupnost v rámci obce, charakteristika a velikost prostor, bezbariérovost, doplňování fondů, technické vybavení
Knihovna se nachází uprostřed obce v budově obecního úřadu. Tvoří společné centrum s hřištěm pro děti, novou autobusovou zastávkou s poličkou na knihy a časopisy a s příjemným posezením před knihovnou. V létě je toto místo obzvlášť oblíbené pro svoji záplavu květin, které lemují celou budovu a okolí. Knihovna je bezbariérová (s pomocí), prostory jsou jasně dané. Budova se rozšířit již nedá, takže sen o větší knihovně je opravdu zbytečný. Ale prostory, které máme k dispozici, jsou využité téměř do posledního centimetru. Stále je však co vylepšovat. Doplňování fondů probíhá z vlastních zdrojů obce, darů nakladatelství či jiných organizací a z meziknihovních výpůjček, které hodně využíváme. Technické vybavení je na dobré úrovni. V roce 2023 jsme obdrželi z programu VISK 3 nové počítačové vybavení včetně tiskárny k výpůjčkám knih, tiskárnu se skenerem a laminátorem. Obdrželi jsme také zdarma projektor na promítání a plátno.
 
Služby knihovny – např. zaměření služeb, účast v celostátních projektech, spolupráce se školskými zařízeními a spolky
Knihovna je v první řadě půjčovna knih a časopisů. Hned na to navazuje knihovna jako společenské centrum obce, a to doslova. Jelikož v obci není ani základní, ani mateřská škola, pořádá akce pro všechny generace sama. Pro děti s rodiči se připravuje mnoho soutěží, výtvarných a vzdělávacích akcí. V obci jsou dva spolky. Pro seniory funguje při knihovně spolek Čajovna u bludičky, kde se pořádají besedy, přednášky, výstavy, společenské akce, posezení s jubilanty nebo se zajímavými lidmi. Pro všechny je tu i spolek Slíváci, který je zaměřen na turistiku a členové fungují coby dobrovolníci při akcích v obci. Knihovna ročně pořádá okolo 40 vlastních akcí, přesto se účastní i vybraných regionálních či národních akcí.
Příklad významné akce uskutečněné v letech 2022‒2023
Mezinárodní fotografická a výtvarná soutěž věnující se vesmíru. Cílem projektu je podnítit a podpořit zájem dětí, mládeže i dospělých o vesmír jako objekt vědeckého zkoumání, uměleckého ztvárnění nebo jen jako vnímání jeho tajemna a krásy k estetickému rozvoji osobnosti a dalšímu vzdělávání. V neposlední řadě poukázat i na problém světelného znečištění, kterého se speciálně týkal i tento ročník.
 
Čeho si na své knihovně nejvíc považujete?
Knihovnu jsme v obci obnovili v roce 1997, z ničeho. Považuji si velmi toho, že obec Mokré vždy knihovnu velmi podporovala a podporuje. Máme štěstí na osvícené starosty a starostky a jejich zastupitelstva. A velmi si vážím všech lidí, kteří knihovnu navštěvují jako čtenáři nebo účastníci akcí. Bez nich by naše snažení nemělo smysl. A jelikož účast neustále stoupá, svědčí to o tom, že knihovna je „nezbytnou“ součástí jejich každodenního života. Snad nebude znít příliš namyšleně, když řeknu, že knihovna je to nejlepší, co se v obci podařilo vybudovat a udržet. Poděkování patří také Emilu Musilovi-Daňkovskému, který ji v roce 1889 založil s myšlenkou oživit společenské dění v obci. Jeho duch provází knihovnu i dnes.
 
Co se vám v posledním roce povedlo?
Je nám velkým potěšením a ctí, že jsme obdrželi několik nominací od našich čtenářů, přátel a příznivců knihovny na ocenění Bibliotheca inspirans 2023. Celkem bylo do soutěže zasláno 170 nominací pro 89 knihoven.  Pořadatelem je Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou. Výsledky budou známy v září na celostátní konferenci Knihovny současnosti v Olomouci.
 
Jaká akce měla u návštěvníků největší úspěch?
K posledním největším úspěchům patřil letošní Slet čarodějnic, kterého se zúčastnilo rekordních víc než 120 osob, z toho bylo 50 dětí. Čarodějnice jsou u nás velmi oblíbené, protože na děti čeká spousta úkolů na stanovištích (letos jich bylo 16) a tradiční soutěž ve střelbě lukem a šípy s lučištníkem Lukym. Nechybí společné opékání špekáčků a běhání okolo ohně s lampiony.
 
Kontakt na autorku: Knihovna.U.Mokrinky@seznam.cz

verze pro tisk · PDF verze