Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

S knihovnou v jednom domě

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Prostory a vybavení knihoven

Vize knihovnictví pro rok 2030[1] říká: známkou prosperující obce je knihovna, která poskytuje na dobré úrovni tradiční služby a zároveň je otevřeným, bezpečným prostorem pro komunitní život. Knihovna s komunitními funkcemi aktivně reaguje na různorodé potřeby obyvatel, posiluje vztah k regionu, spolupracuje s místní samosprávou, s místními spolky i ostatními organizacemi.
Dlouhodobé podceňování role knihovny v životě obce se nyní na mnoha místech projevuje v nepřipravenosti na tyto cíle. Ke zmapování nabídky kulturních, vzdělávacích a komunitních  aktivit můžeme využít standard pro dobrou knihovnu. Zjistíme, že v roce 2022 přicházely s dostatečnou nabídkou městské knihovny, ale v menších obcích měla splněno sotva třetina knihoven. Jednou z příčin tohoto stavu jsou nevyhovující prostory a chybějící technika. A to v době, kdy požadavky na moderní vybavení rostou.
           
Foto-Libor-Stavjanik.jpeg
Informační centrum a knihovna Trojanovice
Novostavba informačního centra a knihovny v obci Trojanovice v Severomoravském kraji byla otevřena v roce 2021, v budově se ještě nachází pošta a veřejné WC. Společně s dalšími dvěma budovami, kde jsou obchody a kavárna, a moderně upraveným venkovním prostorem vzniklo živé centrum obce.Foto: Libor Stavjaník

V minulém čísle zpravodaje jsme popisovali typ stavby „obecní dům“. Knihovna se nastěhuje do společného domu například s obchodem, zdravotním střediskem, poštou, kavárnou, může to být zároveň sídlo obecního úřadu. „Spolubydlení“ knihovny s dalšími organizacemi v jednom objektu přináší finanční úspory a zároveň je přívětivé k návštěvníkům, kteří najdou více služeb na jednom místě. Ještě těsnější propojení knihovny s dalším subjektem přinášejí sdílené prostory.
Koncept sdíleného prostoru je typický pro spojení knihovny a komunitního centra. Odstraňuje se tradiční rozdělení funkcí, centrem spolupráce jsou multifunkční prostory s potřebným vybavením pro různé způsoby trávení volného času. Typickým znakem je prolínání služeb obou subjektů, volný pohyb uživatelů a koordinace nabídky akcí, jak to uvádí v následujícím článku příklad z Obecní knihovny a komunitního centra v Kostelní Lhotě. Použití sdílených prostorů se uplatňuje v menších obcích ‒ opět je to cesta k finančně snadněji dostupné modernizaci knihovny. Péčí architektů vznikají promyšlené, barevně sjednocené interiéry s využitím principů udržitelnosti, snadné údržby, které navíc mluví k návštěvníkům prostřednictvím příjemné atmosféry a zvyšují prestiž knihovny v obci.
           
Vysni-Lhoty.jpg
Knihovna a komunitní centrum Vyšní Lhoty
Rekonstrukce obecní knihovny a komunitního centra ve Vyšních Lhotách (Severomoravský kraj) získala v roce 2023 ocenění Interiér roku. V jednom domě zde sídlí knihovna, mateřská školka a komunitní centrum. Ke sdíleným prostorám patří multifunkční sál, kuchyňka a sociální zařízení. 


A jaká bude vaše knihovna v roce 2030? Podívejte se na knihovnu očima uživatelů, přizpůsobte se rytmu života v obci. Zamyšlení nad prostorovým vybavením knihoven a řadu užitečných postřehů přináší brožura pro knihovníky a zřizovatele Veřejná knihovna – srdce obce.[2]


Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

 

 
[1] MACHÁČKOVÁ, Lucie, ed., ŠEDÁ, Marie, ed. a RICHTER, Vít, ed. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021‒2027 s výhledem do roku 2030: knihovny ‒ pilíře občanské společnosti, vzdělanosti a kultury. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky ‒ Knihovnický institut, 2020. 86 stran. ISBN 978-80-7050-734-6. Dostupné také z: https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace/03_deklarace.htm.
[2] O brožuře se můžete více dočíst v rubrice „Doporučujeme do vašich fondů“. Autorkou je Mgr. Lenka Dostálová. Ke stažení na:  https://mcvrk.mzk.cz/files/uploads/Bro%C5%BEura-verze%20pro%20WEB.pdf
 

verze pro tisk · PDF verze