Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Obecní knihovna a komunitní centrum Kostelní Lhota – místo, kde žijeme

Autor: Květa Šlemínová
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Prostory a vybavení knihoven

Středočeská obec Kostelní Lhota, ležící v blízkosti lázeňského města Poděbrady, má za sebou velmi intenzivní a úspěšný rok 2022. Na jaře se podruhé přihlásila do soutěže Vesnice roku (první ocenění získala v roce 2016 za příkladnou péči v oblasti životního prostředí a zeleně, o rok později následovala stříbrná medaile v soutěži Entente Florale Europe 2017) a po vítězství v krajské soutěži se stala vesnicí roku 2022 v celorepublikovém kole. V obci s téměř 900 obyvateli hodnotitelská komise ocenila zdařilé investiční akce, péči o zeleň a nakládání s odpady. Uznání si získal bohatý společenský život, který rozvíjejí desítky místních spolků, a s tím související nabídka služeb moderní knihovny a komunitního centra.
V roce 2017 ještě obci, kde probíhal čilý kulturní život, chyběl společenský sál a jediným místem, kde se mohly pořádat větší kulturní a společenské akce, byl kostel. Ovšem interiérové uspořádání a nemožnost vytápění okruh nejen spolkových činností značně omezoval. Tak vznikl nápad vybudovat v obci komunitní centrum a poskytovat služby a aktivity, které povedou ke zlepšení komunitních a společenských činností a vyšší podpoře sociálního začlenění.
Pro komunitní centrum se obec rozhodla rekonstruovat budovu původního obecního úřadu, jen přes místní komunikaci od kostela. V rámci tohoto projektu se ale s vybudováním knihovny ještě nepočítalo. Ta měla být umístěna v jiném objektu určeném k rekonstrukci, ale vzhledem k finančním nákladům se nakonec knihovna realizovala právě v budově nového komunitního centra. V roce 2019 za spolupráce s obecním architektem Ing. Tomášem Andrlem (kompozituRA, s. r. o.) vznikl projekt a proběhla následná realizace stavby. Hodně inspirace jsme čerpali v Metodickém centru pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při Moravské zemské knihovně v Brně. Na celkovém vybavení knihovny i komunitního centra se podílel místní truhlář a firma VLANAD Interiéry. S financováním celého projektu obci pomohly z velké části dotace z IROPu, MAS Podlipanska, o. p. s., a Středočeského kraje.
V nevelkých prostorách knihovny najdete nejen knižní fond, čítající bezmála 1300 svazků, 15 titulů časopisů, audioknihy, deskové a společenské hry, ale také dětský koutek s velkou magnetickou tabulí, odpočinkové niky s osvětlením, křesílka, stolek. Nabízíme též půjčování e-knih a audioknih aplikace Palmknihy. Pokud čtenáři nedisponují vlastním zařízením ke čtení e-knih, máme k zapůjčení i tablety, na kterých si mohou tuto službu vyzkoušet. Zřízeny jsou též dvě „knihobudky“: jedna je umístěna v prostorách komunitního centra a druhá na obecním sběrném dvoře – RE-USE centru.
Společenský sál slouží především místním obyvatelům pro každodenní aktivity, jako je setkávání spolků, cvičení, stolní tenis, programy pro děti i dospělé, divadlo, příměstské tábory, zasedání zastupitelstva a podobně. Díky šedesáti místům k sezení je možné pořádat různé semináře a školení. Součástí vybavení je dataprojektor s velkoformátovým promítacím plátnem, zvuková aparatura, dětský koutek, plně vybavená kuchyňka, cvičební prvky, jako jsou žebřiny, posilovací stroje, žíněnky, a samozřejmostí je i bezbariérový přístup. Knihovna též poskytuje přístup k internetu zdarma v obou prostorách budovy.
Činnost Obecní knihovny a komunitního centra Kostelní Lhota byla zahájena 2. 10. 2021 velkou slavnostní akcí, které se účastnilo na dvě stě obyvatel naší vesnice. Od té doby jsou knihovna i komunitní centrum maximálně využívány nejen obyvateli, ale i občany okolních vesnic pro všechny možné příležitosti. Skvělé místo k setkávání, jako je naše knihovna s komunitním centrem, vzniklo za podpory obce, pana starosty, celého zastupitelstva a mnoha dobrovolníků; všem patří poděkování.
Obecní knihovna a komunitní centrum Kostelní Lhota: https://knihovna.kostelni-lhota.cz/
 

  • Velikost plochy pro veřejnost je cca 35 m2 knihovna a 200 m2 společenský sál včetně kuchyňky.
  • Knihovní fond je složený z výměnného fondu z Knihovny Kutná Hora, která je naší pověřenou knihovnou, a čítá cca 700 svazků. V našem vlastnictví máme cca 850 svazků. Dále spolupracujeme i s Městskou knihovnou Poděbrady.
  • Otevírací doba pro veřejnost činí 4 hodiny týdně a od září plánujeme rozšíření.
  • Přímo v knihovně se nachází dvě studijní místa a dále pak šest míst pro relaxaci.
  • Jako knihovnice mám úvazek na 10 hodin týdně, od září tohoto roku to bude poloviční úvazek.
 
Kontakt na autorku:  knihovna@kostelni-lhota.cz

verze pro tisk · PDF verze